Menu główne

Fundacja na Rzecz Ochrony Obywateli

 

siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Gałczyńskiego 26
tel. 42 717 73 65; tel. kom. 693 206 506
e-mail: fundacja-nroo@wp.pl

KRS 0000019367
NIP 732-18-54-407
REGON 471131421
KONTO Bank Spółdzielczy w Zgierzu 55 8783 0004 0001 7372 2000 0001
Data uzyskania statusu OPP: 30.10.2007 r.

Zarząd:

Przewodnicząca Zarządu - Marzena Iskrzyńska
Członek Zarządu - Beata Świątczak
Członek Zarządu - Grzegorz Maciński


Informacje:

Fundacja na Rzecz Ochrony Obywateli w Zgierzu została utworzona w 1993 roku przez Miasto Zgierz i Bank Spółdzielczy w Zgierzu. W roku 2007 otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Terenem realizacji zadań statutowych Fundacji jest rejon działania Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

Celem Fundacji jest działanie na rzecz:

 • poprawy stanu wyposażenia Policji, szkolenia zawodowego oraz poprawy sprawności fizycznej policjantów,
 • poprawy i wdrażania współpracy organizacji społecznych (przy wykorzystaniu środków technicznych) zmierzających do upowszechniania postaw społecznych przeciwdziałających popełnianiu przestępstw,
 • wspierania Policji w zakresie: poprawy bezpieczeństwa obywateli, zwiększenia wykrywalności przestępstw i rozpowszechniania świadomości prawnej obywateli,
 • pomocy ofiarom przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Tworzenie i wspieranie realizacji programów i zadań profilaktycznych, edukacyjnych, których celem jest zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 • Kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa.
 • Pobudzanie inicjatyw społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
 • Działalność na rzecz zapobiegania przestępczości oraz wypadkom komunikacyjnym poprzez wszechstronne propagowanie zasad bezpieczeństwa: oświatowe, edukacyjne, szkoleniowe, prewencyjne.
 • Organizowanie wszelkich form pomocy ofiarom przestępstw oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
 • Organizowanie imprez, szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji i innych form służących propagowaniu bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 • Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz innymi podmiotami powołanymi do ochrony bezpieczeństwa ludzi, porządku publicznego oraz bezpieczeństwa.

Największe działania Fundacji to:

 • współorganizowanie imprez edukacyjno-profilaktycznych m.in. "Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym", "Cross Rowerowy", "Policja Dzieciom", "Kacper dziecko bezpieczne na drodze", "Policyjna Akademia", "Jestem uczestnikiem ruchu drogowego",
 • realizacja programów profilaktycznych: "Chrońmy nasze dzieci", "Uczę się rozsądnej nieufności", "Żyj zgodnie z prawem", "Kacper dziecko bezpieczne na drodze", "Jestem uczestnikiem ruchu drogowego", "Bezpieczny Powiat Zgierski",
 • zakup Fantomów do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, które służą do szkoleń w zakresie pierwszej pomocy różnym grupom zawodowym i społecznym,
 • doposażenie Komendy Powiatowej Policji w sprzęt komputerowy, walizki z wyposażeniem pierwszej pomocy przedmedycznej, tajnopisy, engrawery (przyrządy do znakowania sprzętu RTV, komputerowego, AGD, rowerów oraz innych wartościowych rzeczy)
 • częściowe dofinansowanie zakupu protez kończyn dolnych poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym ,
 • wyposażenie wielu najmłodszych uczestników ruchu drogowego w elementy odblaskowe oraz materiały promujące bezpieczne poruszanie się po drogach.

Działania Fundacji choć tak szczytne są spowolnione przez brak odpowiednich środków finansowych, dlatego Zarząd Fundacji zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc w realizacji celów statutowych. Jako organizacja pożytku publicznego możemy otrzymywać 1% od podatku dochodowego. Zapewniamy ze swej strony prawidłowe wykorzystanie środków zgodnie ze wskazaniem, oraz celami statutowymi. Gwarantujemy reklamę dla Firm na wszystkich imprezach przez nas organizowanych, również w mediach w granicach naszych możliwości oraz stosowne podziękowania. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo przyczynić się do przeciwdziałania popełnianiu przestępstw, propagowania bezpieczeństwa na ulicy, w pracy i domu oraz pomocy ofiarom przestępstw.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2021

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:dla...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS