Menu główne

Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie do budowy podłączenia do kanalizacji sanitarnej

Plakat informacyjny
Date of publication: 
17.01.2019
Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie do budowy podłączenia do kanalizacji sanitarnej

Gmina Miasto Zgierz realizuje zadanie pn: "Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz" dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Wysokość dofinansowania może wynieść do 50% kosztów, jednak nie więcej niż 3000,00 zł. 

W związku ze złożonymi rezygnacjami z ww. dofinansowania Prezydent Miasta Zgierza ogłosił dodatkowy termin naboru wniosków o dofinansowanie do budowy podłączenia budynku mieszkalnego do kanalizacji sanitarnej. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2019 r. mogą złożyć wniosek w terminie od 18 stycznia do 28 stycznia 2019 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Zgierza - Plac Jana Pawła II nr 16 (Biuro Obsługi Klienta). 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, stanowi jedynie deklarację gotowości do wzięcia udziału w programie. 

Zgodnie z zasadami określonymi przez Fundusz wykonawcę prac wybierze Gmina Miasto Zgierz natomiast osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania będą zobowiązane po podpisaniu umowy z Gminą Miasto Zgierz do wniesienia udziału własnego. 

Informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi (Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 12), tel. 42 714 32 33. 

Dofinansowanie do budowy podłączeń do systemu kanalizacyjnego ma na celu wspomóc Państwa jako właścicieli nieruchomości w wykonaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) tj. konieczności przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z przepisami ww. ustawy z powyższego obowiązku zwolnieni są jedynie właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Niewykonanie powyższego obowiązku zagrożone jest karą grzywny zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Do pobrania: 

Do pobrania: 
Plakat informacyjny (jpg) (189.99KB)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

18196
Usuń

Ostrzeżenie: burze z gradem

Burze z gradem (stopień zagrożenia 1) od godz. 16:00 dnia 19.08.2019 do godz. 22:00 dnia 19.08.2019 r. Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje...
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS