Menu główne

"Mały ZUS" od 1 stycznia 2019 r.

Logo ZUS
Data publikacji: 
02.01.2019
"Mały ZUS" od 1 stycznia 2019 r.

Mały ZUS dla małych firm zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi naprzeciwko małym firmom od 1 stycznia 2019 r., które nie osiągają wysokich przychodów. Sprawdź kto może skorzystać z małego ZUS w naszym poradniku o małym ZUSie.  

Na czym polega „mały ZUS” 

Mały ZUS to nowa ulga, która zostanie wprowadzona od 1 stycznia 2019 roku i będzie dotyczyła małych firm, których przychody za ubiegły rok nie przekroczą  30 krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 przychody to 63 tys. zł), dzięki tej uldze będziesz mógł płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne, z wyłączenie składki na ubezpieczenia zdrowotne. Mały ZUS dotyczy tylko składek: emerytalnych, rentowych, wypadkowych, chorobowych. 

Mały ZUS – jakie warunki musisz spełnić? 

Firmy, które chcą skorzystać od 1 stycznia 2019 r. z małego ZUS muszą spełnić pewne warunki. Jednym z nich jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu CEIDG. Drugi warunek dotyczy przychodu z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (Jeśli działalności była prowadzona cały rok to nie może przekroczyć 30 krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.) 

Mały ZUS – kiedy nie skorzystasz? 

W przypadku małego ZUS są pewne ograniczenia dla firm, które chciałby z tej możliwości skorzystać od 1 stycznia 2019 r.  Zobacz w jakich przypadkach nie będziesz mógł skorzystać z małego ZUSu: 

  • Z małego ZUS nie skorzystasz jeśli w poprzednim roku prowadziłeś firmę krócej niż 60 dni. 
  • Z małego ZUS nie skorzystasz jeśli rozliczałeś się w formie karty podatkowej i korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. 
  • Z małego ZUS nie skorzystasz jeśli podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności. 
  • Z małego ZUS nie skorzystasz jeśli spełniasz warunki do opłacania preferencyjnych składek. 
  • Z małego ZUS nie skorzystasz jeśli wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. 

Mały ZUS – jak długo można korzystać?

Z małego ZUS małe firmy będą mogły korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy płacąc niższe składki na ubezpieczenia społeczne. 

Mały ZUS – od jakiej kwoty opłacać składki?

W przypadku korzystania z małego ZUS, firma może opłacać składki od najniżej podstawy wymiaru lub w kwocie wyższej. Warto tutaj pamiętać, że to w jakiej wysokości będziesz opłacać składki będzie miało wpływa na wysokość świadczeń z ZUS. 

Mały ZUS – jakie będziesz miał obowiązki? 

W przypadku gdy kwalifikujesz się do korzystania z małego ZUS i chcesz skorzystać z niego od 1 stycznia 2019 r. będziesz mieć oprócz obowiązków związanych z podleganiem ubezpieczeniom społecznych inne obowiązki: 

  • obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek, 
  • obowiązek przedstawienia na nasze żądanie dokumentów potwierdzających  wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Jeśli tego nie zrobisz ustalimy Ci za wszystkie miesiące danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

Mały ZUS – czy można zrezygnować? 

Mały ZUS jest bardzo elastyczny jeśli chodzi o rezygnajcję bo zrezygnować możesz w każdym momencie, także w momencie nabycia do niego prawa. 

Mały ZUS – podstawa wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne 

Mały ZUS, który wejdzie od 1 stycznia 2019 r. nie dotyczy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenia zdrowotne będziesz opłacał od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Ważne jest to aby pamiętać, że składki na ubezpieczenia zdrowotne płacimy w pełnej wysokości za każdy miesiąc, nawet jeśli w danym miesiącu pobieraliśmy zasiłek. 

Źródło: www.zus.info.pl

 

*** 

Uwaga! 

Jeśli spełniasz warunki „małego ZUS” i chcesz skorzystać z tej ulgi od 2019 roku, w okresie od 1 do 8 stycznia 2019 roku powinieneś wyrejestrować się z dotychczasowego ubezpieczenia (formularz ZUS ZWUA). Jako datę wyrejestrowania wskazujesz 1 stycznia 2019 r. 

Z tą samą datą, czyli 1 stycznia 2019 r., zgłaszasz się do „małego ZUS” z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 xx (jeśli nie masz ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy) lub 05 92 xx (jeśli masz ustalone prawo do renty). Zgłoszenia dokonujesz na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA (jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu). 

Wyrejestrowania i zarejestrowania do „małego ZUS” dokonujesz na dwóch, odrębnych wnioskach. 

Zmianę tę możesz przeprowadzić online poprzez www.ceidg.gov.pl albo złożyć dokumenty bezpośrednio do ZUS

Więcej o zgłaszaniu do „małego ZUS” 

Źródło: www.biznes.gov.pl

*** 

Czytaj też: 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 17.12.2019 r. w godz. 08:00-17:00:  
19161
Usuń

Utrudnienia w ruchu w rejonie wiaduktu - ul. Łódzka

Trwa przebudowa wiaduktu kolejowego nad drogą krajową DK91 w Zgierzu (ul. Łódzka). W dniach od 11.12.2019 roku (godz. wprowadzenia 8:00) do dnia 31....
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS