Menu główne

Informacja o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz w następstwie przeprowadzonego przetargu, nastąpiła konieczność podwyższenia dotychczasowych stawek opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Rada Miasta Zgierza uchwałą Nr V/48/15 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz, przyjęła nowe wysokości stawek oparte na przedstawionej przez miasto kalkulacji.

W związku z powyższym począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 roku na terenie Gminy Miasto Zgierz obowiązywać będą nowe stawki w wysokości:

  • 8,00 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 16,00 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Na powyższą zmianę wysokości stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi nie miało wpływu nie regulowanie należności przez część właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację.

Jednocześnie informujemy, iż obowiązująca od dnia 1 lutego 2015 roku zmiana do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zniosła obowiązek składania przez właścicieli nieruchomości nowej deklaracji. W związku z powyższym właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości należnej miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednakże właściciele nieruchomości, którzy nie złożyli do tej pory deklaracji na skutek zmiany stawek z marca 2014 r., winni to uczynić niezwłocznie w Urzędzie Miasta Zgierza pok. 011 lub 012.

W związku z pojawiającą się nieprawdziwą informacją mówiącą o zmianie numeru konta bankowego, na który należy wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Prezydent Miasta Zgierza informuje, że nie zostały zmienione indywidualne numery kont bankowych, na które właściciele nieruchomości wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komunikat UMZ
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 17.02.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na ul. Długiej.Pierwszy etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od ul. ...
19427
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej w Zgierzu mogą wystąpić przerwy w dostawie wody: w dniach 19-21.02.2020 r. w godz. 8:00-16...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów: 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS