Menu główne

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu (2012-2013)

 

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

 

O PROJEKCIE

Priorytet IX. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Całkowita wartość projektu: 681.699,00 zł

Kwota dofinansowania: 681.699,00 zł (100% dofinansowania)

Nazwa beneficjenta: GMINA MIASTO ZGIERZ

Projekt skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych w Zgierzu.

Celem projektu jest doposażenie bazy dydaktycznej szkół poprzez zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia dodatkowe z m.in. logopedii, komunikacji społecznej czy zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Okres realizacji: 03.2012-08.2013

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 14 TYS EURO
 1. W dniu 29 kwietnia 2013 r. ogłoszono konkurs ofert na usługę edukacyjną obejmującą prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu zajęć dla dzieci uzdolnionych w Szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  WZÓR OFERTY
 2. W dniu 26 kwietnia 2013 r. ogłoszono konkurs ofert na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w szkołach podstawowych w Zgierzu w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  WZÓR OFERTY

 

Logotyp Europejski Fundusz SpołecznyLogotypy Europejski Fundusz Społeczny

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 17.02.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na ul. Długiej.Pierwszy etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od ul. ...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów: 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS