Menu główne

Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w „zawodach przyszłości” (2016-2018)

 

Logotypy projektu

 

Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w "zawodach przyszłości" - projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest podnoszenie kompetencji kluczowych i cyfrowych u uczniów szkół podstawowych poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni szkolnych i podniesienie kompetencji nauczycieli. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wcześniej nauki elementarnej oraz kształcenia podstawowego. 

Projektem ma zostać objętych 1148 uczniów pięciu szkół podstawowych (Nr 1, 4, 5, 10, 11) z Gminy Miasto Zgierz oraz 101 nauczycieli z tych szkół. 

Zadanie 1 - zajęcia kształtujące u uczniów kompetencje kluczowe, kompetencje w zakresie przedmiotów: 

  • przedsiębiorczości, 
  • języka obcego, 
  • przyrody, 
  • kompetencji cyfrowych.  

Zadanie 2 - podnoszenie kompetencji nauczycieli z zakresu nauczania nauk przyrodniczych metodą: 

  • kodowania w szkole podstawowej, 
  • obsługi urządzeń mobilnych/informatycznych, 
  • wykorzystania narzędzi TIK w pracy z uczniem, 
  • rozwijania postaw przedsiębiorczych uczniów, 
  • kształtowania postaw społecznych uczniów, 
  • rozwijania umiejętności uczenia się uczniów. 

Zadanie 3 - wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych oraz w sprzęt TIK. 

Źródło: Fundacja "Uwolnienie"

Wartość projektu:  1 263 060,00 zł 

Wartość dofinansowania: 1 155 060,00 zł 

Okres realizacji projektu: 2016-2018 r.  

Projekt (nr wniosku PLD.11.01.02/2/16/040) został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-002/16 (lista projektów wybranych wybranych do dofinansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 
Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji 
Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne 

Informacje o projekcie na stronie mapa dotacji UE. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19939
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniach 2-3 czerwca 2020 r. w godz. 8:00-15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej przy...
15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu W dniu 03.06.2020 w godz. 09:00-13:00: ul....
20191
Usuń

Od 25 maja osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Zgierz na wniosek

Z dniem 25 maja 2020 r. wchodzi w życie zarządzenie Prezydent Miasta Zgierza Nr 143/VIII/2020 w sprawie: wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych...
20192
Usuń

Techniczna organizacja posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza

Mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza, powinni...
20178
Usuń

Modernizacja sieci ciepłowniczej

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt pn. "Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: Remont...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS