Menu główne

XLIX - nazwyczajna sesja Rady Miasta Zgierza

XLIX - nazwyczajna sesja Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zaprasza na XLIX sesję Rady Miasta Zgierza na dzień 14 maja 2018 r. na godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16.

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114).
Data wydarzenia: 
14.05.2018

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

Projekty uchwał

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 4. porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/623/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Zgierz na lata 2018-2019.

Pkt 5. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski osiedli.

Pkt 6. porządku obrad
Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 7. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda wita wszystkich przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdza kworum i tym samym prawomocność obrad. Otwiera XLIX ndzwyczajną sesję Rady Miasta Zgierza.

Pkt 2. porządku obrad

Uwagi do porządku obrad.

W punkcie 4a) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/621/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych.

W głosowaniu za-14, przeciw-0, wstrzym.-3. Projekt wprowadzono.

W punkcie 4b) w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Miasto Zgierz oraz dowódcy garnizonu jednostki wojskowej w Zgierzu.

w głosowaniu za-16, przeciw-0, wstrzym. -1.

W punkcie 4c) w sprawie wniesienia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

w głosowaniu za-14, przeciw-2, wstrzym.-1.

Porządek obrad po zmianach został przjęty za-14, przeciw-0, wstrzym.-3.

Pkt 3. porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radny I. Antczak pyta jakie działania podejmuje miasto w zakresie ograniczenia wpływu na środowisko miasta Zgierza i jego mieszkańców składowiska odpadów oraz zwraca uwagę na stan drogi ul. Łagiewnickiej po wysypaniu tłuczenia.

Pkt 4. porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/623/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Zgierz na lata 2018-2019.

Projekt omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: za- 17, przeciw-0, wstrzym.-0.

Pkt 4a. porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/621/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych.

Projekt omawia Skarbnik Miasta Zgierza M. Błaszczyk.

w głosowaniu za-13, przeciw-0, wstrzym.-3 uchwała została podjęta.

Pkt 4b. porządku obrad

w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Miasto Zgierz oraz dowódcy garnizonu jednostki wojskowej w Zgierzu.

Projekt omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

Radny I. Antczak pyta czy zmieniła się liczba zezwoleń.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak mówi, że liczba zezwoleń nie uległa zmianie. Uchwały mają na celu dostosowanie się do zmienionych przepisów.

w głosowaniu za-16, przeciw-0, wstrzym.-1. Uchwała została podjęta.

Pkt 4c. porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Projekt uchwały omawia Przewodniczący Rady Miasta Zgierza R. Gajda.

w głosowaniu za-14, przeciw-2, wstrzym.-1 uchwała została podjęta.

Pkt 5. porządku obrad

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski osiedli.

Odpowiedzi zostaną udzielone w statutowym terminie.

Pkt 6. porządku obrad

Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący RMZ R. Gajda porusza kwestie radnego A. Mięsoka w sprawie sprostowania protokołu z sesji z dn. 28 grudnia 2017 r. Mówi, iż decyzja o sprostowaniu protokołu będzie zależała od Rady Miasta.

Radny A. Mięsok wyjaśnia powody złożenia wniosku o sprostowanie.

w głosowaniu za-6, przeciw-7, wstrzym.-3 wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów.

 

 

 

Pkt 7. porządku obrad

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda zamyka obrady XLIX nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zgierza.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
Facebook
YouTube
Google+
RSS