Menu główne

Obowiązek składania przez osoby fizyczne informacji o wyrobach zawierających azbest

azbestowy dach - fot. photogenica.pl
Date of publication: 
11.01.2022
Obowiązek składania przez osoby fizyczne informacji o wyrobach zawierających azbest

Prezydent Miasta Zgierza przypomina, że zgodnie z §10 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą wykorzystująca na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz wyroby zawierające azbest zobowiązana jest corocznie do dnia 31 stycznia, do przedłożenia za rok ubiegły Prezydentowi Miasta Zgierza informacji o wyrobach zawierających azbest, wg formularza "Informacja o wyrobach zawierających azbest" (do pobrania poniżej). 

Informacja o wyrobach zawierających azbest, wg powyższego formularza należy złożyć również w przypadku, gdy występujące na nieruchomości wyroby azbestowe zostały w roku poprzednim zdemontowane i przekazane do utylizacji. 

Od 2009 r. w Polsce realizowany jest Program Oczyszczania Kraju z Azbestu, którego głównym celem jest m. in. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do roku 2032 https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/baza-azbestowa

W latach 2009-2010 na terenie Miasta Zgierza przeprowadzana została inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Dane zgromadzone podczas inwentaryzacji i przekazywane corocznie informacje o wyrobach zawierających azbest przez osoby fizyczne umieszone zostają w bazie azbestowej prowadzącej przez Ministra Rozwoju i Technologii. 

Do pobrania: 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

25052
Usuń

Ostrzeżenia meteorologiczne

Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się: Silny wiatr (stopień zagrożenia 1) Od godz. 20:00 dnia 03.10.2023 do godz. 03:00 dnia 04.10.2023 r....
21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu w 2023 r.

Od 1 czerwca 2023 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o...
19931
Usuń

Komunikat ZUS

Od 1 czerwca 2023 r. obsługa klientów w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Zgierzu z ul. Długiej 43 zostanie przeniesiona na ul....
26127
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu;  do przedszkoli i oddziałów...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2023 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS