Menu główne

Konferencja w Szkole Podstawowej nr 3

Konferencja w SP3
Data publikacji: 
30.09.2019
Konferencja w Szkole Podstawowej nr 3

W Szkole Podstawowej nr 3 (SP3) w Zgierzu odbyła się konferencja podsumowująca projekt unijny realizowany przez ostatnie dwa lata w placówce pn. "By sprostać oczekiwaniom". Zaproszeni na nią zostali dyrektorzy zgierskich szkół, przedstawiciele władz samorządowych oraz zainteresowani tą tematyką nauczyciele. Podczas konferencji dla uczniów zgierskich szkół odbył się także pokaz przedstawienia w języku angielskim. Wszystko po to, by zachęcić nauczycieli i dyrektorów szkół do sięgania po unijne środki. 

Projekt "By sprostać oczekiwaniom" był realizowany w ramach projektu: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nie było to pierwsze doświadczenie pracowników "Trójki" z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków unijnych. Do tej pory w szkole zrealizowano cztery duże działania edukacyjne (obszerną informację o nich można znaleźć na stronie szkoły). Ostatni, opisywany tutaj projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby związane z koniecznością ciągłego podnoszenia jakości pracy szkoły. Dzięki badaniom przeprowadzonym wśród uczniów i rodziców stwierdzono, że nauczanie w systemie CLIL z wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie edukacyjnym jest kompetencją kluczową, która ułatwi uczniom planowanie swojej kariery zawodowej. Projekt zakładał wprowadzenie elementów języka angielskiego na przedmiotach ogólnych. Elementy dwujęzyczności miały się pojawiać na różnych przedmiotach, a stąd wynikała potrzeba objęcia nauczycieli kursami językowymi oraz specjalistycznymi szkoleniami, które pozwoliłyby im kompetentnie uczyć. 

W ciągu dwóch lat, w związku z celami, jakie wyznaczono sobie w projekcie w SP 3 wiele się wydarzyło – dziewięciu nauczycieli w tym również dyrektor szkoły podniosło swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. W szkole wdrożono innowację pedagogiczną, polegającą na wprowadzaniu elementów j. angielskiego na przedmiotach ogólnych. Odbyło się wiele lekcji otwartych, nauczyciele publikowali swoje scenariusze związane z realizowaną innowacją, zostało także przygotowane przedstawienie w języku angielskim. 

Dzięki realizacji projektu szkoła wzbogaciła się także o nowy sprzęt - tablicę interaktywną, laptopy, drukarki, głośnik wraz z oprogramowaniem. Uczniowie byli "angażowani" w naukę języka na różne sposoby, m.in. wzięli udział wraz z opiekunami w projektach na platformie E-Twinning. Jest to międzynarodowa platforma edukacyjna umożliwiająca współpracę miedzy szkołami w całej Europie. 

W ciągu ostatniego roku w "Trójce" przeprowadzono siedem tego rodzaju projektów polegających na wymianie korespondencji, wspólnych działaniach artystycznych, prezentowaniu swoich umiejętności, tradycji własnego kraju i regionu. Najmłodsi mogli też poznawać specyfikę życia uczniów w innych krajach Europy. 

W ramach upowszechniania rezultatów projektu nauczyciele zaangażowani w niego chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami. Temu też służyło zorganizowanie konferencji w szkole. Zaproszeni goście mogli zobaczyć w jaki sposób podjęte działania przyczyniły się do poprawy jakości pracy szkoły. Spotkanie miało też na celu dzielenie się wiedzą i pomysłami, miało przekonać pracowników innych szkół do sięgania po środki unijne, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na jakość edukacji. Oczywiście, co podkreślano także na konferencji, nie jest to działanie krótkoterminowe. Praca z projektami ma sens, gdy jest kontynuowana. Jest to również przedsięwzięcie, które wymaga dużej mobilizacji całego zespołu nauczycieli – począwszy od fazy składania wniosku, poprzez terminowość wdrażania działań, skończywszy na ocenie efektów. 

Warto dodać, że praca ta naprawdę daje wiele osobistej satysfakcji i otwiera przed kadrą edukacyjną nowe możliwości. A nauka może być przyjemnością dla każdej ze stron– pokazali to chociażby młodzi aktorzy podczas swojego występu w czwartek. 

Projekt "By sprostać oczekiwaniom" realizowany był w latach 09.2017-09.2019, całkowita wartość dofinansowania projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosiła 249 174,09 zł. 

Galeria zdjęć z konferencji na stronie szkoły.  

Szczegółowe informacje o projekcie "By sprostać oczekiwaniom" na stronie szkoły. 

Agata Drewnicz-Kaczmarek – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu

 

Logotypy projektu
Projekt "Nowe możliwości to nowe wyzwania" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

18983
Usuń

Ruch jednokierunkowy w rejonie wiaduktu - ul. Łódzka

W dniach od 18.11. 2019 (godz. wprowadzenia 10:00) do dnia 24.11.2019 r.  (max godz. przywrócenia normalnego ruchu 20:00) nastąpi wprowadzenie ruchu...
15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 16.11.2019 r. w godz. 08:00-15:00: ul...
18859
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. Parzęczewska

Od dnia 04.11.2019 roku rozpoczyna się budowa sieci ciepłowniczej w ul. Parzęczewskiej (na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Piotra Skargi) oraz...
18857
Usuń

Zmiany w rozkładach jazdy autobusów

Z dniem 28 października 2019 r. zmianie ulegnie rozkład jazdy linii nr 9 (szczegółowe informacje).Zmiana dotyczy wydłużenia trasy linii nr 9 w...
18710
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. A. Struga i Kolorowa

Prace związane z budową i modernizacją sieci ciepłowniczej spowodują utrudnienia w ruchu kołowym: w okresie od 15 do 31 października 2019 r. w ul. A...
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS