Menu główne

Harmonogram odbioru odpadów - nieruchomości wielorodzinne powyżej 20 lokali mieszkalnych

 

Harmonogram odbioru odpadów z posesji wielorodzinnych, w których usytuowanych jest powyżej 20 lokali mieszkalnych (w nawiasie podano dzień miesiąca):  

REJON 1  
Wykaz ulic: 
1. Maja, 3. Maja, Dąbrowskiego, Konopnickiej, Narutowicza,
pl. Kilińskiego, pl. Targowy.  

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2019 rok: styczeń (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30), luty (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27), marzec (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 29), kwiecień (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 29), maj (2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31), czerwiec (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28), lipiec (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31), sierpień (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30), wrzesień (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30), październik (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30), listopad (2, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29), grudzień (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 27, 30); 
 • 2020 rok: styczeń (2, 3, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE (np. plastik) i PAPIER:  

 • 2019 rok: styczeń (2, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29), luty (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26), marzec (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29), kwiecień (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), maj (4, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31), czerwiec (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28), lipiec (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), sierpień (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30), wrzesień (3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27), październik (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29), listopad (2, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29), grudzień (3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31); 
 • 2020 rok: styczeń (4, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2019 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30), luty (6, 13, 20, 27), marzec (6, 13, 20, 27), kwiecień (3, 10, 17, 24), maj (2, 8, 15, 22, 29), czerwiec (5, 12, 19, 26), lipiec (3, 10, 17, 24, 31), sierpień (7, 14, 21, 28), wrzesień (4, 11, 18, 25), październik (2, 9, 16, 23, 30), listopad (6, 13, 20, 27), grudzień (4, 11, 18, 25); 
 • 2020 rok: styczeń (2, 8, 15, 22, 29). 

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2019 rok: styczeń (2, 8, 15, 22, 29), luty (5, 12, 19, 26), marzec (5, 12, 19, 26), kwiecień (2, 9, 16, 23, 30), maj (7, 14, 21, 28), czerwiec (4, 11, 18, 25), lipiec (2, 9, 16, 23, 30), sierpień (6, 13, 20, 27), wrzesień (3, 10, 17, 24), październik (1, 8, 15, 22, 29), listopad (5, 12, 19, 26), grudzień (3, 10, 17, 24, 31); 
 • 2020 rok: styczeń (7, 14, 21, 28). 

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2019 rok: 29 marca oraz 27 września.  
REJON 2  
Wykaz ulic: 
Baczyńskiego, Boya-Żeleńskiego, Gałczyńskiego, Kamienna, Lechonia,
Leśmiana, Parzęczewska, Staffa, Tuwima, Wiosny Ludów, Witkacego.  

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2019 rok: styczeń (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30), luty (4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27), marzec (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29), kwiecień (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 29), maj (2, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31), czerwiec (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28), lipiec (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31), sierpień (2, 5, 7 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30), wrzesień (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30), październik (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 31), listopad (4, 6, 8, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29), grudzień (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 27, 30); 
 • 2020 rok: styczeń (2, 3, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE (np. plastik) i PAPIER:  

 • 2019 rok: styczeń (2, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29), luty (4, 8, 11, 15, 18, 22, 25), marzec (4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29), kwiecień (1, 5, 8, 12, 15, 19, 23, 26, 29), maj (6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31), czerwiec (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28), lipiec (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29), sierpień (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), wrzesień (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30), październik (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28), listopad (4, 8, 12, 15, 18, 22, 25, 29), grudzień (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30); 
 • 2020 rok: styczeń (3, 7, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2019 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30), luty (6, 13, 20, 27), marzec (6, 13, 20, 27), kwiecień (3, 10, 17, 24), maj (2, 8, 15, 22, 29), czerwiec (5, 12, 19, 26), lipiec (3, 10, 17, 24, 31), sierpień (7, 14, 21, 28), wrzesień (4, 11, 18, 25), październik (2, 9, 16, 23, 30), listopad (6, 13, 20, 27), grudzień (4, 11, 18, 27); 
 • 2020 rok: styczeń (3, 8, 15, 22, 29). 

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2019 rok: styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21, 28), marzec (7, 14, 21, 28), kwiecień (4, 11, 18, 25), maj (2, 9, 16, 23, 30), czerwiec (6, 13, 19, 27), lipiec (4, 11, 18, 25), sierpień (1, 8, 14, 22, 29), wrzesień (5, 12, 19, 26), październik (3, 10, 17, 24, 31), listopad (7, 14, 21, 28), grudzień (5, 12, 19, 27); 
 • 2020 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30). 

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2019 rok: 21 marca oraz 28 października.  
REJON 3  
Wykaz ulic: 
Długa, Dubois, Łąkowa, Mielczarskiego, Piątkowska, Piłsudskiego, Plater,
Rembowskiego, Spacerowa, Spółdzielcza, Szczawińska. 

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2019 rok: styczeń (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30), luty (4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27), marzec (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29), kwiecień (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 29), maj (2, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31), czerwiec (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28), lipiec (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31), sierpień (2, 5, 7 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30), wrzesień (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30), październik (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 31), listopad (4, 6, 8, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29), grudzień (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 27, 30); 
 • 2020 rok: styczeń (2, 3, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE (np. plastik) i PAPIER:  

 • 2019 rok: styczeń (2, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29), luty (4, 8, 11, 15, 18, 22, 25), marzec (4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29), kwiecień (1, 5, 8, 12, 15, 19, 23, 26, 29), maj (6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31), czerwiec (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28), lipiec (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29), sierpień (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), wrzesień (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30), październik (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28), listopad (4, 8, 12, 15, 18, 22, 25, 29), grudzień (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30); 
 • 2020 rok: styczeń (3, 7, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2019 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30), luty (6, 13, 20, 27), marzec (6, 13, 20, 27), kwiecień (3, 10, 17, 24), maj (2, 8, 15, 22, 29), czerwiec (5, 12, 19, 26), lipiec (3, 10, 17, 24, 31), sierpień (7, 14, 21, 28), wrzesień (4, 11, 18, 25), październik (2, 9, 16, 23, 30), listopad (6, 13, 20, 27), grudzień (4, 11, 18, 27); 
 • 2020 rok: styczeń (3, 8, 15, 22, 29). 

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2019 rok: styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21, 28), marzec (7, 14, 21, 28), kwiecień (4, 11, 18, 25), maj (2, 9, 16, 23, 30), czerwiec (6, 13, 19, 27), lipiec (4, 11, 18, 25), sierpień (1, 8, 14, 22, 29), wrzesień (5, 12, 19, 26), październik (3, 10, 17, 24, 31), listopad (7, 14, 21, 28), grudzień (5, 12, 19, 27); 
 • 2020 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30).

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2019 rok: 22 marca oraz 30 września.  

REJON 4
Wykaz ulic:
 Cezaka, Chemików, Kolejowa, Koszarowa, Milenijna, Powstańców Śląskich,
Łódzka (Stary Kurak), Śniechowskiego, Traugutta. 

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2019 rok: styczeń (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30), luty (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27), marzec (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29), kwiecień (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 29), maj (2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31), czerwiec (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28), lipiec (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31), sierpień (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30), wrzesień (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30), październik (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30), listopad (2, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29), grudzień (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 27, 30); 
 • 2020 rok: styczeń (2, 3, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE (np. plastik) i PAPIER:  

 • 2019 rok: styczeń (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31), luty (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28), marzec (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28), kwiecień (1, 4, 8, 11, 15, 18,  23, 25, 29), maj (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30), czerwiec (3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27), lipiec (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29), sierpień (1, 5, 8, 12, 16, 19, 22, 26, 29), wrzesień (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), październik (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31), listopad (4, 7, 12, 14, 18 ,21, 25, 28), grudzień (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 27, 30); 
 • 2020 rok: styczeń (2, 7, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2019 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30), luty (6, 13, 20, 27), marzec (6, 13, 20, 27), kwiecień (3, 10, 17, 24), maj (2, 8, 15, 22, 29), czerwiec (5, 12, 19, 26), lipiec (3, 10, 17, 24, 31), sierpień (7, 14, 21, 28), wrzesień (4, 11, 18, 25), październik (2, 9, 16, 23, 30), listopad (6, 13, 20, 27), grudzień (4, 11, 18, 25); 
 • 2020 rok: styczeń (2, 8, 15, 22, 29). 

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2019 rok: styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21, 28), marzec (7, 14, 21, 28), kwiecień (4, 11, 18, 25), maj (2, 9, 16, 23, 30), czerwiec (6, 13, 20, 27), lipiec (4, 11, 18, 25), sierpień (1, 8, 16, 22, 29), wrzesień (5, 12, 19, 26), październik (3, 10, 17, 24, 31), listopad (7, 14, 21, 28), grudzień (5, 12, 19, 27); 
 • 2020 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30).

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2019 rok: 29 marca oraz 27 września.  

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19161
Usuń

Utrudnienia w ruchu w rejonie wiaduktu - ul. Łódzka

Trwa przebudowa wiaduktu kolejowego nad drogą krajową DK91 w Zgierzu (ul. Łódzka). W dniach od 11.12.2019 roku (godz. wprowadzenia 8:00) do dnia 31....
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów: 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS