Menu główne

Noclegownia w Zgierzu

Zgierz postanowił zadbać o ludzi bezdomnych.

Już za dwa lata nie powinniśmy ich widzieć koczujących na dworcu i w grożących zawaleniem pustostanach. Schronieniem dla nich ma być noclegownia, która powstanie w zrewitalizowanym Domu Tkaczy przy ul. Narutowicza 10. Osoby bez dachu nad głową będą do niej kierowane przez Straż Miejską, policję lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Placówkę zorganizuje i poprowadzi Fundacja "Arka", która wygrała przetarg na zagospodarowanie obiektu.

Oprócz noclegowni, w domu przy ul. Narutowicza 10 będzie mieścić się świetlica środowiskowa „Przystań”. Placówka obejmie opieką dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat z rodzin nieporadnych życiowo, biednych, zagrożonych patologią. W świetlicy będą dla nich organizowane zajęcia nauczające współżycia w grupie, rozwijające zdolności twórcze i przeciwdziałające uzależnieniom. W ofercie są też wycieczki, rajdy, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Drugi ze zrewitalizowanych Domów Tkaczy, przy ul. Narutowicza 29 zagospodaruje Fundacja im. Brata Alberta, której prezesem jest ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Celem fundacji jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie. W Zgierzu powstanie dla nich Środowiskowy Dom Samopomocy. Podopieczni będą w nim zdobywać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia. Na miejscu będą mieli zapewnioną rehabilitację, pomoc psychologiczną i medyczną. Dodatkowo odbywać się tu będą zajęcia relaksacyjne i rekreacyjne.

Termin rozpoczęcia działalności obu placówek planowany jest na koniec 2010 roku. Do tego czasu w obu obiektach prowadzone będą prace adaptacyjne.

Fundacja "Arka" i Fundacja im. Brata Alberta są organizacjami działającymi non profit. Domy Tkaczy otrzymały w drodze przetargu w nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat. Później mają możliwość przedłużenia użyczenia na umowę dzierżawy na kolejne 10 lat.
Takie ograniczenie wynika z wymogów określonych we wniosku o dofinansowanie projektu rewitalizacji strefy śródmiejskiej (w tym Domów Tkaczy) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dorota Jankiewicz
Rzecznik Prasowy UMZ

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 17.02.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na ul. Długiej.Pierwszy etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od ul. ...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów: 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS