Menu główne

Blewiński Andrzej

 

Ks. kan. dr Andrzej BlewińskiKsiądz kanonik dr Andrzej Blewiński - Proboszcz Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu (od 2007 do chwili obecnej), pełnił funkcje Dziekana Dziekanatu zgierskiego. 

Tytuł "Zasłużony dla Miasta Zgierza" dla Zakładu Kształcenia Nauczycieli został przyznany Uchwałą Nr XLVI/599/2018 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 marca 2018 r. 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie tytułu: 

Ks. kan. dr Andrzej Blewiński przez okres sprawowania funkcji proboszcza Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu, dal się poznać przede wszystkim jako bardzo dobry gospodarz. Dokończył prace remontowe w Kościele, rozpoczęte jeszcze przez poprzedniego proboszcza. Zaliczyć do nich można chociażby malowanie całego gmachu kościoła od środka, czy remont organów tym roku, na których koncertują zapraszani wybitni muzycy. Bardzo istotnym obiektem dla funkcjonowania parafii jest świetlica środowiskowa - dom parafialny, znajdująca się przy plebanii. Za czasów poprzedniego proboszcza istniało zagrożenie likwidacji budynku. Ks. kan. dr Andrzej Blewiński jednak dołożył wszelkich starań by nie tylko uratować tą siedzibę, ale również ją wyremontować. Obecnie to właśnie tam spotykają się różne grupy i wspólnoty kościelne działające przy parafii. Są to m. in. Żywy Różaniec, Bractwo Pielgrzymkowe, Domowy Kościół, Ruch Światło Życie, Klub Inteligencji Katolickiej, Chór parafialny, Akcja Katolicka i wiele innych. Dodatkowo w Świetlicy prowadzone są korepetycje dla dzieci i młodzieży z różnych przedmiotów (matematyka, chemia i inne), oraz organizowane półkolonie. 

Ks. kan. dr Andrzej Blewiński dal się poznać również, jako bardzo dobry organizator pielgrzymek, również zagranicznych (Włochy Meksyk). Proboszcz poza tym odpowiada za organizacje różnych inicjatyw społecznych integrujących społeczność parafii. Parafia pod jego przewodnictwem prowadzi współprace z różnymi instytucjami. Zaliczyć można do nich na przykład szkołę muzyczną w Zgierzu, której uczniowie w kościele prezentują swoje umiejętności artystyczne. Wartym zauważenia jest również fakt, iż Msze Św., które sprawuje ks. kan. dr Andrzej Blewiński, gromadzą zawsze dużą liczbę wiernych. 

Informacje na stronie parafii: 

Ksiądz Andrzej Blewiński urodził się 3 kwietnia 1953 w Łodzi. Pochodzi z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Łodzi. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi i przyjął święcenia kapłańskie 18 maja 1980 roku. Tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej uzyskał 18 czerwca 1999 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest wykładowcą socjologii kultury na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a także teologii pastoralnej i katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Jest autorem książki pt.: "Młodzi, jacy jesteście?" oraz wielu artykułów o tematyce pastoralnej. Proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu jest od 29 października 2007. Jest również dziekanem dekanatu zgierskiego a także, z ramienia Łódzkiej Kurii Metropolitalnej, wizytatorem katechetycznym i referentem do spraw katechizacji. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19232
Usuń

Zmiana godzin pracy urzędu w Wigilię i Sylwestra

24 grudnia 2019 r. (wtorek) - Wigilia Bożego Narodzenia: 
19161
Usuń

Utrudnienia w ruchu w rejonie wiaduktu - ul. Łódzka

Trwa przebudowa wiaduktu kolejowego nad drogą krajową DK91 w Zgierzu (ul. Łódzka). W dniach od 11.12.2019 roku (godz. wprowadzenia 8:00) do dnia 31....
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS