Menu główne

PSZOK

 

Ogólnodostępny Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

Zgierz, ul. Barlickiego 3a - tel. 42 716 67 57 

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 6:00-15:00, 
 • sobota w godz. 6:00-13:00,
 • z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

W zamian za ponoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK przyjmowane są odpady wyłącznie od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz, na które została złożona deklaracja na odbiór odpadów (nie zerowa), pochodzące z tych nieruchomości. W celu weryfikacji pochodzenia odpadów mieszkaniec objęty Gminnym Systemem Gospodarowania Odpadami może być poproszony o dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Zgierz lub ostatni dowód wpłaty dokonanej na konto Gminy Miasto Zgierz za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zgierzu można samodzielnie dostarczyć odpady zebrane selektywnie takie jak:

 • papier,
 • szkło,
 • metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odzieży i tekstylia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Wyżej wymienione odpady są przyjmowane w PSZOK w każdej ilości z wyłączeniem:

 1. odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które będą przyjmowane w ciągu roku, w ilości:
  1. do 200 kg z wyjątkiem odpadów w postaci styropianu i wełny mineralnej, które będą przyjmowane w ilości do 2 worków o pojemności 120 1, na każdego mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, uwzględnionego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. do 500 kg z wyjątkiem odpadów w postaci styropianu i wełny mineralnej, które będą przyjmowane w ilości do 5 worków o pojemności 120 1, na każdy lokal zamieszkały usytuowany w budynku wielolokalowym, uwzględniony w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 2. zużytych opon, które będą przyjmowane w ciągu roku, w ilości:
  1. do 4 sztuk na każdego mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, uwzględnionego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. do 10 sztuk na każdy lokal zamieszkały usytuowany w budynku wielolokalowym, uwzględniony w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK wraz z kodami odpadów znajduje się w Regulaminie PSZOK

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22490
Usuń

Ostrzeżenie: Silny wiatr i oblodzenie

Oblodzenie (stopień zagrożenia 1) od godz. 06:00 dnia 20.01.2022 do godz. 12:00 dnia 20.01.2022 r. Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS