Menu główne

Kežmarok (Słowacja)

 

Miasto KežmarokKontakt
Mestský úrad Kežmarok
Hlavné námestie Č 1
060 01 Kežmarok
tel. (0421) 52 466 01 01, fax (0421) 52 466 01 01
www.kezmarok.sk
primator@kezmarok.sk

Umowa
Umowa o stosunkach partnerskich między Miastem Zgierz i Miastem Kežmarok została podpisana 20.02.1998 r.

Oba miasta dzieli dystans 650 km. Miasto powiatowe nad rzeką Poprad na słowackim Spiszu, położone 630 m n.p.m. liczy 17,5 tys. Mieszkańców. W roku 2001 przypada 750 lat istnienia (prawa miejskie uzyskało w 1269 r.). Miasto o charakterze turystycznym ze względu na liczne zabytki (Ratusz Miejski z 1461 r., Zamek z 1462 r., Bazylika Świętego Krzyża z 1444 r., drewniany Kościół Ewangelicki Artykularny z 1717 r., Narodowy Zabytek Kultury, największa w środkowej Europie biblioteka szkolna obejmująca 150 tys. tomów, Rezerwat architektury miejskiej - całe śródmieście) oraz bliskość Tatr (wyciągi narciarskie, szlaki turystyczne, jaskinie i groty).

Kežmark uważany jest za centrum rzemiosła ludowego ze względu na organizację od 1999 r. targów ERLO (Europejskie Ludowe Rzemiosło). Główne gałęzie przemysłu: to przemysł spożywczy (zakłady mleczarsko-serowe "Mekalen") oraz tekstylny (zakłady "Tetralan"). Kieżmark posiada także znaczącą w Europie Akademię Hotelarską. Ze względu na wspomniane  walory miasto Kieżmark podpisało 8 umów z miastami partnerskimi.

Historia współpracy

 1. Wizyta delegacji z Kieżmarku w Zgierzu. Zapoznanie się z placówkami oświatowymi i sportowymi na terenie Zgierza. Omówienie sposobów współpracy na rok 1997 i lata kolejne (21-23.11.1996 r.)
 2. Wystawa w Muzeum Miasta Zgierza zorganizowana przez Muzeum w Kieżmarku pt. "Kieżmark - klejnot pod Tatrami" (luty 1997 r.)
 3. Konkurs "Wiedzy o Słowacji" dla uczniów szkół podstawowych ze Zgierza pod patronatem Primatora Miasta Kieżmark (19.05.1997 r.)
 4. Wymiana młodzieży pomiędzy zgierskimi Harcerzami a Skautami z Kieżmarku w ramach obozów w 1997 r.
 5. Wizyta przedstawiciela Zarządu Miasta Zgierza w Kieżmarku podczas Festiwalu Folklorystyczno-Historycznego "ELRO' 97" (11-13.07.1997 r.)
 6. Wyjazd zwycięzców konkursu "Wiedzy o Słowacji" do Kieżmarku (04-11.10.1997 r.) na zaproszenie Primatora Miasta Kieżmark (uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 7)
 7. Podjęcie przez Radę Miasta Zgierza uchwały Nr XXXIX/308/97 z dnia 04.12.1997 r. w sprawie współpracy miasta Zgierza z miastem Kieżmark- Republika Słowacji.
 8. Podjęcie przez Zarząd Miasta Zgierza uchwały Nr 127/97 z dnia 11.12.1997 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy o współpracy z miastem Kieżmark - Republika Słowacji
 9. Podpisanie przez Prezydenta Miasta Zgierza Jana Macieja Czajkowskiego i Primatora Miasta Kieżmark Frantiśka Groholę Umowy o stosunkach partnerskich między miastami Zgierz i Kieżmark w dniu 20.02.1998 r. Występy zespołu "Nadzieja".
 10. Udział delegacji z Kieżmarku w obchodach Święta Miasta Zgierza (05-07.06.1998 r.) Występy folklorystycznego zespołu dziecięcego "Goralik" z Kieżmarku.
 11. Wizyta Prezydenta Miasta Zgierza Jana Macieja Czajkowskiego w Kieżmarku.
 12. Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Boruta" w Festiwalu Folklorystyczno-Historycznym "ELRO'98" w Kieżmarku (10-12.07.1998 r.)
 13. Obóz młodzieży ze Zgierza i Kieżmarku w Zarnowicy (Słowacja) w ramach Zlotu Skautów Słowiańskich "Eurocor'98" (czerwiec/lipiec 1998 r.). Udział skautów z Kieżmarku w harcerskim obozie Hufca Zgierz (lipiec 1998 r.)
 14. Uczestnictwo delegacji ze Zgierza w uroczystościach związanych z nadaniem tytułu bazyliki mniejszej kościołowi farnemu w Kieżmarku (14-15.09.1998 r.)
 15. Pobyt przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza w Kieżmarku (27-29.10.1998 r.) - spotkanie z samorządami uczniowskimi szkół kieżmarskich w celu wymiany doświadczeń
 16. Udział władz miasta Kieżmarku w obchodach Święta Miasta Zgierza (czerwiec 1999 r.)
 17. Udział reprezentacji miasta Zgierza w targach "ELRO'99"
 18. Wspólne obozy Skautów i Harcerzy Kieżmarku i Zgierza na Słowacji i w Polsce (lipiec, sierpień 1999 r.)
 19. Udział władz miasta Kieżmarku i przedstawicieli środowiska gospodarczego Kieżmarku w I Regionalnym Forum Inwestycyjno- Gospodarczym w Zgierzu (grudzień 1999 r.)
 20. Udział sportowców z Kieżmarku w Turnieju Piłkarskim "Intrergol 2000" w Zgierzu (luty 2000 r.)
 21. Konkurs wiedzy o Polsce i Zgierzu w szkołach miasta Kieżmark pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zgierza.
 22. Tygodniowy pobyt w Zgierzu zwycięzców w/w konkursu (przełom maja i czerwca 2000 r.)
 23. Udział przedstawicieli miasta Kieżmarku w obchodach Święta Miasta Zgierza (czerwiec 2000 r.)
 24. Udział władz miasta Zgierza w Targach Europejskiego Rzemiosła "ELRO 2000" w Kieżmarku.
 25. Udział Harcerzy Zgierskiego Hufca ZHP w obozie Skautów Słowackich (lipiec 2000 r.)
 26. Udział Skautów z Kieżmarku w obozie Hufca Zgierz w Okartowie (sierpień 2000 r.)
 27. Udział władz miasta Zgierza i przedstawicieli środowiska gospodarczego Kieżmarku w rejsie po Morzu Bałtyckim zorganizowany przez Hufiec ZHP w Zgierzu na jachcie Skaut (wrzesień 2000 r.)
 28. Udział władz miasta Kieżmarku w II Regionalne Forum Inwestycyjno-Gospodarczym w Zgierzu (grudzień 2000 r.) z udziałem przedstawicieli Ambasady Słowackiej w RP.
 29. Udział delegacji Miasta Kezmarok w obchodach Święta Miasta Zgierza (01-03.06.2001 r.)
 30. Udział delegacji Miasta Zgierza w obchodach rocznicy 750-lecia pierwszej wzmianki pisanej o mieście Kezmarok (26.06.-12.07.2001 r.)
 31. Wizyta delegacji miasta Zgierza w Kezmarok w związku z XI Festiwalem Folklorystycznym "ELRO 2001" (12-15.07.2001 r.)
 32. Udział delegacji Miasta Kezmarok w I Ogólnopolskiej Konferencji "Samorządy RP u progu wejścia do Unii Europejskiej" w Dobieszkowie (wrzesień 2001 r.)
 33. Udział delegacji władz oraz firm Miasta Kezmarok w III Regionalnym Forum Inwestycyjno-Gospodarczym w Zgierzu (06-08.12.2001 r.)
 34. Udział delegacji miasta Kezmarok w II Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego w Strykowie (05-08.05.2002 r.)
 35. Udział delegacji młodzieży Miasta Kezmarok w realizacji projektu w ramach programu "Młodzież", udział młodzieżowej drużyny piłkarskiej w turnieju "Intergol 2002" w ramach Święta Zgierza (maj/czerwiec 2002 r.)
 36. Władze Miasta Zgierza uczestniczą w XII Festiwalu Folklorystycznym "ELRO 2002" w Kezmarok (12-14.07.2002 r.)
 37. Udział delegacji Miasta Kezmarok w obchodach Święta Miasta Zgierza (30.05.-01.06.2003 r.)
 38. Wyjazd delegacji Miasta Zgierza do Kezmarok na XIII. Festiwal Folklorystyczny "ELRO 2003" (11-13.07.2003 r.)
 39. Święto Miasta Zgierza - dział w obchodach delegacji miasta Kezmarok (05-06.06.2004 r.)
 40. Udział delegacji Miasta Zgierza w kolejnym XIV Festiwalu Folklorystycznym "ELRO 2004" (05-08.07.2004 r.)
 41. Polsko-słowacka wyprawa rowerowa Zgierz - Kezmarok (04-11.07.2004 r.)
 42. Wizyta delegacji miasta Kezmarok oraz przedstawiciela artystów rzeźbiarzy w Zgierzu (29.04.-01.05.2005 r.) podczas Jarmarku Zgierskiego i II Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźby Monumentalnej.
 43. Udział delegacji Miasta Zgierza w XV Festiwalu Folklorystycznym w Kezmarok (08-10.07.2005 r.) 
 44. Wizyta delegacji z Kezmarku w Zgierzu podczas obchodów Święta Miasta (02-04.06.2006 r.) 
 45. Występy słowackiego młodzieżowego zespołu tanecznego w Zgierzu podczas Gali Osobowości (02-04.06.2006 r.) 
 46. Uczestnictwo słowackiego rzeźbiarza artysty w III Międzynarodowym Plenerze Rzeźby Monumentalnej Zgierz 2006 (26.04.-06.05.2006 r.) 
 47. Udział przedstawicieli władz Zgierza oraz zgierskich gastronomików w kolejnym XVI Festiwalu Folkloru i Ludowego Rzemiosła ELRO w Kezmarku (07-09.07.2006 r.) 
 48. Delegacja miasta Kezmarok bierze udział w obchodach Święta Miasta Zgierza (02-03.06.2007 r.) 
 49. Wizyta młodzieżowej drużyny piłkarskiej w Zgierzu z okazji Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej "Talenty Euro 2012", organizowanego przez Urząd Miasta Zgierza (22-24.06.2007 r.) 
 50. Wizyta przedstawicieli Zgierza w Kezmarku podczas kolejnej edycji Festiwalu Folkloru i Rzemiosła Ludowego ELRO (06-08.07.2007 r.) 
 51. Udział oficjalnej delegacji oraz przedstawicieli młodzieży z Keżmaroku w obchodach Święta Miasta Zgierza i w oficjalnym otwarciu instytucji kulturalno-edukacyjnej dla dzieci - Centrum Kultury Dziecka (30.05-01.06.2008 r.) 
 52. Uczestnictwo przedstawicieli miasta Zgierza oraz Zespołu Pieśni i Tańca BORUTA w XVII Europejskim Festiwalu Folkloru i Rzemiosła Ludowego ELRO 2008 (11-13.07.2008 r.) 
 53. Udział władz miasta Zgierza w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru i Ludowego Rzemiosła EL’RO 2009 w Keżmaroku (10-12.07.2009 r.) 
 54. Uczestnictwo przedstawicieli miasta Zgierza w Jubileuszowym 20 Międzynarodowym Festiwalu EL’RO 2010 (9-11.07.2010 r.) 
 55. Udział oficjalnej delegacji z Keżmarku w obchodach Święta Miasta Zgierza (03-05.06.2011 r.) 
 56. Otwarcie wystawy fotograficznej "Królewskich Miast Słowackich" w Muzeum Miasta Zgierza. Wystawa poświęcona historycznemu dziedzictwu kulturowemu miast: Kežmarok, Bardejov, Levoča a Stará L'ubovňa e (04.06-03.07.2011 r.) 
 57. Uczestnictwo przedstawicieli Miasta Zgierza w XXI Międzynarodowym Festiwalu EL'RO w Keżmarku (08-10.07.2011 r.) 
 58. Udział oficjalnej delegacji miasta Zgierza oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Boruta" w 22. Europejskim Festiwalu Rzemiosła Ludowego EL'RO 2012 (13-15.07.2012 r.) 
 59. Delegacja z Keżmaroku uczestniczyła w obchodach Święta Miasta Zgierza (6-8.06.2014 r.) 
 60. Udział delegacji miasta Zgierza w Europejskim Festiwalu Rzemiosła Ludowego EL'RO 2015 (10-12.07.2015 r.) 
 61. Uczestnictwo delegacji miasta Zgierza w Europejskim Festiwalu Rzemiosła Ludowego EL'RO 2016 (8-10.07.2016 r.) 
 62. Udział drużyn piłkarskich z klubu MFK Keżmarok w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Zgierzu. W turnieju udział brały drużyny zgierskie: Jeże Boruta, MKP Boruta Zgierz, Włókniarz Zgierz drużyny z Nowego Jorku trenujące w klubie sportowym VERA SOCCER ACADEMY, drużyny z klubu KS Bedlno, Górnik Łęczyca, Widzew Łódź. W turnieju udział brali sportowcy z roczników 2003 i 2005 (15-17.07.2016 r.) 
 63. Udział delegacji z miasta Keżmarok w obchodach Święta Miasta Zgierza (2-4.06.2017 r.) 
 64. Udział zgierskiej delegacji w Europejskim Festiwalu Rzemiosła Ludowego EL'RO 2017 (7-9.07.2017 r.) 
 65. Uczestnictwo dwóch zgierskich drużyn piłkarskich z klubu sportowego MKP Boruta w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Keżmaroku (25-27.06.2018 r.) 
 66. Udział delegacji ze Zgierza w Europejskim Festiwalu Rzemiosła Ludowego EL'RO 2018. Podczas festiwalu odbyły się uroczyste spotkania w związku z dwudziestoleciem współpracy partnerskiej miasta Zgierz i miasta Keżmarok (6-8.07.2018 r.) 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19939
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniach 02-30 kwietnia 2020 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 26.03.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na kolejnym odcinku ul. Długiej.Ten etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od pl...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS