Menu główne

Koordynator ds. dostępności UMZ

Prezydent Miasta Zgierza, Zarządzeniem Nr 115/VIII/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, wyznaczył Koordynatorem do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Zgierza Panią Annę Roszuk (pracownika Wydziału Zamówień Publicznych): 

  • tel. 42 714 32 34 
  • e-mail: dostepnosc@umz.zgierz.pl 
  • Urząd Miasta Zgierza 
    95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II nr 16 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Zgierza należy w szczególności: 

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Zgierza; 
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Zgierza, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie;  
  3. monitorowanie działalności Urzędu Miasta Zgierza w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 16 lipca 2024 roku w godz. 08:00-10:...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS