Menu główne

Inwestycje w trakcie realizacji

 

Logo Zgierz się robi

Zobacz na mapie 

Konferencja prasowa na temat realizowanych i planowanych inwestycji w 2018 r.  

DROGI i CHODNIKI: 

Przebudowa ul. Długiej  

Przebudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Cezaka do ul. Mielczarskiego o długości ok. 365 mb.

Trwa realizacja I etapu robót, w zakres którego wchodzi: wykonanie chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, opaski z kostki betonowej, posadowienie małej architektury – ławki, kosze, murki, stojaki na rowery, donice, wykonanie trawników i nasadzeń zieleni, budowa linii kablowych oświetlenia ulicznego wraz z montażem latarni, wykonanie nawierzchni asfaltowej.

Koszt inwestycji: ok. 1,7 mln zł. 

*** 

W lutym 2018 r. rozpoczęły się prace przy ul. Długiej (odcinek od ul. Cezaka do ul. Mielczarskiego). 

Modernizowane będą chodniki, wykonana ścieżka rowerowa z kostki brukowej (takie rozwiązanie to efekt uzgodnień z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków), wprowadzone zostaną również elementy małej architektury. Ten fragment miasta wyglądem będzie nawiązywał do zrewitalizowanej części ulicy Długiej i placu Kilińskiego - przy jednoczesnym zachowaniu bardziej nowoczesnych rozwiązań. 

Przy okazji prac wyciętych zostanie kilkanaście drzew, jednak finalnie pojawią się tam nowe nasadzenia - w postaci drzew oraz donic z różnorodną roślinnością. Drzewa oraz inne charakterystyczne elementy zostaną podkreślone światłem kierunkowym. Dzięki szerszym chodnikom, nowej roślinności oraz nowym ławkom będzie to miejsce bardziej przyjazne mieszkańcom. 

Pojawią się ozdobne murki oraz stojaki rowerowe. Przy ul. Długiej planowana jest również przebudowa zjazdów. W kolejnym etapie odnowiona ma zostać nawierzchnia jezdni. (żródło: "Ulica Długa. Remont chodnika") 

 

 

Inne:

Przebudowa budynku szkoły na budynek mieszkalny przy ul. Chemików 9-11 

W ramach przebudowy powstanie 48 mieszkań jedno i dwupokojowych. W budynku realizowana jest druga klatka schodowa i dodatkowe wyjścia. Na chwilę obecną (28.11.2016r.) wyburzono wszystkie ściany działowe i zdemontowano okna przystosowując budynek do nowej stolarki okiennej. Zdemontowano również wszystkie instalacje wewnętrzne. Ocieplono i wykonano nowe pokrycie dachu.

Koszt inwestycji w 2016 r. 1.288.846,14 zł. Ogółem przeznaczone: 3.431.525,00 zł. 

*** 

 


Infrastruktura sportowa - Hala MOSiR  

Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza - Hali Sportowej MOSiR (ul. Wschodnia 2) - II etap 

Władze Zgierza na projekt modernizacji infrastruktury sportowej pozyskały ponad 2,5 mln złotych. Całkowita wartość projektu to 5,3 mln złotych. Przy Szkole Podstawowej nr 5 pojawi się boisko do piłki nożnej i dodatkowo boisko wielofunkcyjne. MOSiR czeka gruntowna modernizacja pomieszczeń. Inwestycja finansowana jest ze środków Ministerstwa Sportu i Rozwoju w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu". 

Hala zgierskiego MOSiR zyskała w latach 2016/2017 nową elewację (I etap), teraz przyszedł czas na remont wewnątrz budynku. Przebudowywane są szatnie i korytarze, przy okazji zmodernizowane zostaną: system ogrzewania, wentylacja i kanalizacja.  Korytarze będą teraz szersze, a w łazienkach pojawią się nowe umywalki i glazura. Znajdzie się też miejsce na salę konferencyjną. Hala zostanie dostosowana do rangi mistrzowskich zawodów, jakie są w niej organizowane. Budynek nie został wyłączony z użytkowania, najpierw wyremontowane zostaną szatnie i korytarze po wschodniej stronie, następnie po zachodniej. A w sąsiedztwie powstaje właśnie nowa hala sportowa. 

*** 

 

 

Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej Miasta Zgierza 
 • Urząd Stanu Cywilnego - ul. 1. Maja 5, 
 • Urząd Miasta Zgierza - pl. Jana Pawła II 16, 
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu - ul. Wschodnia 2, 
 • ul. Długa 18, 
 • ul. Długa 16, 
 • ul. Długa 19, 
 • ul. Długa 22, 
 • ul. Długa 30, 
 • ul. Długa 32, 
 • ul. Długa 40, 
 • ul. Długa 41. 

Fotorelacja z realizacji inwestycji 

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w Zgierzu  
 • Żłobek im. Koziołka Matołka - ul. Tuwima 21, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 2 - ul. Boya-Żeleńskiego 6, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 3 - ul. Mielczarskiego 26, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 6 - ul. Gałczyńskiego 38, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 7 - ul. Długa 62, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 8 - ul. Łódzka 86, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 9 - ul. Dubois 10, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 10 - ul. Ossowskiego 26, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 12 - ul. Gałczyńskiego 30, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 13 - ul. Słowackiego 8, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 14 - ul. Boya-Żeleńskiego 17, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 15 - ul. Boya-Żeleńskiego 10, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 - ul. Piłsudskiego 1, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 - ul. Szczawińska 2, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 - ul. Łódzka 2, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 - ul. 1. Maja 63, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 - ul. Boya-Żeleńskiego 4, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 - ul. Ozorkowska 68/70, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 11 - ul. Dubois 26, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 - ul. Staffa 26, 
 • Gimnazjum Nr 1 (nowa Szkoła Podstawowa Nr 1) - ul. Musierowicza 2, 
 • Gimnazjum Nr 2 (nowa Szkoła Podstawowa Nr 6) - ul. 3. Maja 46a, 
 • Gimnazjum Nr 3 (nowa Szkoła Podstawowa Nr 8) - ul. Leśmiana 1, 
 • Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta - ul. Musierowicza 2. 

Inwestycje realizowane w ramach umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z grupą ENGIE (o projekcie) - strona projektu: http://zgierz.innowa.eu/  

Modernizacja pomnika STU STRACONYCH w Zgierzu 
Wsparcie dla miejsca pamięci - Pomnika Stu Straconych w Zgierzu. 

Trwają prace interwencyjne, mające na celu zabezpieczenie pomnika oraz zmniejszenie zagrożenia, które powoduje stan techniczny pomnika. 

W późniejszym czasie planowane jest odtworzenie struktury zewnętrznej pomnika według sposobu określonego w programie prac konserwatorskich. 

*** 

W styczniu 2018 roku zakończył się pierwszy etap remontu pomnika na placu Stu Straconych w Zgierzu. Skuto warstwy starych zapraw, obelisk zaimpregnowano, zabezpieczono płaskorzeźby. Prace będą kontynuowane w okresie wiosenno-letnim przy bardziej sprzyjających temperaturach. 

Prace są finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania "Wsparcie dla miejsca pamięci - Pomnika Stu Straconych w Zgierzu". 

Obecny pomnik został postawiony w 1969 roku, autorem projektu jest łódzki rzeźbiarz Antoni Biłas. Obelisk upamiętnia stu Polaków zamordowanych przez hitlerowców 20 marca 1942 roku na ówczesnym placu Stodół. 

 

 

Przebudowa Targowiska Miejskiego  
II etap - podczas inwestycji planowana jest rozbiórka istniejących wiat, przebudowa oświetlenia, budowa zasilania szlabanów przy wjazdach na targowisko oraz wprowadzenie monitoringu na przedmiotowym obszarze. Dodatkowo planuje się rozbudowę odwodnienia liniowego targowiska i przebudowę kanalizacji deszczowej. Zostanie postawiona pergola.

Targowisko będzie wyposażone w nowe elementy małej architektury - ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci i tablice informacyjne. 

Budowa wiat to jeden z elementów modernizacji tego miejsca. Wcześniej targowisko utwardzono, wymieniono tam oświetlenie, przebudowano kanalizację (galeria zdjęć). Tegoroczny etap modernizacji targowiska kosztował blisko 1,5 miliona złotych, pieniądze pozyskano z projektu "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

*** 

 

 

Piłkochwyty przy boisku na ul. Kasztanowej 

Doposażenie nowego boiska przy ul. Kasztanowej w Zgierzu w piłkochwyty o łącznej długości ok. 30 m. Piłkochwyty zostaną zamontowane po dwóch krótszych stronach boiska.

Koszt inwestycji: 16.500,00 zł.   

Modernizacja, doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy ulicy Podgórnej 1/3  

W ramach budżetu obywatelskiego.

Koszt inwestycji: 113.000,00 zł . 

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłej jednostki wojskowej 

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia wraz z odwodnieniem. Koszt inwestycji 361.650,00 zł. 

*** 

Nowa asfaltowa nawierzchnia i nowe krawężniki (listopad 2018 r.) - tak wygląda wewnętrzna ulica na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Piątkowskiej. 

Wcześniej w tym rejonie została wybudowana kanalizacja deszczowa (zdjęcia).

 

*** 

Trwa budowa kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Piątkowskiej. Dzięki wykonywanym pracom polepszy się przejezdność wewnętrznych ulic. Termin zakończenia robót to marzec 2018 r.

 

  

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniu 19 lipca 2024 roku w godzinach 08:00-14:00: ul. Polna numery 32-34.   Za wynikające z tego powodu utrudnienia przepraszamy. Spółka "Wodociągi...
25052
Usuń

Ostrzeżenia meteorologiczne

Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się:
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS