Menu główne

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz, obejmuje: 

 1. wskazanie wysokości oraz sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu;
 2. zasady i warunki wyłapywania (odławiania) bezdomnych zwierząt;
 3. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca i opieki w schronisku dla zwierząt;
 4. zasady dokonywania obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schronisku dla zwierząt;
 5. zasady poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt i przekazania zwierząt do adopcji;
 6. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich i zabezpieczenie wyżywienia;
 7. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
 8. zasady opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 9. zapewnienie usypiania ślepych miotów;
 10. plan sterylizacji albo kastracji zwierząt w gminie;
 11. plan znakowania zwierząt w gminie. 

Podstawa prawna:

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS