Menu główne

Warto wiedzieć

 

UWAGA!

 • właściciele zagubionych zwierząt, 
 • osoby, które zauważyły niepokojące sytuacje z udziałem zwierząt, 
 • osoby chcące adoptować zwierzę, 

WSZELKIE SYTUACJE ZWIĄZANE Z: 

 • poszukiwaniem zaginionego zwierzęcia, 
 • znalezieniem zwierzęcia pozostającego bez opiekuna, 
 • wypadkami z udziałem zwierząt (w tym dzikich), 
 • zauważeniem wałęsającego się zwierzęcia, 
 • zauważoną sytuacją porzucenia lub zanęcania się nad zwierzęciem, 
 • chęcią adopcji zwierzęcia, 
 • potrzebą uśpienia ślepego miotu, 
 • potrzebą sterylizacji lub leczenia kotów wolno żyjących, 
 • odbiorem zwierzęcia, któremu gmina zapewniła opiekę, 
 • innymi niż ww. sytuacjami z udziałem zwierząt (w tym dzikich, kotów wolno żyjących, itp.) 

Należy bezzwłocznie zgłaszać do Straży Miejskiej w Zgierzu pod numerem tel. 986, 42 716 44 58 (całodobowo). 

We wszystkich sprawach dotyczących kwestii zwierząt można zwracać się do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza (95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16) 

 • w godz. pracy urzędu: pn-pt. 8:00-16:00 oraz wt. 8:00-18:00 
  • pok. 222 - tel. 42 714 31 51, 
  • pok. 216 - tel. 42 714 32 18, 
 • lub e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl. 

Opiekę wyłapanym na terenie miasta Zgierza bezdomnym zwierzętom (w szczególności psom i kotom) zapewnia Schronisko i Hotel dla bezdomnych zwierząt JASIONKA znajdujący się w miejscowości Jasionka przy ul. Skośnej 15 - tel. 501 232 300: 

 • Schronisko na stronie internetowej www.schroniskojasionka.pl zamieszcza zdjęcia i opisy zwierząt odłowionych na terenie miasta Zgierza. 
 • Schronisko bezpośrednio prowadzi adopcję przebywających tam zwierząt bezdomnych z terenu miasta Zgierza. 
 • Schronisko zapewnia możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem osobie chcącej je adoptować. 
 • Zwierzęta wydawane do adopcji są wysterylizowane/wykastrowane, w przypadku jeżeli ze względu na stan zdrowia, wiek występują przeciwwskazania do tych zabiegów można wykonać je w schronisku do 6 miesiecy po adopcji. 
 • Schronisko dowiezie zwierzę do miejsca zamieszkania osoby adoptującej, jeśli ta zgłosi taką potrzebę. 

Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie miast Zgierza zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Zgierzu, ale zgłoszenia o potrzebnie wyłapania zwierzęcia bezdomnego, dzikiego rannego, itp. należy zgłaszać do Straży Miejskiej w Zgierzu

 • Wyłapane zwierzęta (w szczególności psy i koty) mogą czasowo przebywać w miejscu tymczasowego przetrzymywania w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24. 
 • Wyłapane zwierzęta gospodarskie mają zapewnioną opiekę w gospodarstwie rolnym w Zgierzu przy ul. Czerwonej 24. 
 • Jeżeli właściciel chce odebrać swoje zwierzę, któremu gmina zapewniła opiekę musi najpierw skontaktować się ze Strażą Miejską w Zgierzu. 
 • Leczenie, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących zapewnia Klinika Weterynaryjna Jacka Szulca, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 22 w Zgierzu. Jeżeli ktoś zauważy potrzebę pomocy takiemu kotu winien zgłosić taką sytuację do Straży Miejskiej. Chętnie przyjmowana będzie pomoc w odłowieniu takiego kota. Straż Miejska dysponuje kontenerami oraz żywołapkami. 
 • Osoby chętne do pomocy przy dokarmianiu kotów wolnożyjących winny zgłosić się do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza. Gmina kupuje i wydaje Wolontariuszom karmę dla kotów wolnożyjących. 
 • Osoby które chcą uśpić ślepy miot winny zgłosić się bezpośrednio do Kliniki Weterynaryjnej Jacka Szulca, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 22 w Zgierzu. 
 • W roku 2019 zaplanowane jest znakowanie psów na koszt Gminy Miasto Zgierz. Znakowanie będzie obejmowało 350 psów których właściciele zgłoszą się do znakowania (wg kolejności zgłoszeń). 

PAMIĘTAJ! 

 1. Osoby, które podejrzewają, iż spotkane przez nie na terenie miasta Zgierza zwierzę może być bezdomne, nie powinny same wyłapywać (odławiać) zwierząt. 
 2. Przyjęcie zgłoszenia przez Straż Miejską o bezdomnym zwierzęciu udokumentowane zostaje przez sporządzenie protokołu przyjęcia zgłoszenia o zwierzęciu bezdomnym. 
 3. Nie należy przyprowadzać zwierząt do siedziby Straży Miejskiej. Osoba, która przyprowadzi zwierzę do siedziby Straży Miejskiej winna udokumentować lub uwiarygodnić bezdomność zwierzęcia, które znajduje się pod jej opieką. 
 4. W przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia przez osobę nieletnią, fakt ten musi być potwierdzony przez prawnego opiekuna lub pełnoletniego członka najbliższej rodziny. 
 5. Straż Miejska może odmówić podjęcia działań zmierzających do wyłapania (odłowienia) zwierzęcia w przypadku: 
  • braku miejsca w schronisku dla zwierząt, 
  • gdy zwierzę bezdomne lub wolno żyjące zostało znalezione poza terenem Gminy; 
  • braku możliwości potwierdzenia lub ustalenia danych personalnych osoby zgłaszającej. 

PODSTAWA PRAWNA:  

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 01.12.2022 r. w godz. 08:00-14:30: ul...
25311
Usuń

Nowa lokalizacja POKD

Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (dotychczasowy adres ul. Kolejowa 3) od  31 października 2022 r. będzie funkcjonował w nowej lokalizacji w...
25000
Usuń

Wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych

Do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o wypłatę:
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 listopada 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego...
24329
Usuń

Zmiana lokalizacji i telefonu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 29.04.2022 roku zmienia się lokalizacja i numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Zgierza.Nowe numery:  telefon - 42 714 45...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS