Menu główne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego

 

95-100 Zgierz, ul. Długa 56

tel.: 42 716 42 13, 693 003 064,
fax: 42 716 65 90 

e-mail: sekretariat@mopszgierz.pl 
www: samorzad.gov.pl/web/mops-zgierz 
(archiwalna: www.mopszgierz.pl)

NIP: 732-11-11-540
REGON: 004274830

Godziny pracy Ośrodka:

 • poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 16:00;
 • wtorek: 8:00 – 17:00;
 • piątek: 8:00 – 15:00. 

Zgierski Ośrodek Pomocy:

 • dokonuje analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, ustala potrzeby w tym zakresie osób, rodzin, grup, opracowuje plan zaspokojenia potrzeb i ocenia ich skuteczność oraz współrealizuje lokalne programy rozwiązywania problemów społecznych;
 • realizuje przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz przyznawanie i wypłatę dodatków energetycznych zgodnie ze wskazaniami Prezydenta Miasta Zgierza;
 • realizuje należące do właściwości gminy zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy;
 • podejmuje działania zmierzające do reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy Ośrodka, w szczególności poprzez działalność Klubu Integracji Społecznej;
 • przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej współpracuje z organizacjami społecznymi, organizacjami pożytku publicznego, wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami, osobami fizycznymi i innymi podmiotami, Komisją Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Zgierza, Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu oraz koordynuje pomoc społeczną na terenie miasta Zgierza;
 • udziela świadczenia pieniężne i rzeczowe osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, jakiej nie są w stanie samodzielnie rozwiązać oraz praca socjalna na rzecz tych osób i rodzin, w tym wszelkiego rodzaju poradnictwo psychologiczne, ekonomiczne, prawne;
 • przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne;
 • przyznaje i wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24802
Usuń

Utrudnienia na linii nr 2 BIS i 9

W związku ze zmianą organizacji ruchu na ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu (w rejonie budowy obwodnicy S-14) wprowadzony został ruch wahadłowy...
24801
Usuń

Zmiana trasy przejazdu linii 1

Od dnia 11.08.2022 r. trasa przejazdu dla autobusu linii nr 1 zamiast ul. Wschodnią w Zgierzu zostanie poprowadzona ulicą 3 Maja do ul. Kolejowej (...
24723
Usuń

Przerwy w dostawie ciepłej wody

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu informuje: od dnia 20.08.2022 r. od godz. 08:00 do dnia 22.08.2022 r. do godz. 24:00...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 sierpnia 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego...
24329
Usuń

Zmiana lokalizacji i telefonu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 29.04.2022 roku zmienia się lokalizacja i numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Zgierza.Nowe numery:  telefon - 42 714 45...
23742
Usuń

Dodatek osłonowy - termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31.10.2022 r. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu: w Dziale...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS