Menu główne

Insygnia

 

Nowe insygnia obowiązują od 19.03.2021 r. 

Herb Miasta Zgierza

HERB

Herbem miasta Zgierza jest położony w czerwonym polu srebrny (biały) mur bramny o wątku kamiennym, z trzema basztami bez okien. Baszta środkowa jest wyższa i szersza. Wszystkie baszty zwieńczone blankami oraz złotymi (żółtymi) daszkami. W murze otwarta brama przejazdowa, w której umieszczony jest biały orzeł w złotej (żółtej) koronie otwartej, z uniesionymi skrzydłami, o złotym (żółtym) dziobie i szponach. Całość osadzona w późnogotyckiej tarczy typu hiszpańskiego. 

Herb stanowi nawiązanie do historycznego wizerunku widniejącego na odciskach pieczęci miejskiej z roku 1791 oraz 1797. Wizerunek orła poddany został graficznej stylizacji bazującej na XVIII-wiecznej tradycji przedstawieniowej godła Królestwa Polskiego. 

Wizerunek godła heraldycznego oparty został na opisie postaci herbu zatwierdzonego w Zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w spra­wie zatwierdzenia herbu miasta Zgierza (M.P. 1936 nr 241 poz. 425). 

Na podst. Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXII/391/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 lutego 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2021 r. poz. 1001

Umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego herbu Miasta wymaga uzgodnienia z Prezydentem. 

 

Flaga Miasta Zgierza

FLAGA

Flagę stanowi płat czerwony, w którego części środkowej umieszczone centralnie godło miasta. 

Konstrukcja flagi oparta na proporcjach 5:8 przełożonych na podział 20:32. Na płacie położony został centralnie wizerunek godła miasta w odległości 2/20 od górnej krawędzi płata i 3/20 od dolnego jego skraja. Płatowi przyporządkowana została czerwona barwa pola tarczy. 

Na podst. Załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXXII/391/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 lutego 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2021 r. poz. 1001

Flagi Miasta używa się dla podkreślenia więzi emocjonalnych i kulturowych łączących mieszkańców oraz ich organizacje z miejscem urodzenia, zamieszkania, pracy czy siedziby. 
Flagi Miasta używa się dla dekoracji budynków i gmachów publicznych, siedzib instytucji i przedsiębiorstw oraz innych form przestrzennych z okazji uroczystości państwowych i miejskich. 
Prezydent może zarządzić użycie flagi Miasta z okazji innych wydarzeń. 

Umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego flagi Miasta wymaga uzgodnienia z Prezydentem. 

*** 

Czytaj też: "Nowe symbole Miasta Zgierz zatwierdzone"


ARCHIWUM 

Herb Miasta Zgierza

HERB

Herbem Miasta jest mur forteczny z trzema spiczasto zakończonymi basztami. W murze widnieje otwarta brama z ukoronowanym orłem pośrodku. 

Herb Miasta może być stosowany przez osoby fizyczne i prawne także łącznie z ich własnymi barwami organizacyjnymi, w tym również na tle tych barw, jeżeli przepisy nie stoją temu na przeszkodzie. 

Umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego herbu Miasta wymaga uzgodnienia z Prezydentem.

(Na podst. załącznika nr 2 do Statutu Miasta Zgierza

 

Flaga Miasta Zgierza

FLAGA

Flagą miasta jest prostokątny płat tkaniny o stosunku szerokości do długości 1:2 o następującej kolorystyce: kolor żółty rozmieszczony jest w kształcie rzymskiej cyfry VII o wymiarach: skrajny lewy pionowy pas o szerokości 1/10 całej długości flagi oraz trzy pasy ukośne o tej szerokości mierzonej wzdłuż boku flagi, przy czym pierwszy lewy ukośny pas ma skrajną krawędź przebiegającą wzdłuż linii poprowadzonej przez dolny lewy róg flagi i punkt na górnej krawędzi flagi oddalony o 32/100 długości flagi od jej lewej krawędzi. Pozostałe pasy są równoległe do pierwszego ukośnego. 

Za każdym żółtym pasem znajduje się czarny wąski pasek o szerokości 1/80 całej długości flagi. 
Otrzymany trójkątny element w górnej lewej części flagi wypełniony jest kolorem błękitnym, zaś pozostała część flagi wypełniona jest kolorem czerwonym. 
Pierwszy lewy pasek z lewej strony flagi jest oddalony od jej krawędzi o 1/32 całej długości flagi. 
Na polu czerwonym umieszczony jest centralnie herb Miasta w czarnej obwódce w stosunku wysokości herbu do szerokości flagi i 3/4 długości całej flagi. Nad herbem na całej jego szerokości umieszczony jest napis w kolorze czarnym Zgierz. Wielkość liter wynosi 5/80 szerokości całej flagi. 

Flagi Miasta używa się dla podkreślenia więzi emocjonalnych i kulturowych łączących mieszkańców oraz ich organizacje z miejscem urodzenia, zamieszkania, pracy czy siedziby. 
Flagi Miasta używa się dla dekoracji budynków i gmachów publicznych, siedzib instytucji i przedsiębiorstw oraz innych form przestrzennych z okazji uroczystości państwowych i miejskich. 
Prezydent może zarządzić użycie flagi Miasta z okazji innych wydarzeń. 

Umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego flagi Miasta wymaga uzgodnienia z Prezydentem. 

(Na podst. załącznika nr 3 do Statutu Miasta Zgierza)


Załączniki: 
Herb Zgierza (png) (561.08KB)
Flaga Zgierza (png) (368.6KB)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniu 19 lipca 2024 roku w godzinach 08:00-14:00: ul. Polna numery 32-34.   Za wynikające z tego powodu utrudnienia przepraszamy. Spółka "Wodociągi...
25052
Usuń

Ostrzeżenia meteorologiczne

Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się:
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS