Menu główne

Segregacja odpadów w plenerze - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza (2018-2019)

 

Dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach zadania
"Segregacja odpadów w plenerze - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza"  

Wartość ogólna zadania: 105 450,00 zł  
Wysokość oraz forma dofinansowania: do 54 055,00 zł - dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Cel projektu: Zadanie ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy głównie wśród mieszkańców Zgierza o konieczności prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi i segregacji odpadów. 

Zakres projektu: W ramach zadania zostaną zakupione pojemniki do segregacji odpadów. Na terenie miasta zostaną zamontowane zgniatarki do butelek i zorganizowane "Osiedlowe szkółki segregacji". Ponadto zorganizowana będzie akcja "Zdasz i wygrasz", pokaz czystszego palenia w piecach oraz trzy konkursy ekologiczne z nagrodami (Konkurs "Zgierskie drzewo roku" 2019). Opracowane zostaną ulotki informujące o zasadach segregacji odpadów. Gadżetami promującymi zadanie będą torby na zakupy oraz książeczki z edukacyjną bajką oraz sadzonki roślin.  

Opis działań przewidzianych w ramach zadania "Segregacja odpadów w plenerze - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza"

 • Zakup Miejskich Punktów Elektroodpadów (MPE) - to specjalne pojemniki na drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. żarówki, baterie, telefony, ładowarki), które zostaną ustawione w przestrzeni publicznej miasta Zgierza. Obecnie system zbierania drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, głównie baterii nie zapewnia ich prawidłowego zagospodarowania (co potwierdzają najnowsze wyniki kontroli NIK w zakresie Systemu gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami). Punkty ustawione w często uczęszczanych miejscach ułatwią mieszkańcom w prawidłowe sposób pozbywać się drobnego zużytego sprzętu elektrycznego wytwarzanego na co dzień w gospodarstwach domowych. 
 • Zakup koszy do segregacji na szkło (koloru zielonego) i tworzywa sztuczne (koloru żółtego), które zostaną ustawione na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Mieszkańcy będą mogli kontynuować i wyrabiać nawyk selektywnego zbierania odpadów również na terenach publicznych, w tym obiektach sportowych i rekreacyjnych, co jest zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 
 • Zakup 15 sztuk zgniatarek do butelek wraz z planszami dydaktycznymi informującymi o potrzebie zgniatania butelek, co pozwoli na zaoszczędzenie miejsca w pojemniku i zapobiega jego przepełnianiu. Zgniatarki wraz z planszami dydaktycznymi zostaną zamontowane w miejscach, w których będą prowadzone "Osiedlowe szkółki segregacji". 
 • Wykonanie rollupów edukacyjnych (1 - jak segregować odpady, 2 - co dzieje się z posegregowanymi odpadami). Rollupy będą wykorzystywane podczas wydarzeń miejskich na stoiskach edukacyjnych, w których będą prowadzone konkursy ekologiczne oraz przy "Osiedlowych szkółkach segregacji". Rollupy w obrazowy sposób będą przedstawiać wiedzę na powyższe tematy. 
 • Zorganizowanie "Osiedlowych szkółek segregacji" bezpośrednio przy miejscach gromadzenia odpadów (przy pojemnikach) na osiedlach mieszkaniowych. Działanie będzie polegało na udzielaniu krótkiego instruktażu prawidłowego segregowania odpadów, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy i potrzebę segregacji odpadów oraz udzielaniu odpowiedzi na pytania mieszkańców w zakresie systemu gospodarki odpadami. W trakcie działania będą rozdawane gadżety promujące projekt. 
 • Wykonanie książeczek z edukacyjną bajką, stanowiących artykuł promocyjny. Książeczka będzie zawierała motywy związane z miastem Zgierza i dotyczyć prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi w tym segregacji odpadów zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie miasta Zgierza. Książeczka pozwoli w łatwy sposób przybliżyć najmłodszym problem odpadów komunalnych. 
 • "Zdasz i wygrasz" - zbiórka szklanych butelek. Każdy kto przyniesie podczas wydarzenia miejskiego 10 szklanych opakowań otrzyma gadżet promujący projekt. Akcja zwróci uwagę mieszkańców na potrzebę segregacji odpadów, a także uświadomić, że odpady ze szkła podlegają recyklingowi w 100% oraz że można je też przetwarzać nieskończoną ilość razy. 
 • Konkurs wiedzowy "Segregować możesz wszędzie" (przeprowadzony podczas wydarzeń miejskich) - konkurs będzie polegał na przyporządkowaniu na tablicy magnetycznej poszczególnych rodzajów odpadów do odpowiedniego koloru pojemnika. Konkurs w łatwy i obrazowy sposób będzie uczył mieszkańców, jak prawidłowo segregować odpady. Prowadzący konkurs będą rozmawiali z mieszkańcami, udzielali odpowiedzi na ewentualne pytania z zakresu gospodarki odpadami. 
 • Rodzinny test wiedzy o segregacji odpadów "Ekozgierzanin" zostanie przeprowadzony podczas wydarzenia miejskiego i pozwoli na zwrócenie uwagi dzieci oraz dorosłych na sposób i potrzebę prawidłowego segregowania odpadów. Test będzie przeprowadzony w formie pisemnej i będzie składał się 15 pytań/zadań. Dziesięć rodzin, które uzyskają największą ilość punktów otrzyma nagrody, które ułatwią segregację odpadów w gospodarstwie domowym. 
 • Zorganizowanie konkursu "Zgierskie drzewo roku" polegającego na zgłaszaniu przez mieszkańców miasta Zgierza fotografii z ciekawymi, nietypowymi i wartościowymi drzewami z terenu miasta Zgierza. Konkurs zwróci uwagę mieszkańców na lokalną przyrodę. Dzięki konkursowi będzie można zdobyć wiedzę na temat wartościowych drzew znajdujących się w Zgierzu. Komisja konkursowa, powołana przez organizatora, zweryfikuje zgłoszenia pod kątem zachowania zasad regulaminu i wybierze trzy najciekawsze fotografie. Trzy osoby, które zgłoszą najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone. 
 • Pokaz czystszego palenia w piecach będzie polegał na ustawieniu dwóch identycznych pieców oraz rozpalenie w nich takiego samego paliwa (węgla) różnymi metodami: 
  • w jednym rozpala się na ruszcie, następnie zasypuje węglem do pełna, 
  • drugi najpierw jest napełniony węglem, a następnie rozpalany od góry. 
  Podczas pokazu uczestnicy zaobserwują różnicę w emisji dymu (podczas rozpalania pieca metodą "od góry" do powietrza dostaje się mniejsza ilość zanieczyszczeń). Dodatkowo zostaną przedstawione informacje o szkodliwym wpływie na zdrowie i środowisko spalania odpadów w piecach domowych. Osoby biorące udział w pokazach przekonają się jak ekonomiczniej i ekologiczniej palić w piecu. 
  Pokaz będzie przeprowadzony w miesiącu wrześniu (tj. bezpośrednio przez sezonem grzewczym) podczas wydarzenia miejskiego. 

 


Wymieniony wyżej projekt dofinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
www.zainwestujwekologie.pl 

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2021

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:dla...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS