Menu główne

27 maja 1990 roku

 

27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce całkowicie wolne wybory do samorządu terytorialnego - pierwsze prawdziwie demokratyczne wybory po zakończeniu II wojny światowej. 

W Zgierzu doszło praktycznie do całkowitego przemeblowania sceny politycznej. Otóż grono osób skupionych wokół ludzi i ideałów "Solidarności" – powołało ruch społeczno-polityczny pod nazwą Komitet Obywatelski. 27 maja 1990 roku ugrupowanie to zdobyło aż 26 mandatów w Radzie Miasta, liczącej wówczas 32 radnych. 

A wszystko zaczęło się rok wcześniej... 

W roku 1989 zgierska "Solidarność" wyszła z podziemia i reaktywowała działalność Lokalnej Komisji. Przewodniczącym został ponownie Idzi Antczak. Na jego wniosek Komisja Lokalna powołała Zespół ds. Organizacji Komitetu Obywatelskiego w składzie: Antoni Boruch, Lech Dąbski, Krystyna Kowalczyk, Piotr Musiał i Krystyna Zarębska. Osoby te wywodziły się ze stałego składu powstałej w grudniu 1981 roku, po wprowadzeniu stanu wojennego, podziemnej Komisji Lokalnej "Solidarności". 

Zespół opracował koncepcję powołania Komitetu Obywatelskiego i zorganizował zebranie założycielskie, które miało miejsce 18 października 1989 roku. Wolą 112 osób desygnowanych przez komisje zakładowe "Solidarności" w Zgierzu i Zarządu Gminnego NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, środowiska przykościelne oraz spontanicznie zaproszonych przez osoby desygnowane – powołany został Komitet Obywatelski Miasta i Gminy Zgierz. 

Uchwała o jego utworzeniu stwierdzała: "Komitet Obywatelski stanowi społeczne, gospodarcze i polityczne forum wsparcia, rozwijania i realizacji idei demokracji praktykowanej od podstaw, samoorganizowania się obywatelskiego społeczeństwa samorządowego… Komitet Obywatelski jest otwarty społecznie i politycznie oraz zrzesza wszystkich chętnych do współpracy obywateli miasta i gminy Zgierz po uzyskaniu akceptacji większości przy przyjmowaniu nowych członków".

Na Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego wybrano Władysława Barańskiego oraz 10 osobowe Prezydium, organizujące jego pracę. Powołano również Zespół ds. Programu Komitetu Obywatelskiego. Obszary zainteresowania Komitetu Obywatelskiego skupiały się w zespołach i komisjach:

 1. ds. społecznych – komisje:
  - pomoc charytatywna,
  - ochrona środowiska,
  - porządek publiczny. 
 2. ds. gospodarczych – komisje:
  - budownictwo,
  - handel,
  - rzemiosło i usługi,
  - gospodarka komunalna,
  - rolnictwo miejskie. 
 3. ds. obywatelskich – komisje:
  - samorząd terytorialny,
  - oświata,
  - kultura.

Komitet Obywatelski prowadził bardzo intensywną działalność w formie posiedzeń plenarnych, zebrań Prezydium, powoływanych zespołów i komisji specjalistycznych oraz utworzonego Klubu Inicjatyw Społecznych, a także w trakcie kampanii wyborczej – otwartych spotkań z mieszkańcami. 

Komitet Obywatelski rozpoznając sprawy związane z problemami miasta zajął m.in. następujące stanowiska: 

 1. Wystosował apel do społeczeństwa i instytucji w sprawie zimowej pomocy społecznej. 
 2. Wystosował Oświadczenie w sprawie rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w dn. 13 grudnia 1981 roku. 
 3. Ogłosił Uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic zgierskich. 
 4. Ogłosił Rezolucję do Sejmu RP w sprawie ustanowienia Dnia Żołnierza w dniu 15 sierpnia. 
 5. Wydał Oświadczenie przewodniczącego KO w sprawie daty 17 stycznia 1945 roku. 
 6. Opracował raport o stanie oświaty w Zgierzu. 
 7. Opracował raport o stanie zdrowia w Zgierzu. 
 8. Opracował program wyborczy KO przed wyborami samorządowymi. 
 9. Wyraził poparcie dla powstających szkół społecznych w Zgierzu. 
 10. Przygotował obchody 50. rocznicy zbrodni katyńskiej. 

Oddzielnym zagadnieniem, któremu KO poświęcił bardzo dużo czasu i energii były sprawy wyborów do samorządu terytorialnego. Z inicjatywy komisji samorządowej KO prowadzone były przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego szkolenia samorządowe dotyczące mienia komunalnego, podatków lokalnych i ordynacji wyborczej. Opracowano zasady: przyjmowania zgłoszeń kandydatów, zapoznania się z kandydatami oraz w dn. 7 kwietnia 1990 roku przeprowadzono prawybory w celu określenia listy kandydatów KO do wyborów samorządowych. Ustalono pełną listę 32 kandydatów na radnych i przeprowadzono profesjonalną kampanię wyborczą.

27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze, całkowicie wolne wybory do samorządu terytorialnego. Komitet Obywatelski w Zgierzu zdobył miażdżącą przewagę w Radzie Miasta – 26 mandatów na 32, co stanowi 81,25%.

Prezydium Komitetu Obywatelskiego podjęło decyzję odnośnie objęcia stanowiska Prezydenta Miasta Zgierza. Kilka dni później dr Jan Maciej Czajkowski został pierwszym prezydentem odrodzonego samorządu Gminy Miasto Zgierz, a inny członek Komitetu Obywatelskiego, Stanisław Łodwig – zastępcą Prezydenta. Pierwszym zaś Przewodniczącym odrodzonej Rady Miasta Zgierza został również członek Komitetu Obywatelskiego - Maciej Wierzbowski.

Źródło: Facebook Muzeum Miasta Zgierza 

Informacje historyczne o I kadencji władz w Zgierzu na stronie BIP Urzędu Miasta Zgierza 

 

*** 

Dzień Samorządu Terytorialnego – polskie święto, obchodzone corocznie 27 maja, uchwalone przez Sejm RP w 2000 roku  (dzień nie jest dniem wolnym od pracy). Upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku (Źródło: Wikipedia

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS