Menu główne

"Z dziejów Zgierza. Przegląd ważniejszych wydarzeń z historii miasta"

 

Opracowała: Leokadia Więckowska
Wydawcy: Towarzystwo Przyjaciół Zgierza i Muzeum Miasta Zgierza


Wstęp

Wiedza o przeszłości własnego regionu i miasta jest niezmiernie ważnym czynnikiem uświadomienia społecznego. Upowszechnieniu jej służą przede wszystkim książki. Liczba publikacji zarówno naukowych jak i popularnonaukowych dotyczących dziejów Zgierza jest jednak bardzo skromna. Niniejsze opracowanie nie zawiera systematycznego wykładu historii Zgierza, jest to zestawienie zdarzeń i zjawisk, ułożony chronologicznie przegląd ważniejszych wydarzeń historycznych od czasów najdawniejszych do roku 1983. Daje ono rozbity wprawdzie na fakty, ujęty w pewien schemat, niemniej wyraźnie zarysowany obraz rozwoju miasta i społeczeństwa. Ma ułatwić przypomnienie sobie lub sprawdzenie pod odpowiednią datą faktów z dziejów Zgierza. Korzystać z opracowania mogą w szczególności pracownicy kulturalno-oświatowi, nauczyciele i młodzież szkolna.

W związku z brakiem nowoczesnych, szczegółowych i obszerniejszych opracowań poszczególnych epok dziejów miasta, decydujących dla periodyzacji i prawidłowego oświetlenia faktów, w wielu wypadkach pojawiły się trudności z ich doborem i właściwym ustawieniem. Brak niekiedy konkretnych dat i faktów powodował, że niektóre wydarzenia są opisywane pod datami ramowymi jako zjawiska i procesy historyczne.

Jeśli idzie o zakres terytorialny pracy to obejmuje ona w zasadzie sam Zgierz, w nielicznych tylko przypadkach, przede wszystkim w części dotyczącej pradziejów miasta, ze względu na zbyt szczupłe wiadomości, rozszerza się jeszcze na obszar obecnej gminy Zgierz. W związku z opisanymi wyżej trudnościami, mimo starań, by "kalendarium" swą treścią obejmowało najważniejsze momenty w dziejach Zgierza, autorka zdaje sobie sprawę z braków niniejszej pracy i z tego, że w obecnej formie są to raczej materiały pomocnicze do kalendarium dziejów miasta.

Pozycja dostępna w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. B. Prusa w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu W dniu 03.06.2020 w godz. 09:00-13:00: ul....
20191
Usuń

Od 25 maja osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Zgierz na wniosek

Z dniem 25 maja 2020 r. wchodzi w życie zarządzenie Prezydent Miasta Zgierza Nr 143/VIII/2020 w sprawie: wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych...
20192
Usuń

Techniczna organizacja posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza

Mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza, powinni...
20178
Usuń

Modernizacja sieci ciepłowniczej

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt pn. "Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: Remont...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS