Menu główne

"Z dziejów Zgierza. Przegląd ważniejszych wydarzeń z historii miasta"

 

Opracowała: Leokadia Więckowska
Wydawcy: Towarzystwo Przyjaciół Zgierza i Muzeum Miasta Zgierza


Wstęp

Wiedza o przeszłości własnego regionu i miasta jest niezmiernie ważnym czynnikiem uświadomienia społecznego. Upowszechnieniu jej służą przede wszystkim książki. Liczba publikacji zarówno naukowych jak i popularnonaukowych dotyczących dziejów Zgierza jest jednak bardzo skromna. Niniejsze opracowanie nie zawiera systematycznego wykładu historii Zgierza, jest to zestawienie zdarzeń i zjawisk, ułożony chronologicznie przegląd ważniejszych wydarzeń historycznych od czasów najdawniejszych do roku 1983. Daje ono rozbity wprawdzie na fakty, ujęty w pewien schemat, niemniej wyraźnie zarysowany obraz rozwoju miasta i społeczeństwa. Ma ułatwić przypomnienie sobie lub sprawdzenie pod odpowiednią datą faktów z dziejów Zgierza. Korzystać z opracowania mogą w szczególności pracownicy kulturalno-oświatowi, nauczyciele i młodzież szkolna.

W związku z brakiem nowoczesnych, szczegółowych i obszerniejszych opracowań poszczególnych epok dziejów miasta, decydujących dla periodyzacji i prawidłowego oświetlenia faktów, w wielu wypadkach pojawiły się trudności z ich doborem i właściwym ustawieniem. Brak niekiedy konkretnych dat i faktów powodował, że niektóre wydarzenia są opisywane pod datami ramowymi jako zjawiska i procesy historyczne.

Jeśli idzie o zakres terytorialny pracy to obejmuje ona w zasadzie sam Zgierz, w nielicznych tylko przypadkach, przede wszystkim w części dotyczącej pradziejów miasta, ze względu na zbyt szczupłe wiadomości, rozszerza się jeszcze na obszar obecnej gminy Zgierz. W związku z opisanymi wyżej trudnościami, mimo starań, by "kalendarium" swą treścią obejmowało najważniejsze momenty w dziejach Zgierza, autorka zdaje sobie sprawę z braków niniejszej pracy i z tego, że w obecnej formie są to raczej materiały pomocnicze do kalendarium dziejów miasta.

Pozycja dostępna w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. B. Prusa w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

18983
Usuń

Ruch jednokierunkowy w rejonie wiaduktu - ul. Łódzka

W dniach od 18.11. 2019 (godz. wprowadzenia 10:00) do dnia 24.11.2019 r.  (max godz. przywrócenia normalnego ruchu 20:00) nastąpi wprowadzenie ruchu...
15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 16.11.2019 r. w godz. 08:00-15:00: ul...
18859
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. Parzęczewska

Od dnia 04.11.2019 roku rozpoczyna się budowa sieci ciepłowniczej w ul. Parzęczewskiej (na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Piotra Skargi) oraz...
18857
Usuń

Zmiany w rozkładach jazdy autobusów

Z dniem 28 października 2019 r. zmianie ulegnie rozkład jazdy linii nr 9 (szczegółowe informacje).Zmiana dotyczy wydłużenia trasy linii nr 9 w...
18710
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. A. Struga i Kolorowa

Prace związane z budową i modernizacją sieci ciepłowniczej spowodują utrudnienia w ruchu kołowym: w okresie od 15 do 31 października 2019 r. w ul. A...
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS