Menu główne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

 

Partnerstwo Publiczno-Prywatne między Gminą Miasto Zgierz i grupą ENGIE (2015-2018)

Strona projektu - http://zgierz.innowa.eu/

Termomodernizacja 23 budynków oświatowych w Zgierzu 
Przedmiotem podpisanej umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z grupą ENGIE jest termomodernizacja 23 budynków oświatowych w Zgierzu. W zakres przedsięwzięcia wchodzą następujące obiekty:
 • Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka (ul. Tuwima 21), 
 • Miejskie Przedszkole Nr 2 (ul. Boya-Żeleńskiego 6), 
 • Miejskie Przedszkole Nr 3 Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi (ul. Mielczarskiego 26), 
 • Miejskie Przedszkole Nr 6 (ul. Gałczyńskiego 38), 
 • Miejskie Przedszkole Nr 7 (ul. Długa 62), 
 • Miejskie Przedszkole Nr 8 (ul. Łódzka 86), 
 • Miejskie Przedszkole Nr 9 "Słoneczny Dom" (ul. Dubois 10), 
 • Miejskie Przedszkole Nr 10 (ul. Ossowskiego 26), 
 • Miejskie Przedszkole Nr 12 "Pod topolą" (ul. Gałczyńskiego 30),
 • Miejskie Przedszkole Nr 13 "Bajkowe Przedszkole" (ul. Słowackiego 8), 
 • Miejskie Przedszkole Nr 14 (ul. Boya-Żeleńskiego 17 – blok 77), 
 • Miejskie Przedszkole Nr 15 (ul. Boya-Żeleńskiego 10 – blok 90), 
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi (ul. Piłsudskiego 1),  
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków (ul. Szczawińska 2), 
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Niepokoja (ul. Łódzka 2), 
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 (ul. 1 Maja 63), 
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 (ul. Boya-Żeleńskiego 4), 
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 (ul. Ozorkowska 68/70), 
 • Szkoła Podstawowa Nr 11 (ul. Dubois 26), 
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej (ul. L. Staffa 26), 
 • Gimnazjum Nr 1 i Samorządowe Liceum Ogólnokształcące (ul. A. Musierowicza 2), 
 • Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi (ul. 3 Maja 46a), 
 • Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza (ul. B. Leśmiana 1) wraz z Basenem. 

W pierwszym etapie po przygotowaniu dokumentacji zamierzamy przeprowadzić prace termomodernizacyjne w 14 budynkach. Prace będą polegały na wykonaniu ocieplenia przegród zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji CO, wymianie oświetlenia wewnętrznego oraz montażu systemu zarządzania energią. 

Równolegle do realizacji pierwszego etapu robót, będziemy przygotowywali dokumentację dla obiektów objętych drugim etapem oraz będziemy wykonywali prace budowlane w części obiektów objęte drugim etapem. 

Całość prac termomodernizacyjnych zostanie zakończona do 31 sierpnia 2018, a następnie rozpocznie się 15 letni okres utrzymania i zarządzania placówkami.   

Historia porozumienia  
Gmina Miasto Zgierz w 2014 roku przystąpiła do Platformy współpracy w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) utworzonej z inicjatywy ówczesnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Platforma stanowi forum wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między samorządami poprzez realizację konkretnych projektów realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Członkami tego porozumienia jest ponad 100 jednostek publicznych z całej Polski. 

Kluczowym obszarem zainteresowania Gminy Miasto Zgierz są projekty hybrydowe. 

Projekt hybrydowy - w literaturze międzynarodowej przyjęło się pojęcie projektu hybrydowego, jako projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym wykorzystane zostały środki unijne. Środki funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią w takim modelu uzupełnienie finansowania prywatnego. Projekty łączące model ppp z funduszami UE podlegają jednocześnie regułom ppp oraz regułom dotyczącym Funduszy Europejskich. 

Decyzją Prezydenta Miasta Zgierza, przystąpiono do analizy możliwości realizacji inwestycji w zakresie zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.), tj. "zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy związane z utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych". 

Jako podstawowy cel realizacji takiego przedsięwzięcia wyznaczono poszukiwanie możliwości sfinansowania kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych. Budżet Gminy Miasto Zgierz nie dysponuje możliwością wygospodarowania środków na tak duże inwestycje, z uwagi na inne wydatki zwiane m.in. z budową dróg i niezbędnych dla ich właściwego funkcjonowania sieci. 

Ostatecznie podjęto decyzje o realizacji inwestycji w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, dla 24 placówek oświatowych na terenie Gminy Miasto Zgierz

Zakłada się realizację przedmiotowego przedsięwzięcia na terenie Miasta Zgierza w latach 2015-2018 r., z uwzględnieniem środków w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Wydziałem prowadzącym temat w Urzędzie Miasta Zgierza jest Wydział Projektów i Infrastruktury.  

 

Załączniki: 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

20803
Usuń

Przerwa w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniu 30.11.2020 r. w godz. 8:00-18:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody przy:ul....
20687
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 30.11.2020 r. w godz. 09:00-11:00:ul....
21229
Usuń

Komunikaty MUK dot. linii 9 i 1 E

W związku z zamknięciem przejazdu w ulicy Sosnowej spowodowanym trwającą przebudową linii tramwajowej Helenówek-Kurak, linia nr 9 w okresie od 18.11...
21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS