Menu główne

Rewitalizacja zieleni miejskiej w obszarze ulic Juliana Tuwima i Leopolda Staffa w Zgierzu (2012)

 

Projekt realizowany przy pomocy środków 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

W dniu 17 listopada 2011 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzje o przyznaniu dotacji do kwoty 69.169,00 zł na realizację zadania "Rewitalizacja zieleni miejskiej w obszarze ulic Juliana Tuwima i Leopolda Staffa w Zgierzu". 

W chwili obecnej przy ulicy Juliana Tuwima i ulicy Leopolda Staffa znajdują się trawniki i powierzchnie trawnikowe częściowo porośnięte drzewami i krzewami. Nasadzenia istniejące to zieleń wysoka i niska rozmieszczona nieregularnie różnogatunkowymi drzewami i krzewami w wieku 10-30 lat. Szereg drzew wykazuje cechy obumierania i jest w złym stanie zdrowotnym. 

Projekt przewiduje wykonanie nasadzeń w pasach drogowych wzdłuż ulic na trawnikach wzdłuż ciągów jezdnych i chodników dla pieszych. W projekcie tym zastosowano gatunki drzew liściastych o pokroju kulistym (klon pospolity) i szeroko-stożkowym (lipa srebrzysta). W pasie drogi ulicy Tuwima na długości domków jednorodzinnych zaproponowane zostały szeroko-stożkowe oraz przewidziane jest uzupełnienie drzew już rosnących w pasie drogi klonami kulistymi. Natomiast w pasie drogowym ulicy Staffa zaprojektowano nasadzenia z klonów kulistych oraz założenie nowych trawników. Ponadto, część drzew należy poddać pracom pielęgnacyjnym w postaci cięć korygująco - sanitarnych w celu poprawienia ich zdrowotności. 

Przewidziane nasadzenia spowodują zwiększenie terenów zielonych miasta poprzez nasadzenie 226 szt. drzew na odcinku o długości 2.050 m. 

Celem projektu jest podniesienie walorów estetycznych i mikroklimatycznych terenu. Drzewa mają również za zadanie izolację osiedla mieszkaniowego od ruchu ulicznego, hałasu, spalin i podwyższonej temperatury asfaltu i betonu. Dodatkowym efektem będzie podniesienie estetyki pasa drogowego, przy którym znajduje się ścieżka rowerowa biegnąca wokół osiedla oraz trasa wycieczek pieszych do Lasu Grotnickiego. Celem cięć korygująco-pielęgnacyjnych jest przede wszystkim poprawa warunków wzrostu i rozwoju korony i pnia drzewa, poprawa bezpieczeństwa dla ludzi i ich mienia (otoczenia), a także wartości estetyczne drzew. 

Zakres prac przewiduje posadzenie ponad 226 sztuk drzew liściastych, zaś ok. 90 sztuk drzew zostanie poddanych pracom pielęgnacyjnym, zgodnie z projektowanym doborem gatunkowym, technicznie zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

Koszt całkowity realizacji zadania: 103.484,00 zł
Wysokość i forma dofinansowania: 69.169,00 zł - dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi 

Okres realizacji zadania: marzec - kwiecień 2012 r. 


 

Projekt dofinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
http://www.wfosigw.lodz.pl/

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21105
Usuń

Zmiana w organizacji ruchu ul. Sosnowa /Łódzka

W dniach 21-29.10.2020 r. wprowadzona będzie zmiana w organizacji ruchu związana z czasowym zamknięciem wyjazdu z ulicy Sosnowej na skrzyżowaniu z...
21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską. Przejazd będzie tam niemożliwy do czerwca 2021...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS