Menu główne

Map

 

Adres:

List of objects

  • Inwestycje w mieście
    • W trakcie realizacji
      • Sz. Podstawowa Nr 5
      • Sz. Podstawowa Nr 8
      • Sz. Podstawowa Nr 10
      • Sz. Podstawowa Nr 11
      • Sz. Podstawowa Nr 12
      • Przebudowa ul. Długiej
      • Boisko przy ul. Kasztanowej
      • Plac zabaw przy ul. Podgórnej
      • Jednostka Wojskowa
      • Przygraniczna
      • Hala MOSiR - cz. II
      • Urząd Stanu Cywilnego
      • Urząd Miasta Zgierza
      • MOSiR
      • Długa 18
      • Długa 16
      • Długa 22
      • Długa 30
      • Długa 32
      • Długa 40
      • Długa 41
      • Pomnik Stu Straconych
      • Targowisko Miejskie - etap II
      • Podgórna
      • Żłobek
      • Przedszkole Nr 2
      • Przedszkole Nr 3
      • Przedszkole Nr 6
      • Przedszkole Nr 7
      • Przedszkole Nr 8
      • Przedszkole Nr 9
      • Przedszkole Nr 10
      • Przedszkole Nr 12
      • Przedszkole Nr 13
      • Przedszkole Nr 14
      • Przedszkole Nr 15
      • Gimnazjum Nr 1 (SP1)
      • SLO im. Traugutta
      • Gimnazjum Nr 2 (SP6)
      • Gimnazjum Nr 3 (SP8)
      • Sz. Podstawowa Nr 1
      • Sz. Podstawowa Nr 3
      • Sz. Podstawowa Nr 4
      • Chemików
    • Inwestycje w 2018
      • Boisko osiedlowe przy ul. Gałczyńskiego
      • Modernizacja ul. Bema
      • Przebudowa ul. Trojańskiej i Kossaków
      • Modernizacja ul. Łódzkiej
      • Długa
      • Proboszczewice
      • Targowisko Miejskie
      • MOSiR Zgierz
      • MOSiR Zgierz - cz. II
      • Szkoła Podstawowa Nr 11
      • Podgórna - plac zabaw
      • Karpacka - plac zabaw
      • Solna
      • Kamienna
      • Stolarska
      • Mielczarskiego
      • Jedlicka
      • Czereśniowa
      • Gałczyńskiego
      • Przygraniczna
      • Bema
      • Trojańska
      • Kossaków
      • Sieradzka
      • Boisko - SP 5
    • Inwestycje w 2017
      • Długa
      • PKP
      • Dojazdowa
      • Polna
      • Osiedle Stary Kurak
      • Hala MOSiR
      • Dworzec Zgierz Północ
      • Łódzka - Krótka
      • Osiedle Stary Kurak
      • Mireckiego i Rząba
      • Boruty
      • Śniechowskiego
      • Perłowa
      • Chełmska
      • Kamienna
      • Zawiszy
      • Kasztanowa
      • Boisko przy SP 3
      • Siłownia - MOSiR
      • Dąbrowskiego
      • Powstańców Śląskich
      • Dubois
      • Bazylijska
      • Sienkiewicza
      • Rubinowa
      • Staffa
      • Rower Miejski - Malinka
      • Rower Miejski - pl. Kilińskiego
      • Rower Miejski - Park Miejski
      • Rower Miejski - Osiedle 650-lecia
    • Inwestycje w 2016
      • Asnyka
      • Zawiszy
      • Hala MOSiR
      • Biblioteka - ul. Długa
      • Rembielińskiego
      • Targowisko Miejskie
      • Dojazdowa i Czereśniowa
      • Kwasowa
      • Żytnia
      • Popiełuszki
      • Dubois
      • Malinowa
      • Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
      • Mielczarskiego
      • Jedlicka
      • Cała
      • Zawiszy
      • Diamentowa
      • Rembowskiego
      • Dubois 2
      • Kościuszki
      • Moniuszki
      • Mielczarskiego 2
      • Dąbrowskiego
      • Sokołowska
      • Ciosnowska
      • Bema
      • Złota
      • Gimnazium Nr 2
      • Mireckiego
      • Milenijna
      • Reja
      • Cezaka
      • Plac zabaw - ul. Dolna
      • Plac zabaw - ul. 1 Maja
      • Plac zabaw - ul. Śniechowskiego
      • Plac zabaw - ul. Wiewiórska
      • Plac zabaw - ul. Cezaka
      • Plac zabaw - ul. Podgórna
      • Plac zabaw - ul. Podleśna
      • Plac zabaw - ul. Rembowskiego
      • Plac zabaw - ul. Dubois
      • Łaźnia Miejska
      • Park Miejski
      • Boisko - Szkoła Podstawowa Nr 1
      • Siłownia - ul. Parzęczewska
      • Ścierzka Rowerowa
      • Letnie kino
      • Ścierzka Rowerowa 2
      • Zawiszy
      • Parking - ul. Łęczycka
      • Parking - Cezaka
      • Parking - Armii Krajowej
      • Plac Kilińskiego
      • Cmentarz - ul. Parzęczewska
      • Długa
    • Inwestycje w 2015
      • Osiedle Okrzei
      • Sokołowska
      • Czerwieńskiego
      • Perłowa
      • Kościuszki-Gołębia-Wspólna
      • Polna
      • Letnia
      • Orkana
      • Głogowa
      • Sadowa
      • Plac Targowy
      • Popiełuszki
      • Dąbrowskiego
      • Wojska Polskiego
      • Milenijna
      • Parking - ul. 3 Maja
      • Worcella
      • Radosna
      • Zawiszy
      • Mireckiego
      • Biblioteka - ul. Łódzka
      • Biblioteka - ul. Długa
      • Przyrodnicza
      • Park Miejski
      • Plac zabaw - ul. 1 Maja
      • Plac zabaw - ul. Dolna
      • Szkoła Podstawowa Nr 8
      • Zakład Kąpielowy
      • Muzeum Miasta Zgierza
      • Dzienny Dom Seniora - Wigor
  • Instytucje kultury
    • Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu
    • Centrum Kultury Dziecka
    • Młodzieżowy Dom Kultury
    • Spółdzielczy Dom Kultury "SEM" w Zgierzu
    • Park Kulturowy Miasto Tkaczy
    • Muzeum Miasta Zgierza
  • Biblioteki
    • Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu
    • Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu - Filia 1
    • Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu - Filia 2
    • Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu - Filia 4
    • Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu - Filia 6
    • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego - Filia w Zgierzu
  • Urzędy
    • Urząd Miasta Zgierza
    • Urząd Gminy Zgierz
    • Starostwo Powiatowe w Zgierzu
    • Starostwo Powiatowe w Zgierzu
    • ZUS Inspektorat w Zgierzu
    • ZUS Inspektorat w Zgierzu
    • Urząd Skarbowy w Zgierzu
    • Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
  • Poczta
    • Urząd Pocztowy w Zgierzu Nr 1
    • Urząd Pocztowy w Zgierzu Nr 2
    • Filia Urzędu Pocztowego Nr 1 w Zgierzu
    • Filia Urzędu Pocztowego Nr 1 w Zgierzu
    • Filia Urzędu Pocztowego Nr 1 w Zgierzu
    • Filia Urzędu Pocztowego Nr 1 w Zgierzu
  • Zabytki i pomniki
    • Pomnik Stu Straconych
    • Mogiła w Lesie Lućmierskim
    • Pomnik Stefana Żeromskiego
    • Pomnik Waleriana Łukasińskiego
    • Pomnik Teofila Pietrusińskiego
    • Pomniki Jana Pawła II
    • Pomnik w lesie Dąbrówka
    • Słup pamięci
    • 25. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"
    • W Hołdzie Poległym i Pomordowanym - Kombatanci
    • Tablica pamiątkowa w hołdzie poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej
    • Tablica ku czci zamordowanych w Katyniu
    • Tablica pamiątkowa ku czci stu Polaków zamordowanych na Placu Stodół
    • Tablica zgierzan poległych w walkach w latach 1914-1920
    • Tablica 31. Pułku Strzelców Kaniowskich
    • Tablica pamiątkowa poświęcona Mikołajowi Kopernikowi
    • Tablica upamiętniająca 20. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki
    • Tablica upamiętniająca strajki szkolne w 1905 r.
    • Tablica - Zasłużeni dla Służby Zdrowia
    • Tablica na domu tkackim - Rocznica KPP
    • Tablica poświęcona twórcom przemysłu w Zgierzu
    • Tablica Stanisława Staszica
    • Tablica Jakuba Stefana Cezaka
    • Tablica nagrobna Adolfa Pawińskiego
    • Tablica upamiętniająca księgarstwo polskie
    • 70. rocznicę utworzenia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej
    • Herb Zgierza usytuowany przy wjeździe do miasta
    • Jeż na placu Jana Pawła II
    • Rzeźba przed Urzędem Stanu Cywilnego w Zgierzu
    • Posąg dziewczyny z naręczem kwiatów
  • Opieka medyczna
    • Dzienny Dom "Senior - Wigor" w Zgierzu
    • Pogotowie Ratunkowe
    • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu
    • Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu
    • Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "CARE"
    • Zgierskie Centrum Kardiologii MED-PRO
  • Obiekty sportowe
    • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
    • Pływalnia MOSiR
    • Ośrodek "Malinka"
    • Park Linowy
    • Orlik - Musierowicza
    • Orlik - Leśmiana
    • Lodowisko miejskie
    • Miejski Zakład Kąpielowy
    • Stacja Nowa Gdynia
    • Kort tenisowy - Sosnowa
    • Kort tenisowy - Leśmiana
    • Kort tenisowy - Andrzeja Struga
  • Żłobki
    • Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu
  • Służby porządkowe
    • Straż Miejska w Zgierzu
    • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu
    • Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
  • Pozostałe instytucje
    • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
    • Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu
    • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
    • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
    • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
    • Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o.
    • Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Sp. z o.o.
    • Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "MARKAB" Sp. z o.o.
    • Zgierska Spółka Wodna
  • Teatry
    • Teatr "Art. 51"
    • Teatr "ORFA"
  • Galerie sztuki
    • Zgierska Galeria Sztuki
    • Galeria Stacji Nowa Gdynia

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 16.05.2022 r. w godz. 08:00-14:30: ul...
24329
Usuń

Zmiana lokalizacji i telefonu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 29.04.2022 roku zmienia się lokalizacja i numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Zgierza.Nowe numery:  telefon - 42 714 45...
24053
Usuń

W lipcu 2022 r. żłobek nieczynny

Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu w okresie wakacyjnym – w miesiącu lipcu 2022 r. - będzie nieczynny. Źródło: Miejski Żłobek im. ...
23768
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu (28.04.2022 r.);  do...
23742
Usuń

Dodatek osłonowy - termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31.10.2022 r. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu: w Dziale...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS