Menu główne

Turnusy rehabilitacyjne dla rolników i dzieci rolników

Logo KRUS
Date of publication: 
27.03.2019
Turnusy rehabilitacyjne dla rolników i dzieci rolników

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w Łodzi informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników i osób ubezpieczonych w KRUS w okresie wakacji 2019 r. 

 1. Dzieciom z województwa łódzkiego proponujemy wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS: 
  • w Szklarskiej Porębie – w terminie od 30 czerwca 2019 r. do 20 lipca 2019 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego),
  • w Jedlcu – terminie od 29 lipca 2019 r. do 18 sierpnia 2019 r. (dzieci z chorobami układu ruchu).

  Z naszej oferty mogą skorzystać dzieci:

  • w wieku od 7 do 15 lat (urodzone w latach 2004–2012) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu, 
  • których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek – w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok, 
  • samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

  Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

  Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza wraz z załącznikami, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 17 maja 2019 r.

 2. Rolniku! Skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji - KRUS posiada własne Centra Rehabilitacji Rolników
  • w Szklarskiej Porębie, 
  • w Iwoniczu Zdroju, 
  • w Horyńcu Zdroju, 
  • w Kołobrzegu, 
  • w Jedlcu, 
  • w Świnoujściu. 

  Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę, która

  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, 
  • podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą, 
  • ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji. 
  Podstawą skierowania na rehabilitację stanowi wniosek wystawiony przez lekarza leczącego wraz z kompletem badań (druk wniosku dostępny u lekarzy leczących, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie Kasy) albo prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy lub orzeczenie komisji lekarskiej Kasy.
  Koszty związane z 21-dniowym pobytem i przejazdem rolnika do CRR ponosi KRUS. 

Szczegółowe informacje na temat rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej placówce KRUS, na stronie internetowej www.krus.gov.pl lub pod numerem telefonu 42 665 07 29 i 42 665 07 29. 

Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS, a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zgierzu przy ul. Długiej 21A (tel. 42 716 37 85).  

*** 

Zgodnie ze swoim ustawowym obowiązkiem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników.

Od roku 1993 KRUS organizuje w czasie wakacji również turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Powyższe formy świadczeń zdrowotnych realizowane są nieodpłatnie

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie niepełnosprawności lub jej ograniczenie. Świadczenie przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji. Wniosek, wraz z wynikami odpowiednich badań diagnostycznych, należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Łodzi
ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź
Informacja ds. ubezpieczeń tel. 42 665-07-20,
Informacja ds. świadczeń tel. 42 665-07-35, 
Sekretariat tel. 42 665-07-10, 42 665-07-33, fax 42 633-23-46
www.krus.gov.pl, e-mail: lodz@krus.gov.pl  

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19232
Usuń

Zmiana godzin pracy urzędu w Wigilię i Sylwestra

24 grudnia 2019 r. (wtorek) - Wigilia Bożego Narodzenia: 
19161
Usuń

Utrudnienia w ruchu w rejonie wiaduktu - ul. Łódzka

Trwa przebudowa wiaduktu kolejowego nad drogą krajową DK91 w Zgierzu (ul. Łódzka). W dniach od 11.12.2019 roku (godz. wprowadzenia 8:00) do dnia 31....
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS