Menu główne

Konkurs w ramach Poddziałania IX.1.2 ZIT (aktywizacja społeczna i zawodowa ZIT)

Logo Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
Date of publication: 
30.05.2019
Konkurs w ramach Poddziałania IX.1.2 ZIT (aktywizacja społeczna i zawodowa ZIT)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 28 maja 2019 r. ogłosili Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 w ramach:  
Osi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne", 
Działanie IX.1 "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", 
Poddziałania IX.1.2 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

 • Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej.
 • Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Ogólna pula środków na dofinansowanie:

 • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 9 599 247 PLN
 • Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi - 95,00 %,

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • przedsiębiorcy.

Grupa docelowa:
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.
 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Organizacja konkursu:

 • Konkurs nie został podzielony na rundy.
 • Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie 28.06.2019 r. godz. 00:00 do 8.07.2019 r. godz. 14:00. 
 • Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia. 

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-001-19-ogloszony-w-dniu-28-maja-2019-r-w-ramach-poddzialania-ix-1-2-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-zi/ 

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronie: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/9728369-konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-001-19-poddzialanie-ix-1-2-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-zit- 

*** 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 w ramach Poddziałania IX.1.2, który dotyczy aktywizacji społecznej i zawodowej na obszarze ŁOM tj. miasta Łodzi i powiatów łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego, brzezińskiego. 

Dane dotyczące spotkania: 

 • miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, sala konferencyjna w budynku B - I piętro 
 • termin: 13 czerwca 2019 r. od godz. 10:00 
 • rejestracja w godz. 9:30-10:00 

Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: http://wuplodz.praca.gov.pl 

*** 

Źródło: Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

Logotypy projektu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS