Menu główne

Konkurs w ramach Poddziałania IX.1.2 ZIT (aktywizacja społeczna i zawodowa ZIT)

Logo Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
Date of publication: 
30.05.2019
Konkurs w ramach Poddziałania IX.1.2 ZIT (aktywizacja społeczna i zawodowa ZIT)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 28 maja 2019 r. ogłosili Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 w ramach:  
Osi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne", 
Działanie IX.1 "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", 
Poddziałania IX.1.2 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

 • Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej.
 • Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Ogólna pula środków na dofinansowanie:

 • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 9 599 247 PLN
 • Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi - 95,00 %,

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • przedsiębiorcy.

Grupa docelowa:
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.
 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Organizacja konkursu:

 • Konkurs nie został podzielony na rundy.
 • Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie 28.06.2019 r. godz. 00:00 do 8.07.2019 r. godz. 14:00. 
 • Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia. 

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-001-19-ogloszony-w-dniu-28-maja-2019-r-w-ramach-poddzialania-ix-1-2-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-zi/ 

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronie: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/9728369-konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-001-19-poddzialanie-ix-1-2-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-zit- 

*** 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 w ramach Poddziałania IX.1.2, który dotyczy aktywizacji społecznej i zawodowej na obszarze ŁOM tj. miasta Łodzi i powiatów łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego, brzezińskiego. 

Dane dotyczące spotkania: 

 • miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, sala konferencyjna w budynku B - I piętro 
 • termin: 13 czerwca 2019 r. od godz. 10:00 
 • rejestracja w godz. 9:30-10:00 

Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: http://wuplodz.praca.gov.pl 

*** 

Źródło: Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

Logotypy projektu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21105
Usuń

Zmiana w organizacji ruchu ul. Sosnowa /Łódzka

W dniach 21-29.10.2020 r. wprowadzona będzie zmiana w organizacji ruchu związana z czasowym zamknięciem wyjazdu z ulicy Sosnowej na skrzyżowaniu z...
21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską. Przejazd będzie tam niemożliwy do czerwca 2021...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS