Menu główne

Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu - wrzesień 2019 r.

Logo WIOŚ w Łodzi
Date of publication: 
21.10.2019
Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu - wrzesień 2019 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi przedstawia Państwu wyniki analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu wykonanej na podstawie pomiarów zanieczyszczenia powietrza w okresie od 01.10.2018 do 30.09.2019 r.

Bieżąca analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu wykonywana jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799), a w szczególności art. 94 (pkt 4, lit. 1b i 1c) a także w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) określone dotychczas w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 2018 r., poz. 1120) oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Poniżej przedstawiam dane na temat miesięcznych powiadomień o ryzyku przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu przekroczeń dopuszczalnych, docelowych albo alarmowych poziomów substancji.

W wyniku przeprowadzonych w październiku 2019 r. obliczeń stwierdzono:

  • Na 16 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tabela 1).
  • Na 6 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tabela 2).
  • Na 8 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku siarki nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 1-godzinna oraz wartość 24-godzinna).
  • Na 9 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku azotu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 1-godzinna).
  • Na 7 stanowiskach pomiarów stężenia ozonu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość 8-godzinna).

Zgodnie z wytycznymi GIOŚ w miesiącu październiku przeprowadza się analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu: pyłu PM10 (24h, rok), SO2 (1h, 24h), NO2 (1h), O3.

Następna analiza przeprowadzona będzie w miesiącu listopadzie 2019 r.

Analiza ryzyka obejmować będzie pył PM10, pył PM2.5, NO2, SO2, CO, benzen, benzo(a)piren, O3 i metale ciężkie.

Bieżące informacje na temat stanu jakości powietrza publikowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi https://www.wios.lodz.pl/Aktualnosci,46

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

18983
Usuń

Ruch jednokierunkowy w rejonie wiaduktu - ul. Łódzka

W dniach od 18.11. 2019 (godz. wprowadzenia 10:00) do dnia 24.11.2019 r.  (max godz. przywrócenia normalnego ruchu 20:00) nastąpi wprowadzenie ruchu...
15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 16.11.2019 r. w godz. 08:00-15:00: ul...
18859
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. Parzęczewska

Od dnia 04.11.2019 roku rozpoczyna się budowa sieci ciepłowniczej w ul. Parzęczewskiej (na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Piotra Skargi) oraz...
18857
Usuń

Zmiany w rozkładach jazdy autobusów

Z dniem 28 października 2019 r. zmianie ulegnie rozkład jazdy linii nr 9 (szczegółowe informacje).Zmiana dotyczy wydłużenia trasy linii nr 9 w...
18710
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. A. Struga i Kolorowa

Prace związane z budową i modernizacją sieci ciepłowniczej spowodują utrudnienia w ruchu kołowym: w okresie od 15 do 31 października 2019 r. w ul. A...
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS