Menu główne

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

logo
Data publikacji: 
08.01.2021
Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku obowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2020 oraz wniesienia opłaty za korzystanie w 2021 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, Prezydent Miasta Zgierza podjął decyzję o ograniczeniu obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Zgierza. Przewiduje się osobiste stawiennictwo w Urzędzie (jedynie w szczególnych sprawach), jednak każda z wizyt musi być wcześniej umówiona z pracownikiem Urzędu telefonicznie lub mailowo.

W związku z powyższym złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku (celem jego wstępnej weryfikacji) w obecności pracownika Wydziału Działalności Gospodarczej, możliwe jest wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem merytorycznym po numerem telefonu: 42-714-31-42.

W oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przypominamy, iż do dnia 31 stycznia 2021 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2020 i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2021 r. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie skutkuje koniecznością dokonania opłaty dodatkowej, bądź możliwością wygaśnięcia (utraty) zezwolenia.

UWAGA! Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy.

Dodatkowe informacje:

  • W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

  • W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonania opłaty w wyżej wymienionym terminie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

  • Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

  • Opłatę za korzystanie z zezwoleń należy wnieść w ustawowym terminie, wyłącznie na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Zgierzu nr konta: 04 8783 0004 0017 2303 2000 0107.

    W opisie wpłaty należy podać: "nazwę przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, adres punktu sprzedaży, tytuł wpłaty".

Komunikat Wydziału Działalności Gospodarczej 
Urzędu Miasta Zgierza

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniach dnach 25-26.01.2021 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
21546
Usuń

Zamknięty przejazd kolejowy - ul. Czarna

Od 21 stycznia 2021 r. zamknięty zostanie przejazd drogowo-kolejowy w ulicy Czarnej w Zgierzu (połączenie ulic Kolejowej i Sadowej). Czasowa...
21542
Usuń

Zawieszenie kursowania linii nr 2

Zawieszenie kursowania autobusów linii nr 2 począwszy od 1 lutego 2021 roku na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia. Komunikat...
21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS