Menu główne

Harmonogram odbioru odpadów - nieruchomości wielorodzinne powyżej 20 lokali mieszkalnych

 

Harmonogram odbioru odpadów z posesji wielorodzinnych, w których usytuowanych jest powyżej 20 lokali mieszkalnych (w nawiasie podano dzień miesiąca):  

REJON 1  
Wykaz ulic: 
1. Maja, 3. Maja, Dąbrowskiego, Konopnickiej, Narutowicza,
pl. Kilińskiego, pl. Targowy, Targowa.  

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2021 rok: 
  styczeń (2, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29),
  luty (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26),
  marzec (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31),
  kwiecień (2, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30),
  maj (4, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
  czerwiec (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30),
  lipiec (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30), 
  sierpień (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 28, 30),
  wrzesień (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29),
  październik (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29),
  listopad (2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29),
  grudzień (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31);
 • 2022 rok: 
  styczeń (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
  luty (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28).

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE oraz PAPIER:  

 • 2021 rok: 
  styczeń (2, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29), luty (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26),
  marzec (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), kwiecień (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30),
  maj (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28), czerwiec (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29),
  lipiec (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30), sierpień (3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31),
  wrzesień (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28), październik (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29),
  listopad (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), grudzień (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31);
 • 2022 rok: 
  styczeń (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28), luty (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25).

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2021 rok: 
  styczeń (5, 13, 20, 27, luty (3, 10, 17, 24), marzec (3, 10, 17, 24, 31),
  kwiecień (7, 14, 21, 28), maj (5, 12, 19, 26), czerwiec (2, 9, 16, 23, 30),
  lipiec (7, 14, 21, 28), sierpień (4, 11, 18, 25), wrzesień (1, 8, 15, 22, 29),
  październik (6, 13, 20, 27), listopad (3, 10, 17, 24), grudzień (1, 8, 15, 22, 29);
 • 2022 rok: 
  styczeń (5, 12, 19, 26), luty (2, 9, 16, 23).

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2021 rok: 
  styczeń (7, 14, 21, 28), luty (4, 11, 18, 25), marzec (4, 11, 18, 25),
  kwiecień (1, 8, 15, 22, 29), maj (6, 13, 20, 27), czerwiec (5, 10, 17, 24),
  lipiec (1, 8, 15, 22, 29), sierpień (5, 12, 19, 26), wrzesień (2, 9, 16, 23, 30),
  październik (7, 14, 21, 28), listopad (4, 12, 18, 25), grudzień (2, 9, 16, 23, 30);
 • 2022 rok: 
  styczeń (8, 13, 20, 27), luty (3, 10, 17, 24).

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2021 rok: 22 marca*, 31 sierpnia*, 30 listopada* 
  *w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym 
REJON 2  
Wykaz ulic: 
Baczyńskiego, Boya-Żeleńskiego, Gałczyńskiego, Kamienna, Lechonia,
Leśmiana, Parzęczewska, Staffa, Tuwima, Witkacego.  

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2021 rok: 
  styczeń (2, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29),
  luty (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26),
  marzec (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31),
  kwiecień (2, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30),
  maj (4, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
  czerwiec (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30),
  lipiec (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30), 
  sierpień (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30),
  wrzesień (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29),
  październik (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29),
  listopad (2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29),
  grudzień (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31);
 • 2022 rok: 
  styczeń (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
  luty (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28).

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE oraz PAPIER:  

 • 2021 rok:
  styczeń (2, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29), luty (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26),
  marzec (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), kwiecień (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30),
  maj (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28), czerwiec (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29),
  lipiec (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30),  sierpień (3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31),
  wrzesień (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28), październik (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29),
  listopad (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), grudzień (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31);
 • 2022 rok: 
  styczeń (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28), luty (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25).

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2021 rok: 
  styczeń (5, 13, 20, 27), luty (3, 10, 17, 24), marzec (3, 10, 17, 24, 31),
  kwiecień (7, 14, 21, 28), maj (5, 12, 19, 26), czerwiec (2, 9, 16, 23, 30),
  lipiec (7, 14, 21, 28), sierpień (4, 11, 18, 25), wrzesień (1, 8, 15, 22, 29),
  październik (6, 13, 20, 27), listopad (3, 10, 17, 24), grudzień (1, 8, 15, 22, 29);
 • 2022 rok: 
  styczeń (5, 12. 19, 26), luty (2, 9, 16, 23).

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2021 rok: 
  styczeń (7, 14, 21, 28), luty (4, 11, 18, 25), marzec (4, 11, 18, 25),
  kwiecień (1, 8, 15, 22, 29), maj (6, 13, 20, 27), czerwiec (2, 10, 17, 24),
  lipiec (1, 8, 15, 22, 29), sierpień (5, 12, 19, 26), wrzesień (2, 9, 16, 23, 30),
  październik (7, 14, 21, 28), listopad (4, 12, 18, 25), grudzień (2, 9, 16, 23, 30);
 • 2022 rok:
  styczeń (7, 13, 20, 27), luty (3, 10, 17, 24).

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2021 rok: 29 marca*, 4 sierpnia*, 22 listopada* 
  *w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym 
REJON 3  
Wykaz ulic: 
Długa, Dubois, Łąkowa, Mielczarskiego, Piątkowska, Piłsudskiego, Emilii Plater,
Rembowskiego, Słowackiego, Spacerowa, Spółdzielcza, Szczawińska. 

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2021 rok: 
  styczeń (2, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29),
  luty (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26),
  marzec (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31),
  kwiecień (2, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30),
  maj (4, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
  czerwiec (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30),
  lipiec (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30),
  sierpień (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30),
  wrzesień (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29),
  październik (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29),
  listopad (2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29),
  grudzień (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31);
 • 2022 rok:
  styczeń (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
  luty (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28).

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE oraz PAPIER:  

 • 2021 rok: 
  styczeń (2, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29), luty (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26),
  marzec (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), kwiecień (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30),
  maj (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28), czerwiec (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29),
  lipiec (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30), sierpień (3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31),
  wrzesień (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28), październik (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29),
  listopad (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), grudzień (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31);
 • 2022 rok:
  styczeń (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28), luty (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2021 rok: 
  styczeń (5, 13, 20, 27), luty (3, 10, 17, 24), marzec (3, 10, 17, 24, 31),
  kwiecień (7, 14, 21, 28), maj (5, 12, 19, 26), czerwiec (2, 9, 16, 23, 30),
  lipiec (7, 14, 21, 28), sierpień (4, 11, 18, 25), wrzesień (1, 8, 15, 22, 29),
  październik (6, 13, 20, 27), listopad (3, 10, 17, 24), grudzień (1, 8, 15, 22, 29);
 • 2022 rok:
  styczeń (5, 12. 19, 26), luty (2, 9, 16, 23).

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2021 rok: 
  styczeń (7, 14, 21, 28), luty (4, 11, 18, 25), marzec (4, 11, 18, 25),
  kwiecień (1, 8, 15, 22, 29), maj (6, 13, 20, 27), czerwiec (2, 10, 17, 24),
  lipiec (1, 8, 15, 22, 29), sierpień (5, 12, 19, 26), wrzesień (2, 9, 16, 23, 30),
  październik (7, 14, 21, 28), listopad (4, 12, 18, 25), grudzień (2, 9, 16, 23, 30);
 • 2022 rok:
  styczeń (7, 13, 20, 27), luty (3, 10, 17, 24).

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2021 rok: 23 marca*, 18 sierpnia*, 5 listopada* 
  *w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym

REJON 4
Wykaz ulic:
 Cezaka, Chemików, Kolejowa, Koszarowa, Milenijna, Powstańców Śląskich,
Łódzka, Śniechowskiego, Traugutta. 

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2021 rok: 
  styczeń (2, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29),
  luty (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26),
  marzec (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31),
  kwiecień (2, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30),
  maj (4, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
  czerwiec (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30),
  lipiec (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30), 
  sierpień (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 28, 30),
  wrzesień (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29),
  październik (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29),
  listopad (2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29),
  grudzień (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31);
 • 2022 rok:
  styczeń (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
  luty (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28).

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE oraz PAPIER:  

 • 2021 rok: 
  styczeń (2, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29), luty (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26),
  marzec (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), kwiecień (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30),
  maj (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28), czerwiec (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29),
  lipiec (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30),  sierpień (3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31),
  wrzesień (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28), październik (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29),
  listopad (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), grudzień (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31);
 • 2022 rok:
  styczeń (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28), luty (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25).

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2021 rok: 
  styczeń (5, 13, 20, 27), luty (3, 10, 17, 24), marzec (3, 10, 17, 24, 31),
  kwiecień (7, 14, 21, 28), maj (5, 12, 19, 26), czerwiec (2, 9, 16, 23, 30),
  lipiec (7, 14, 21, 28), sierpień (4, 11, 18, 25), wrzesień (1, 8, 15, 22, 29),
  październik (6, 13, 20, 27), listopad (3, 10, 17, 24), grudzień (1, 8, 15, 22, 29);
 • 2022 rok:
  styczeń (5, 12, 19, 26), luty (2, 9, 16, 23).

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2021 rok: 
  styczeń (7, 14, 21, 28), luty (4, 11, 18, 25), marzec (4, 11, 18, 25),
  kwiecień (1, 8, 15, 22, 29), maj (6, 13, 20, 27), czerwiec (5, 10, 17, 24),
  lipiec (1, 8, 15, 22, 29), sierpień (5, 12, 19, 26), wrzesień (2 ,9, 16, 23, 30),
  październik (7, 14, 21, 28), listopad (4, 12, 18, 25), grudzień (2, 9, 16, 23, 30);
 • 2022 rok:
  styczeń (8, 13, 20, 27), luty (3, 10, 17, 24).

Terminy odbioru mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2021 rok: 25 marca*, 19 sierpnia*, 18 listopada*
  *w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS