Menu główne

PSZOK

 

Ogólnodostępny Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

Zgierz, ul. Barlickiego 3a - tel. 42 716 67 57 

http://www.ekologicznyzgierz.pl/gospodarka-odpadami/pszok/ 

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 6:00-15:00, 
 • sobota w godz. 6:00-13:00,
 • z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

W zamian za ponoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK przyjmowane są odpady wyłącznie od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz, na które została złożona deklaracja na odbiór odpadów (nie zerowa), pochodzące z tych nieruchomości. W celu weryfikacji pochodzenia odpadów mieszkaniec objęty Gminnym Systemem Gospodarowania Odpadami może być poproszony o dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Zgierz lub ostatni dowód wpłaty dokonanej na konto Gminy Miasto Zgierz za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zgierzu można samodzielnie dostarczyć odpady zebrane selektywnie takie jak:

 • papier,
 • szkło,
 • metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odzieży i tekstylia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Wyżej wymienione odpady są przyjmowane w PSZOK w każdej ilości z wyłączeniem (do 28.02.2022 r.):

 1. odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które będą przyjmowane w ciągu roku, w ilości:
  1. do 200 kg z wyjątkiem odpadów w postaci styropianu i wełny mineralnej, które będą przyjmowane w ilości do 2 worków o pojemności 120 1, na każdego mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, uwzględnionego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. do 500 kg z wyjątkiem odpadów w postaci styropianu i wełny mineralnej, które będą przyjmowane w ilości do 5 worków o pojemności 120 1, na każdy lokal zamieszkały usytuowany w budynku wielolokalowym, uwzględniony w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 2. zużytych opon, które będą przyjmowane w ciągu roku, w ilości:
  1. do 4 sztuk na każdego mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, uwzględnionego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. do 10 sztuk na każdy lokal zamieszkały usytuowany w budynku wielolokalowym, uwzględniony w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyżej wymienione odpady są przyjmowane w PSZOK w każdej ilości z wyłączeniem (od 01.03.2022 r.)

 1. bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, które będą przyjmowane w PSZOK w ciągu roku kalendarzowego, w ilości: 
  1. do 200 kg na nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym oraz na budynek wielolokalowy, w którym usytuowanych jest do 20 lokali mieszkalnych objętych deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  2. do 400 kg na budynek wielolokalowy, w którym usytuowanych jest powyżej 20 lokali mieszkalnych objęty deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
 2. odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które będą przyjmowane w ciągu roku kalendarzowego, w ilości: 
  1. do 500 kg na nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym objętą deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  2. do 1000 kg na budynek wielolokalowy, w którym usytuowanych jest do 20 lokali mieszkalnych objęty deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  3. do 1500 kg na budynek wielolokalowy, w którym usytuowanych jest powyżej 20 lokali mieszkalnych objęty deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
 3. zużytych opon, które będą przyjmowane w ciągu roku kalendarzowego w ilości: 
  1. do 8 sztuk na nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym objętą deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  2. do 16 sztuk na budynek wielolokalowy, w którym usytuowanych jest do 20 lokali mieszkalnych objęty deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  3. do 24 sztuk na budynek wielolokalowy, w którym usytuowanych jest powyżej 20 lokali mieszkalnych objęty deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Odpady na, które obowiązują limity będą przyjęte w PSZOK od osoby innej niż właściciel nieruchomości składający deklarację jedynie za pisemną zgodą właściciela


Wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK wraz z kodami odpadów znajduje się w Regulaminie PSZOK

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24329
Usuń

Zmiana lokalizacji i telefonu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 29.04.2022 roku zmienia się lokalizacja i numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Zgierza.Nowe numery:  telefon - 42 714 45...
24053
Usuń

W lipcu 2022 r. żłobek nieczynny

Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu w okresie wakacyjnym – w miesiącu lipcu 2022 r. - będzie nieczynny. Źródło: Miejski Żłobek im. ...
23768
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu (28.04.2022 r.);  do...
23742
Usuń

Dodatek osłonowy - termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31.10.2022 r. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu: w Dziale...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS