Menu główne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego

 

95-100 Zgierz, ul. Długa 56

tel.: 42 716 42 13, 693 003 064,
fax: 42 716 65 90 

e-mail: sekretariat@mopszgierz.pl 
www: samorzad.gov.pl/web/mops-zgierz 
archiwalna: www.mopszgierz.pl

NIP: 732-11-11-540
REGON: 004274830

Dyrektor: Ewa Lesiak

Godziny pracy Ośrodka:

 • poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 16:00;
 • wtorek: 8:00 – 17:00;
 • piątek: 8:00 – 15:00. 

Zapraszamy na stronę internetową Ośrodka www.mopszgierz.pl

Zgierski Ośrodek Pomocy:

 • dokonuje analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, ustala potrzeby w tym zakresie osób, rodzin, grup, opracowuje plan zaspokojenia potrzeb i ocenia ich skuteczność oraz współrealizuje lokalne programy rozwiązywania problemów społecznych;
 • realizuje przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz przyznawanie i wypłatę dodatków energetycznych zgodnie ze wskazaniami Prezydenta Miasta Zgierza;
 • realizuje należące do właściwości gminy zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy;
 • podejmuje działania zmierzające do reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy Ośrodka, w szczególności poprzez działalność Klubu Integracji Społecznej;
 • przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej współpracuje z organizacjami społecznymi, organizacjami pożytku publicznego, wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami, osobami fizycznymi i innymi podmiotami, Komisją Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Zgierza, Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu oraz koordynuje pomoc społeczną na terenie miasta Zgierza;
 • udziela świadczenia pieniężne i rzeczowe osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, jakiej nie są w stanie samodzielnie rozwiązać oraz praca socjalna na rzecz tych osób i rodzin, w tym wszelkiego rodzaju poradnictwo psychologiczne, ekonomiczne, prawne;
 • przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne;
 • przyznaje i wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24329
Usuń

Zmiana lokalizacji i telefonu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 29.04.2022 roku zmienia się lokalizacja i numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Zgierza.Nowe numery:  telefon - 42 714 45...
24053
Usuń

W lipcu 2022 r. żłobek nieczynny

Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu w okresie wakacyjnym – w miesiącu lipcu 2022 r. - będzie nieczynny. Źródło: Miejski Żłobek im. ...
23768
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu (28.04.2022 r.);  do...
23742
Usuń

Dodatek osłonowy - termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31.10.2022 r. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu: w Dziale...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS