Menu główne

Harmonogram odbioru odpadów - nieruchomości wielorodzinne do 20 lokali mieszkalnych

 

Harmonogram odbioru odpadów z posesji wielorodzinnych, w których usytuowanych jest do 20 lokali mieszkalnych (w nawiasie podano dzień miesiąca):  

REJON 1  
Wykaz ulic:  
1. Maja, 3. Maja, Barlickiego, Dąbrowskiego, Gołębia, Łęczycka,
Musierowicza, Narutowicza, Pietrusińskiego, pl. Jana Pawła II, pl. Kilińskiego, Sieradzka,
P. Skargi, Suchowolca, Szeroka, Wspólna. 

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2020 rok: styczeń (7, 13, 20, 27), luty (6, 13, 20, 27), marzec (5, 12, 19, 26), kwiecień (2, 9, 16, 23, 30), maj (7, 14, 21, 28), czerwiec (4, 12, 18, 25), lipiec (2, 9, 16, 23, 30), sierpień (6, 13, 20, 27), wrzesień (3, 10, 17, 24), październik (1, 8, 15, 22, 29), listopad (5, 12, 19, 26), grudzień (3, 10, 17, 24, 31); 
 • 2021 rok: styczeń (7, 14, 21, 28). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE (np. plastik):  

 • 2020 rok: styczeń (7, 14, 21, 28), luty (4, 11, 18, 25), marzec (3, 10, 17, 24, 31), kwiecień (7, 14, 21, 28), maj (5, 12, 19, 26), czerwiec (2, 9, 16, 23, 30), lipiec (7, 14, 21, 28), sierpień (4, 11, 18, 25), wrzesień (1, 8, 15, 22, 29), październik (6, 13, 20, 27), listopad (3, 10, 17, 24), grudzień (1, 8, 15, 22, 29); 
 • 2021 rok: styczeń (5, 12, 19, 26). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - PAPIER

 • 2020 rok: styczeń (14, 28), luty (11, 25), marzec (10, 24), kwiecień (14, 28), maj (12, 26), czerwiec (9, 23), lipiec (7, 21), sierpień (4, 18), wrzesień (1, 15, 29), październik (13, 27), listopad (10, 24), grudzień (8, 22); 
 • 2021 rok: styczeń (5, 19). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2020 rok: styczeń (15), luty (19), marzec (18), kwiecień (22), maj (20), czerwiec (17), lipiec (15), sierpień (19), wrzesień (16), październik (21), listopad (18), grudzień (16); 
 • 2021 rok: styczeń (20). 

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2020 rok: styczeń (7, 14, 21, 28), luty (6, 13, 20, 27), marzec (5, 12, 19, 26), kwiecień (2, 9, 16, 23, 30), maj (7, 14, 21, 28), czerwiec (4, 12, 18, 25), lipiec (2, 9, 16, 23, 30), sierpień (6, 13, 20, 27), wrzesień (3, 10, 17, 24), październik (1, 8, 15, 22, 29), listopad (5, 12, 19, 26), grudzień (3, 10, 17, 24, 31); 
 • 2021 rok: styczeń (7, 14, 21, 28). 

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2020 rok: 3 kwietnia*, 9 września*, 30 listopada*
  *w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym.  
REJON 2  
Wykaz ulic: 
Ciosnowska, Parzęczewska, Tuwima, Wiosny Ludów, Zachodnia.  

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2020 rok: styczeń (7, 13, 20, 27), luty (3, 10, 17, 24), marzec (2, 9, 16, 23, 30), kwiecień (6, 14, 20, 27), maj (4, 11, 18, 25), czerwiec (1, 8, 15, 22, 29), lipiec (6, 13, 20, 27), sierpień (3, 10, 17, 24, 31), wrzesień (7, 14, 21, 28), październik (5, 12, 19, 26), listopad (2, 9, 16, 23, 30), grudzień (7, 14, 21, 28); 
 • 2021 rok: styczeń (4, 11, 18, 25). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE (np. plastik):  

 • 2020 rok: styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21, 28), marzec (6, 13, 20, 27), kwiecień (3, 10, 17, 24), maj (4, 8, 15, 22, 29), czerwiec (5, 12, 19, 26), lipiec (3, 10, 17, 24, 31), sierpień (7, 14, 21, 28), wrzesień (4, 11, 18, 25), październik (2, 9, 16, 23, 30), listopad (6, 13, 20, 27), grudzień (4, 11, 18, 24); 
 • 2021 rok: styczeń (4, 8, 15, 22, 29).

Terminy odbioru odpadów segregowanych - PAPIER

 • 2020 rok: styczeń (10, 24), luty (7, 21), marzec (6, 20), kwiecień (3, 17), maj (4, 15, 29), czerwiec (12, 26), lipiec (10, 24), sierpień (7, 21), wrzesień (4, 18), październik (2, 16, 30), listopad (13, 27), grudzień (11, 24); 
 • 2021 rok: styczeń (8, 22). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2020 rok: styczeń (8), luty (12), marzec (11), kwiecień (8), maj (13), czerwiec (10), lipiec (8), sierpień (12), wrzesień (9), październik (14), listopad (10), grudzień (9); 
 • 2021 rok: styczeń (13). 

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2020 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30), luty (6, 13, 20, 27), marzec (5, 12, 19, 26), kwiecień (2, 9, 16, 23, 30), maj (7, 14, 21, 28), czerwiec (4, 12, 18, 25), lipiec (2, 9, 16, 23, 30), sierpień (6, 13, 20, 27), wrzesień (3, 10, 17, 24), październik (1, 8, 15, 22, 29), listopad (5, 12, 19, 26), grudzień (3, 10, 17, 24, 31); 
 • 2021 rok: styczeń (7, 14, 21, 28). 

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2020 rok: 2 marca*, 28 września*, 15 grudnia* 
  *w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym
REJON 3  
Wykaz ulic: 
Długa, Dubois, Karola, Łąkowa, Mielczarskiego, Piątkowska, Pieczyraka,
Piłsudskiego, Rembowskiego, Sikorskiego, Słowackiego. 

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2020 rok: styczeń (7, 13, 20, 27), luty (3, 10, 17, 24), marzec (2, 9, 16, 23, 30), kwiecień (6, 14, 20, 27), maj (4, 11, 18, 25), czerwiec (1, 8, 15, 22, 29), lipiec (6, 13, 20, 27), sierpień (3, 10, 17, 24, 31), wrzesień (7, 14, 21, 28), październik (5, 12, 19, 26), listopad (2, 9, 16, 23, 30), grudzień (7, 14, 21, 28); 
 • 2021 rok: styczeń (4, 11, 18, 25). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE (np. plastik):  

 • 2020 rok: styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21, 28), marzec (6, 13, 20, 27), kwiecień (3, 10, 17, 24), maj (4, 8, 15, 22, 29), czerwiec (5, 12, 19, 26), lipiec (3, 10, 17, 24, 31), sierpień (7, 14, 21, 28), wrzesień (4, 11, 18, 25), październik (2, 9, 16, 23, 30), listopad (6, 13, 20, 27), grudzień (4, 11, 18, 24); 
 • 2021 rok: styczeń (4, 8, 15, 22, 29).

Terminy odbioru odpadów segregowanych - PAPIER

 • 2020 rok: styczeń (10, 24), luty (7, 21), marzec (6, 20), kwiecień (3, 17), maj (4, 15, 29), czerwiec (12, 26), lipiec (10, 24), sierpień (7, 21), wrzesień (4, 18), październik (2, 16, 30), listopad (13, 27), grudzień (11, 24); 
 • 2021 rok: styczeń (8, 22). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2020 rok: styczeń (8), luty (12), marzec (11), kwiecień (8), maj (13), czerwiec (10), lipiec (8), sierpień (12), wrzesień (9), październik (14), listopad (10), grudzień (9); 
 • 2021 rok: styczeń (13). 

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2020 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30), luty (6, 13, 20, 27), marzec (5, 12, 19, 26), kwiecień (2, 9, 16, 23, 30), maj (7, 14, 21, 28), czerwiec (4, 12, 18, 25), lipiec (2, 9, 16, 23, 30), sierpień (6, 13, 20, 27), wrzesień (3, 10, 17, 24), październik (1, 8, 15, 22, 29), listopad (5, 12, 19, 26), grudzień (3, 10, 17, 24, 31); 
 • 2021 rok: styczeń (7, 14, 21, 28).

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2020 rok: 1 kwietnia*, 6 lipca*, 24 listopada*
   *w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym
REJON 4
Wykaz ulic: 
Aleksandrowska, Cezaka, Chełmska, Głowackiego, Grzybowa, Kolejowa, Krzywa,
Kuropatwińskiej, Lipowa, Lisia, Łódzka, Malinowa, Popiełuszki, Pułaskiego, Sokołowska,
Sosnowa, Struga, Śniechowskiego, Zakręt. 

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2020 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30), luty (6, 13, 20, 27), marzec (5, 12, 19, 26), kwiecień (2, 9, 16, 23, 30), maj (7, 14, 21, 28), czerwiec (4, 12, 18, 25), lipiec (2, 9, 16, 23, 30), sierpień (6, 13, 20, 27), wrzesień (3, 10, 17, 24), październik (1, 8, 15, 22, 29), listopad (5, 12, 19, 26), grudzień (3, 10, 17, 24, 31); 
 • 2021 rok: styczeń (7, 14, 21, 28). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE (np. plastik):  

 • 2020 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30), luty (4, 11, 18, 25), marzec (3, 10, 17, 24, 31), kwiecień (7, 14, 21, 28), maj (5, 12, 19, 26), czerwiec (2, 9, 16, 23, 30), lipiec (7, 14, 21, 28), sierpień (4, 11, 18, 25), wrzesień (1, 8, 15, 22, 29), październik (6, 13, 20, 27), listopad (3, 10, 17, 24), grudzień (1, 8, 15, 22, 29); 
 • 2021 rok: styczeń (5, 12, 19, 26). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - PAPIER

 • 2020 rok: styczeń (13, 27), luty (11, 25), marzec (10, 24), kwiecień (14, 28), maj (12, 26), czerwiec (9, 23), lipiec (7, 21), sierpień (4, 18), wrzesień (1, 15, 29), październik (13, 27), listopad (10, 24), grudzień (8, 22); 
 • 2021 rok: styczeń (5, 19). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2020 rok: styczeń (15), luty (19), marzec (18), kwiecień (22), maj (20), czerwiec (17), lipiec (15), sierpień (19), wrzesień (16), październik (21), listopad (18), grudzień (16); 
 • 2021 rok: styczeń (20). 

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2020 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30), luty (6, 13, 20, 27), marzec (5, 12, 19, 26), kwiecień (2, 9, 16, 23, 30), maj (7, 14, 21, 28), czerwiec (4, 12, 18, 25), lipiec (2, 9, 16, 23, 30), sierpień (6, 13, 20, 27), wrzesień (3, 10, 17, 24), październik (1, 8, 15, 22, 29), listopad (5, 12, 19, 26), grudzień (3, 10, 17, 24, 31); 
 • 2021 rok: styczeń (7, 14, 21, 28).

Terminy odbioru mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2020 rok: 31 marca*, 11 września*, 27 listopada*
  *w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21167
Usuń

Nieczynny PSZOK

W dniu 31 października 2020 r. nieczynny będzie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Barlickiego 3a w Zgierzu.
21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20687
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 29.10.2020 r. w godz. 08:00-11:00: ul...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS