Menu główne

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda)

Budynek PUP - fot. Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Data publikacji: 
25.06.2020
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda)

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski na jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców.

W związku z wprowadzoną zmianą przepisów od dnia 24 czerwca 2020 r. o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności mogą starać się również organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000,00 zł przy czym wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10 % przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000,00 zł.

Wszystkie wnioski o pożyczkę należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy terytorialnie właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy. 

Wnioski można składać:  

  • w wersji papierowej sobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu lub wysłać na adres Urzędu:
    Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu,
    95-100 Zgierz,
    ul. Barona 10
    z dopiskiem "Tarcza antykryzysowa"; 

  • w wersji elektronicznej (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) poprzez platformę: 

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami o ubieganie się o udzielenie pożyczki i wypełnianie AKTUALNYCH DRUKÓW zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda)

Nie ma obowiązku składania WNIOSKÓW O UMORZENIE POŻYCZKI w przypadku wszystkich zawartych już umów. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.  

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21652
Usuń

W lipcu 2021 r. żłobek nieczynny

Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu w okresie wakacyjnym – w miesiącu lipcu 2021 r. - będzie nieczynny. Źródło: Miejski Żłobek im. ...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS