Menu główne

Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów

Zdjęcie siekiery wbitej w pień drzewa
Data publikacji: 
21.06.2017
Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów

Zmiana ustawy o ochronie przyrody została uchwalona w dniu 11 maja 2017 roku. Nowe przepisy obowiązują od 17 czerwca 2017 roku. 

I. Na wycinkę drzew i krzewów z nieruchomości należącej do osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nadal nie będzie potrzebne uzyskanie zezwolenia, jednakże obowiązkowe będzie dokonanie w Urzędzie Gminy Zgierz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Nie dotyczy to krzewów. 

Konieczność zgłoszenia będzie dotyczyła zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm będzie przekraczał: 

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

Bez konieczności zgłoszenia można usuwać również drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych rolniczo do użytkowania rolniczego. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

 • imię i nazwisko wnioskodawcy; 
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte; 
 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. 

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy Zgierz dokona oględzin drzewa, z którego sporządzi protokół. Drzewo będzie można usunąć po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Wójt Gminy Zgierz nie wniesie sprzeciwu w formie wydania decyzji administracyjnej. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. 

Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku lokalizacji drzewa: 

 • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; 
 • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
 • na terenach objętych formami ochrony przyrody oraz spełniającego kryteria do uznania go za pomnik przyrody. 

Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej, tj. 1000 zł za 1 cm obwodu drzewa mierzonego na wysokości 130 cm. 

Należy również zwrócić uwagę, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to Wójt Gminy Zgierz, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa. 

II. Wycinka drzew z nieruchomości będącej we władaniu innych podmiotów 

W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zależał będzie od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm (wcześniej była to wysokość 130 cm).

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody zezwolenie będzie trzeba uzyskać w przypadku usuwania drzew, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał: 

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

III. Wycinka a ochrona przyrody 

Niezależnie od tego, czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływań prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w tym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183) np. zakaz usuwania chronionych gatunków drzew i krzewów, zakaz usuwania drzew stanowiących siedlisko chronionych gatunków zwierząt i grzybów, zakaz niszczenia gniazd ptasich itp. 

Pamiętajmy, że ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego mieszkańca, dlatego też prosimy o rozważne podejmowanie decyzji w sprawie wycinki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na obecność zwierząt bytujących w koronie drzew i krzewów usuwanych, ale także rosnących w bliskim sąsiedztwie. 

Zaleca się aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego. 

Bliższe informacje oraz pomoc zainteresowani mogą uzyskać telefonicznie: 42 716 25 15 wew. 304 lub 102 lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zgierz - ul. Łęczycka 4 (stanowisko nr 3 lub 4). 

Źródło: Urząd Gminy Zgierz

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniach dnach 25-26.01.2021 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
21546
Usuń

Zamknięty przejazd kolejowy - ul. Czarna

Od 21 stycznia 2021 r. zamknięty zostanie przejazd drogowo-kolejowy w ulicy Czarnej w Zgierzu (połączenie ulic Kolejowej i Sadowej). Czasowa...
21542
Usuń

Zawieszenie kursowania linii nr 2

Zawieszenie kursowania autobusów linii nr 2 począwszy od 1 lutego 2021 roku na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia. Komunikat...
21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS