Menu główne

Od 1 listopada 2019 r. MPP obowiązkowy dla wybranych transakcji

Baner
Data publikacji: 
31.10.2019
Od 1 listopada 2019 r. MPP obowiązkowy dla wybranych transakcji
 • Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności (MPP) będzie obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych (np. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane). 
 • Wprowadzenie obowiązkowego MPP ma zapobiegać oszustwom w VAT przez przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym oraz znikaniu podatników wraz z podatkiem zapłaconym im przez kontrahentów, ale nieodprowadzonym do budżetu państwa. 
 • Od 1 listopada wszyscy podatnicy, zarówno korzystający z dobrowolnego, jak i obowiązkowego MPP, mogą liczyć na istotne ułatwienia w stosowaniu mechanizmu. 

- „Funkcjonujący od ponad roku mechanizm podzielonej płatności okazał się skuteczną ochroną dla uczciwych podatników w eliminowaniu oszustw w VAT. Dlatego jestem pewien, że obowiązkowa postać mechanizmu zminimalizuje ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem” – powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. 

Obowiązkowy MPP, który wchodzi w życie 1 listopada 2019 r., obejmie towary i usługi głównie objęte do tej pory odwrotnym obciążeniem, czyli przeniesieniem obowiązku rozliczania VAT ze sprzedawcy na nabywcę lub odpowiedzialnością podatkową. W miejsce doraźnych rozwiązań pojawia się zatem systemowe rozwiązanie, które uszczelnia VAT dzięki eliminowaniu oszustw i nadużyć w tym podatku. 

Tym samym stosowanie obowiązkowego MPP pozwoli na zabezpieczenie budżetu państwa przed ryzykiem nieodprowadzenia VAT przez dostawcę, z drugiej zaś strony uwolni kontrahentów od ryzyka uwikłania w schematy, które zmierzają do wyłudzenia tego podatku i podniesie bezpieczeństwo podatkowe transakcji. 

Co będzie objęte obowiązkowym MPP 

Chodzi w szczególności o płatności za: 

 • paliwa, 
 • stal, wyroby stalowe, 
 • złom, odpady, 
 • metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. miedź), 
 • folię stretch, 
 • tablety, smartfony, konsole, 
 • usługi budowlane, 
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych, 
 • węgiel i produkty węglowe, 
 • maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria. 

Oprócz towarów i usług, generalnie objętych obecnie odwrotnym obciążeniem i odpowiedzialnością podatkową, z uwagi na zdiagnozowane nieprawidłowości, obowiązkowym MPP będą objęte również inne transakcje. 

Ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 15 do ustawy o VAT. 

Kiedy stosuje się obowiązkowy MPP 

Kiedy faktury za transakcje spełniają łącznie następujące warunki: 

 • należność ogółem, która wynika z faktury (tj. wartość brutto całej faktury) przekracza 15 tys. zł, 
 • choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), 
 • sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT. 

Faktury opiewające na kwotę brutto równą 15 tys. zł lub mniej będą podlegać rozliczeniu na ogólnych zasadach. 

Wystawca faktury, do której ma być stosowany obowiązkowy MPP, musi umieszczać na niej adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, która sygnalizuje obowiązek zastosowania tego mechanizmu. Podatnik VAT, który otrzyma fakturę VAT z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, musi zapłacić wynikającą z niej należność w MPP za pomocą specjalnego komunikatu przelewu. Dotyczy to wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług, które są objęte obowiązkowym MPP. 

Za naruszenie wprowadzonych przepisów (obowiązkowe oznaczenie faktury i zapłata w MPP) grożą sankcje w podatku VAT (dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze), w podatkach dochodowych (utrata prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu), jak też kary określone w Kodeksie karnym skarbowym. 

Dla kogo niezbędne konta firmowe 

W związku z wejściem obowiązkowego MPP czynni podatnicy VAT, którzy świadczą usługi lub dostarczają towary (z załącznika nr 15 ustawy o VAT) oraz ich nabywcy, będą zobowiązani do posiadania firmowego rachunku bankowego. Transakcje objęte obowiązkowym MPP muszą być realizowane przez rachunki rozliczeniowe założone dla działalności gospodarczej, czyli konta firmowe. 

Ułatwienia dla wszystkich stosujących MPP 

Podatnicy, zarówno korzystający z dobrowolnego, jak i obowiązkowego MPP, od 1 listopada mogą liczyć na ważne ułatwienia w działalności. Chodzi o możliwość: 

 • opłacania z rachunku VAT, poza podatkiem VAT oraz VAT z faktur otrzymywanych od kontrahentów, również należności z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła, VAT od importu oraz składek ZUS, 
 • stosowania mechanizmu do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury, 
 • przelewu płatności jednym komunikatem za więcej niż jedną fakturę, 
 • stosowania MPP przy wzajemnych potrąceniach i kompensatach. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751). 

Więcej o MPP (dobrowolnym i obowiązkowym) na stronie www.podatki.gov.pl. 

Materiały 

Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy - zalacznik​_nr​_15​_ustawy​_o​_vat.pdf (0.23MB)

Źródło: Ministerstwo Finansów

Czytaj też: "Co to jest mechanizm podzielonej płatności (MPP) i jak go stosować" - artykuł na stronie www.biznes.gov.pl 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 17.12.2019 r. w godz. 08:00-17:00:  
19161
Usuń

Utrudnienia w ruchu w rejonie wiaduktu - ul. Łódzka

Trwa przebudowa wiaduktu kolejowego nad drogą krajową DK91 w Zgierzu (ul. Łódzka). W dniach od 11.12.2019 roku (godz. wprowadzenia 8:00) do dnia 31....
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS