Menu główne

Tablice pamiątkowe

Tablica pamiątkowa poświęcona 25. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" usytuowana na murze Kościoła Farnego św. Katarzyny (plac Jana Pawła II).

Tablicę odsłonięto podczas miejskich obchodów jubileuszu "Solidarności" w dniu 14 sierpnia 2005 roku.

Na tablicy, której fundatorem jest NSZZ, widnieje napis: "Solidarność należy do współczesnego dziedzictwa ludzi pracy w mojej ojczyźnie" Jan Paweł II

"W XXV rocznicę powstania NSZZ "Solidarność", która dała impuls do walki o odzyskanie suwerenności, godności i nadziei" Członkowie NSZZ "Solidarność" w Zgierzu 1980-2005 BÓG, HONOR, OJCZYZNA


Tablica pamiątkowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie Zgierza dawniej usytuowana na Placu Stu Straconych (zbieg ulic Piątkowskiej i J. Piłsudskiego) - Nie istnieje

"W Hołdzie Poległym i Pomordowanym - Kombatanci"

6 września 1992 r. odsłonięto "Monument" ku czci Czynu Zbrojnego i Chwały Oręża Polskiego - bohaterskich tradycji bojowych Polskiego Żołnierza 1918-1920 r. oraz 1939-1945 r.

Na stylizowanym murze widnieje napis: "Spełniliśmy swój obowiązek wobec Ojczyzny".


Tablica informująca o tragedii, która rozegrała się w tym miejscu i kto był sprawca mordu, usytuowana na Placu Stu Straconych (zbieg ulic Piątkowskiej i J. Piłsudskiego).

Widnieje na niej napis: "Pamięci 100 Polaków rozstrzelanych w tym miejscu przez hitlerowców 20 marca 1942 roku. Egzekucji dokonano w obecności około sześciu tysięcy spędzonych mieszkańców Zgierza i okolic."

Wymiary 2x2 m. Projekt: Michał Gałkiewicz.


Tablica pamiątkowa w hołdzie poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej usytuowana na Placu Stu Straconych (zbieg ulic Piątkowskiej i J. Piłsudskiego).

Widnieje na niej napis: "Bóg Honor Ojczyzna w hołdzie poległym i pomordowanym kombatanci ze Zgierza"

Wymiary 2x2 m. Projekt: Michał Gałkiewicz.


Tablica ku czci zamordowanych w Katyniu usytuowana na Placu Stu Straconych (zbieg ulic Piątkowskiej i J. Piłsudskiego).

Widnieje na niej napis: "Zgierzanie, oficerowie Wojska Polskiego i policjanci, jeńcy wojenni, zamordowani przez władze sowieckie w 1940 r. w Katyniu Charkowie i Twerze. W hołdzie - społeczeństwo Miasta Zgierz 2003 r."

Na tablicy znajduje się 36 nazwisk zgierskich oficerów.

Wymiary 2x2 m. Projekt: Michał Gałkiewicz.


Tablica pamiątkowa ku czci stu Polaków zamordowanych na Placu Stodół usytuowana na Placu Stu Straconych (zbieg ulic Piątkowskiej i J. Piłsudskiego).

Tablicę wykonaną z brązu i osadzoną na betonowym cokole przy Pomniku Stu Straconych odsłonięto 09.05.1985 r.

Napis na tablicy brzmi: "Nigdy więcej wojny"

Na tablicy znajdują się 93 nazwiska osób spośród 100 rozstrzelanych.


Tablica zgierzan poległych w walkach w latach 1914-1920 umieszczona na budynku Urzędu Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16.

Tablicę z wyrytymi nazwiskami zgierzan, którzy złożyli w walce o niepodległość swe życie, władze miasta okresu międzywojennego umieściły na budynku ówczesnego magistratu. Przypominała mieszkańcom "Pamiętaj, taka była cena wolności".

W czasie II wojny światowej zniszczyli ją Niemcy. Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Zgierza i Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" ponownie odsłonięto tablicę 11 listopada 1992 r. Umieszczono na niej 36 nazwisk zgierzan, którzy zginęli za wolną i niepodległą Polskę. Najmłodsi z nich mieli po 17 lat, a najstarszy 31 lat.

Napis na tablicy: "Ku czci poległych zgierzan w walkach o niepodległość polski w latach 1914 - 1920 Zgierz 1992.11.11 Społeczeństwo miasta Zgierza Tablicę umieszczono z inicjatywy Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" i Towarzystwa Przyjaciół Zgierza na miejscu zniszczonej przez okupanta hitlerowskiego"


Tablica 31. Pułku Strzelców Kaniowskich umieszczona jest na budynku Urzędu Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16.

Tablica z wizerunkiem krzyża 31. pułku Strzelców Kaniowskich poświęcona mieszkańcom powiatu łódzkiego na okoliczność otrzymania przez pułk sztandaru w dniu 27.02.1927 r.
W czasie II wojny światowej hitlerowcy usunęli tablicę. Nie wiadomo, co się z nią stało.

Towarzystwo Przyjaciół Zgierza podjęło się odtworzenia tablicy. Rzeźbiarz Antoni Biłas wiernie zrekonstruował tablicę, którą uroczyście odsłonięto 11.11.1997 r.

Napis na tablicy: "Obywatelom powiatu łódzkiego w dniu ofiarowania pułkowi chorągwi 24.II 1927 r. oficerowie i szeregowi 31 Pułku Strzelców Kaniowskich Zrekonstruowaną tablicę ufundowało Towarzystwo Przyjaciół Zgierza Zgierz 11 XI 1997 r."


Tablica pamiątkowa usytuowana przy ul. Długiej 42, gdzie w latach 1939-1944 mieścił się niemiecki urząd pracy (Arbeistamt). W tym budynku zapadały decyzje o wywożeniu Polaków na na roboty przymusowe do III Rzeszy. Fundatorem tablicy został Wojewódzki Zarząd Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę w Łodzi.

Uroczyste odsłonięcie tablicy nastąpiło 2 września 2004 r. przy udziale władz miasta, przedstawicieli: Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Instytutu Pamięci Narodowej, organizacji kombatanckich i społeczno-politycznych, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Zgierza.

Napis brzmi: "W tym budynku w latach 1939-1944 mieścił się niemiecki urząd pracy (Arbeistamt). Urząd ten był organizatorem deportacji wielu tysięcy Polaków do przymusowych robót niewolniczych w III Rzeszy. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Łodzi. Wrzesień 2004 r."


Tablica pamiątkowa poświęcona Mikołajowi Kopernikowi usytuowana w Parku Miejskim (ul. 1. Maja).

Tablicę odsłonięto w pięćsetną rocznicę urodzin wielkiego polskiego uczonego.

Napis brzmi: "1473 - 1973 Mikołaj Kopernik wstrzymał słońce ruszył ziemię. Polskie go wydało plemię." 


Tablica upamiętniająca 20. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Usytuowana w parafii NMP Różańcowej w Zgierzu (ul. Parzęczewska 70). Odsłonięta 19.10.2004 r.

Napis brzmi: "Wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić, przebaczać, gdy inni nie potrafią." /ks. J. Popiełuszko/ W 20 rocznicę śmierci księdzu Jerzemu Popiełuszce wielkiemu Polakowi, męczennikowi prawdy, obrońcy sprawiedliwości i godności człowieka ks. kanonik Jerzy Kowalczyk - proboszcz parafii NMP Różańcowej Prezydent Miasta Zgierza - Karol Maśliński Przewodniczący Rady Miasta Zgierza - Marek Matuszewski Zgierz 19 X 2004 r.


Tablica upamiętniająca strajki szkolne w 1905 r. Wmurowana na ścianie budynku dawnego Zespołu Szkół Budowlanych w Zgierzu (pl. Kilińskiego 8).

Napis brzmi: "1905 - 1955 w 50-tą rocznicę walk o szkołę polską, o wyzwolenie społeczne i narodowe młodzież szkół zawodowych okręgu łódzkiego składa hołd bohaterom strajku szkolnego w Zgierzu."


Tablica - Zasłużeni dla Służby Zdrowia umieszczona na ścianie budynku dawnego Szpitala Miejskiego w Zgierzu (ul. Dubois 17).

Jedna z napisem: "Szpital im. doktora wszech nauk lekarskich Stanisława Oleszy 1902 - 1962"

Druga: "Dr med. Stanisławowi Oleszy ur. 1902 zm. 1962 oraz doktorowi medycyny Stanisławowi Fijałkowskiemu ur. 1911 zm. 1971 zasłużonym dyrektorom szpitala im. Juliana Marchlewskiego i wieloletnim organizatorom zgierskiej służby zdrowia w 40-tą rocznicę powołania szpitala społeczeństwo miasta Zgierza."


Tablica na domu tkackim - Rocznica KPP (ul. Narutowicza 10).

Napis na tablicy brzmi: "1918 - 1958 W tym domu, w grudniu 1918 r. powstał Komitet Dzielnicowy Komunistycznej Partii Polski w Zgierzu z połączenia SDKPiL i PPS-Lewicy grudzień 1958 KM PZPR w Zgierzu"


Tablica poświęcona twórcom przemysłu w Zgierzu usytuowana na ścianie budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II (dawniego Zespołu Szkół Budowlanych) przy ul. Długiej (od pl. Kilińskiego 8)

Widnieje napis: "W 180 rocznicę podpisania Umowy Zgierskiej inicjującej rozwój przemysłu włókienniczego w Królestwie Polskim oraz dla upamiętnienia wszystkich zasłużonych dla rozwoju przemysłowego miasta Zgierza tablicę na pierwszym w Zgierzu murowanym budynku fabrycznym wybudowanym przez Jana Fryderyka Zacherta w latach 1822-1823 ufundował Zgierski Oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w grudniu 2001 r."


Tablica Stanisława Staszica usytuowana na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu (ul. 3. Maja 41).

Płaskorzeźba z podobizną patrona szkoły, wmurowana z okazji 50-lecia placówki, posiada napis: "St. Staszic - 650 lecie m. Zgierza ANNO IV BILAEI 1918 - 1968 Zjazd absolwentów Gimn. i Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu"

Tablice wykonał Michał Gałkiewicz.


Tablica Jakuba Stefana Cezaka usytuowana na głazie przed wejściem do budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu (ul. Długa 89/91).

Napis brzmi: "75 lat szkoły im. J. St. Cezaka"

Na Starym Cmentarzu (ul. Piotra Skargi) na grobie w kwaterze 7 jest tablica z napisem: "Ś.P. Jakub Stefan Cezak  założyciel i dyrektor Państwowej Szkoły Handlowej w Zgierzu zasłużony pedagog i działacz społeczny przeżył 53 lata zginął śmiercią męczeńską w obozie hitlerowskim Mauthausen 18 X 1940 r. Kochał Boga służył bliźnim niosąc pomoc potrzebującym wdzięczni wychowankowie"


Tablica nagrobna Adolfa Pawińskiego znajduje się na Starym Cmentarzu (ul. P. Skargi) przy pomniku na grobie rodziny Pawińskich (kwatera 7).

Napis brzmi: "Prof. dr Adolf Pawiński Historyk i Uczony Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie ur. w 1840 w Zgierzu zm. w 1896 w Grodzisku pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie Wybitnemu Zgierzaninowi W 100-lecie śmierci mieszkańcy Zgierza"


Tablica upamiętniająca księgarstwo polskie umiejscowiona na ścianie pawilonu (ul. Długa 10), wybudowanego w 1964 r. z przeznaczeniem na księgarnię.

Napis brzmi: "1364 - 1964 księgarnię przekazano społeczeństwu miasta Zgierza w 600-tną rocznicę powstania księgarstwa polskiego Zgierz, 12 V 1964 P.P. Dom Książki w Łodzi"


Tablica na obiekcie szpitalnym przy ul. A. Struga 3.

Na ścianie obecnego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej na jednej z tablic widnieje napis: "Obiekt przeznaczono do użytku w roku obchodów 650-lecia m. Zgierza dla dobra narodu polskiego i gospodarki socjalistycznej kwiecień 1968 r."

Na drugiej tablicy czytamy: "Szpital rozbudowany z inicjatywy Rady Dyrektorów przy Komitecie Miejskim PZPR w Zgierzu ze środków Rady Narodowej oraz zakładów pracy Zgierza i Ozorkowa. Przekazano społeczeństwu w roku obchodów 700-lecia m. Zgierza. lipiec 1988 r."


Na ścianie sali gimnastycznej obecnego Kolegium Nauczycielskiego (ul. 3 Maja 46) umieszczona jest tablica poświęcona twórczyni szkoły i wielce zasłużonej dla zgierskiej oświaty, dr Stefanii Kuropatwińskiej.

Społeczność szkolna ufundowała tablicę, na której wyryte są słowa: "Dr Stefanii Kuropatwińskiej dyrektorce i twórczyni naszej szkoły w 1919-1948 rzeźbiarce dusz uczniowie i uczennice Liceum Pedagogicznego Zgierz, 11.3.1948 r."


Przed siedzibą Związku Nauczycielstwa Polskiego (ul. Rembowskiego 29) znajduje się kamień, na którym umieszczona była tablica pamiątkowa poświęcona 30-leciu powstania Domu Nauczyciela.

Tablica, której fundatorem był były kierownik Szkoły Podstawowej nr 3 Jan Sikorski, niestety została skradziona.

Dnia 6.10.2009 r. w Zgierzu obchodziliśmy 70. rocznicę utworzenia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (zobacz: galerię zdjęć z uroczystości).

Podczas uroczystości odsłonięto nową tablicę: "Nauczycielom walczączym o polską szkołę Mieszkańcy Zgierza 14 październik 2009".


Na podstawie:

"ZGIERZ CMENTARZE, POMNIKI, TABLICE" Marian Pieruń, Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Zgierza, Zgierz 2003; ISBN 83-920038-0-2

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

13802
Usuń

Ostrzeżenie: Silny wiatr

Silny wiatr od godz. 16:00 dnia 18.01.2018 do godz. 08:00 dnia 19.01.2018 r. Na obszarze województwa łódzkiego prognozuje się wystąpienie silnego...
13801
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Wykaz placówek pełniących dyżury wakacyjne oraz zasady korzystania z opieki przedszkolnej w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 107/2018. ...
13797
Usuń

Przerwa w dostawie wody

Z powodu usuwania awarii sieci wodociągowej, w dniu 18 stycznia 2018 r. w godz. 8:00-15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody przy ul. Topolowej...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
13752
Usuń

Kwalifikacja wojskowa 2018

Kwalifikacja wojskowa dla powiatu zgierskiego odbędzie się w terminie od dnia 5 marca do dnia 12 kwietnia 2018 r. w godz. 12:00-18:00 w Zgierzu przy...
13726
Usuń

Przerwa w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniach 10-12 oraz 15-19 stycznia 2018 r. w godz. 8:00-15:00 mogą wystąpić przerwy w...
13467
Usuń

Ceny wody w Zgierzu w 2018 r.

Ceny na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. nie uległy zmianie i w 2018...
13451
Usuń

Nowa linia autobusowa nr 9

Od 13 grudnia 2017 r. nowa linia autobusowa nr 9 połączy osiedle Piaskowice Aniołów z centrum miasta. Autobus pojedzie z Kontrewersu ulicą Wiosny...
13323
Usuń

Akcja Zima 2017/2018

Zgłoszenia mieszkańców oraz osób korzystających z dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta Zgierza...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2018 r. do stycznia 2019 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS