Menu główne

"Karta przedsięwzięcia" Zgierz 2020

grafika
Date of publication: 
23.07.2020
"Karta przedsięwzięcia" Zgierz 2020

Wszystkich mieszkańców zachęcamy do wypełnienia "Karty przedsięwzięcia", czyli do zaproponowania realizacji działania w Zgierzu, które pozwoli zniwelowanie negatywnych zjawisk w mieście. 

Pomysły mają odpowiadać na zidentyfikowane problemy: 

 • wzrost zagrożeń płynących z otaczającego środowiska np. pożary i emisje ze składowisk oraz bieżących miejsc magazynowania odpadów, odpadów komunalnych i innych, sezonowe odczuwalne zanieczyszczenia powietrza (odór), składowiska poprodukcyjne - wymiar środowiskowy
 • miasto z zanieczyszczonym powietrzem (wzrost zanieczyszczeń powietrza w mieście) i deficytem urządzeń do naturalnej retencji wody opadowej w terenach zurbanizowanych wspomagających ekosystem i utrzymanie terenów zielonych, zmniejszających odczuwanie skutków miejskiej wyspy ciepła - wymiar środowiskowy
 • przestrzeń miejska niedostosowana do przeciwdziałania negatywnym skutkom oddziaływania zmian klimatu (częste powodzie w razie gwałtownych burz i nawałnic, wysokie temperatury podczas upałów) - wymiar przestrzenny i środowiskowy
 • niski odsetek osób korzystających z e-usług w mieście - wymiar inteligentnego zarządzania miastem
 • brak platformy/przestrzeni budowania przywiązania do miasta (mimo występowania symboli i miejsc przynależności, czy budujących tożsamość lokalną) - wymiar społeczny i kulturowy
 • wzrost dysproporcji w postrzeganiu własnych i cudzych potrzeb - brak rozeznania w potrzebach ludzi młodych, dorosłych, starszych (brak rozróżnienia między potrzebami konsumpcyjnymi, a społecznymi) - wymiar kulturowy i społeczny
 • wzrost dysproporcji między popytem a podażą na usługi publiczne instytucjonalne (społeczne) zindywidualizowane (np. opiekuńcze) - wymiar kulturowy, społeczny i gospodarczy
 • spadek jakości i dostępności usług społecznych realizowanych przez organizacje non profit (w tym zadania publiczne zlecone) - wymiar społeczno-ekonomiczny / gospodarczy
 • niska atrakcyjność dla rozwoju biznesu młodych ludzi - wymiar gospodarczy (przedsiębiorczości/aktywizacji zawodowej)
 • wzrost stopnia niedostosowania oferty usług publicznych dotyczącej osiedlania się do potrzeb odbiorców - wymiar instytucjonalny i finansowy oraz inteligentnego zarządzania miastem
 • spadek dostępności mieszkań lub lokali mieszkalnych na rynku mieszkaniowym (dostosowanych do potrzeb i możliwości ekonomicznych mieszkańców) - wymiar społeczno-gospodarczy

Wypełnione karty należy wysłać do dnia 27.07.2020 roku na adres e-mail: jpyrzanowski@umz.zgierz.pl. 

Karty zostaną przeanalizowane, a następnie wraz z innymi zaproponowanymi przedsięwzięciami poddane pod dyskusję Zespołu Miejskiego, zajmującego się projektem. Te, które będą tworzyły spójną całość dla polityki i kierunku rozwoju miasta, zostaną umieszczone w projekcie "Rozwój lokalny", a pozostałe będą bazą do dalszych działań rozwojowych w mieście. 

Do pobrania: 
Karta przedsięwzięcia (docx) (110.01KB)
Karta przedsięwzięcia (pdf) (910.26KB)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21105
Usuń

Zmiana w organizacji ruchu ul. Sosnowa /Łódzka

W dniach 21-29.10.2020 r. wprowadzona będzie zmiana w organizacji ruchu związana z czasowym zamknięciem wyjazdu z ulicy Sosnowej na skrzyżowaniu z...
21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską. Przejazd będzie tam niemożliwy do czerwca 2021...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS