Menu główne

Harmonogram odbioru odpadów - nieruchomości wielorodzinne do 20 lokali mieszkalnych

 

Harmonogram odbioru odpadów z posesji wielorodzinnych, w których usytuowanych jest do 20 lokali mieszkalnych (w nawiasie podano dzień miesiąca):  

REJON 1  
Wykaz ulic:  
1. Maja, 3. Maja, Barlickiego, Dąbrowskiego, Gołębia, Łęczycka,
Musierowicza, Narutowicza, Pietrusińskiego, pl. Jana Pawła II, pl. Kilińskiego, 
Sieradzka, P. Skargi, Suchowolca, Szeroka, Wspólna. 

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2023 rok: 
  styczeń (4, 11, 18, 25), luty (1, 8, 15, 22), marzec (1, 8, 15, 22, 29),
  kwiecień (5, 12, 19, 26), maj (5, 10, 17, 24, 31), czerwiec (7, 14, 21, 28),
  lipiec (5, 12, 19, 26), sierpień (2, 9, 16, 23, 30), wrzesień (6, 13, 20, 27), 
  październik (4, 11, 18, 25), listopad (3, 8, 15, 22, 29), grudzień (6, 13, 20, 27); 

 • 2024 rok:
  styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21, 28);

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE (np. plastik):  

 • 2023 rok: 
  styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21, 28), marzec (3, 10, 17, 24, 31),
  kwiecień (7, 14, 21, 28), maj (5, 12, 19, 26), czerwiec (2, 9, 16, 23, 30),
  lipiec (7, 14, 21, 28), sierpień (4, 11, 18, 25), wrzesień (1, 8, 15, 22, 29), 
  październik (6, 13, 20, 27), listopad (3, 10, 17, 24), grudzień (1, 8, 15, 22, 29); 

 • 2024 rok:
  styczeń (5, 12, 19, 26), luty (2, 9, 16, 23);   

Terminy odbioru odpadów segregowanych - PAPIER

 • 2023 rok: 
  styczeń (10, 24), luty (7, 21), marzec (7, 21),
  kwiecień (4, 18), maj (2, 16, 30), czerwiec (6, 20),
  lipiec (4, 18), sierpień (1, 16, 29), wrzesień (12, 26),
  październik (10, 24), listopad (7, 21), grudzień (5, 19); 

 • 2024 rok:
  styczeń (2, 16, 30), luty (13, 27); 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2023 rok:
  styczeń (18), luty (15), marzec (15), kwiecień (19), maj (17), czerwiec (21),
  lipiec (19), sierpień (16), wrzesień (20), październik (18), listopad (15), grudzień (20); 

 • 2024 rok:
  styczeń (17), luty (21);

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2023 rok: 
  styczeń (5, 12, 19, 26), luty (2, 9, 16, 23), marzec (2, 9, 16, 23, 30),
  kwiecień (6, 13, 20, 27), maj (4, 11, 18, 25), czerwiec (1, 7, 15, 22, 29),
  lipiec (6, 13, 20, 27), sierpień (3, 10, 17, 24, 31), wrzesień (7, 14, 21, 28),
  październik (5, 12, 19, 26), listopad (2, 9, 16, 23, 30), grudzień (7, 14, 21, 28); 

 • 2024 rok:
  styczeń (4, 11, 18, 25), luty (1, 8, 15, 22, 29); 

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2023 rok: 8 marca*, 12 lipca*, 29 listopada*
  *w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym.  
REJON 2  
Wykaz ulic: 
Ciosnowska, Parzęczewska, Tuwima, Wiosny Ludów, Zachodnia.  

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2023 rok: 
  styczeń (2, 9, 16, 23, 30), luty (6, 13, 20, 27), marzec (6, 13, 20, 27),
  kwiecień (3, 11, 17, 24), maj (2, 8, 15, 22, 29), czerwiec (5, 12, 19, 26),
  lipiec (3, 10, 17, 24, 31), sierpień (7, 14, 21, 28), wrzesień (4, 11, 18, 25),
  październik (2, 9, 16, 23, 30), listopad (6, 13, 20, 27), grudzień (4, 11, 18, 27);
 • 2024 rok: 
  styczeń (2, 8, 15, 22, 29), luty (5, 12, 19, 26); 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE (np. plastik):  

 • 2023 rok:
  styczeń (5, 13, 20, 27), luty (3, 10, 17, 24), marzec (3, 10, 17, 24, 31),
  kwiecień (7, 14, 21, 28), maj (5, 12, 19, 26), czerwiec (2, 9, 16, 23, 30),
  lipiec (7, 14, 21 28), sierpień (4, 11, 18, 25), wrzesień (1, 8, 15, 22, 29), 
  październik (6, 13, 20, 27), listopad (3, 10, 17, 24), grudzień (1, 8, 15, 22, 29);
 • 2024 rok: 
  styczeń (5, 12, 19, 26), luty (2, 9, 16, 23); 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - PAPIER

 • 2023 rok: 
  styczeń (13, 27), luty (10, 24), marzec (10, 24),
  kwiecień (14, 28), maj (12, 26), czerwiec (16, 30),
  lipiec (14, 28), sierpień (11, 25), wrzesień (8, 22),
  październik (13, 27), listopad (10, 24), grudzień (8, 22);
 • 2024 rok:
  styczeń (12, 26), luty (9, 23);

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2023 rok:
  styczeń (11), luty (8), marzec (16), kwiecień (20), maj (18), czerwiec (15),
  lipiec (13), sierpień (10), wrzesień (14), październik (12), listopad (16), grudzień (14);
 • 2024 rok:
  styczeń (18), luty (15);

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2023 rok: 
  styczeń (5, 12, 19, 26), luty (2, 9, 16, 23), marzec (1, 8, 15, 22, 29),
  kwiecień (5, 12, 19, 26), maj (2, 10, 17, 24, 31), czerwiec (7, 14, 21, 28),
  lipiec (5, 12, 19, 26), sierpień (2, 9, 16, 23, 30), wrzesień (6, 13, 20, 27),
  październik (4, 11, 18, 25), listopad (2, 8, 15, 22, 29), grudzień (6, 13, 20, 27);
 • 2024 rok:
  styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21, 28);

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2023 rok: 2 marca*, 3 lipca*, 8 grudnia*
  *w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym
REJON 3  
Wykaz ulic: 
Długa, Dubois, Karola, Łąkowa, Mielczarskiego, Piątkowska, 
Pieczyraka, Piłsudskiego, Rembowskiego, Sikorskiego, Słowackiego. 

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2023 rok: 
  styczeń (2, 9, 16, 23, 30), luty (6, 13, 20, 27), marzec (6, 13, 20, 27),
  kwiecień (3, 11, 17, 24), maj (2, 8, 15, 22, 29), czerwiec (5, 12, 19, 26),
  lipiec (3, 10, 17, 24, 31), sierpień (7, 14, 21, 28), wrzesień (4, 11, 18, 25),
  październik (2, 9, 16, 23, 30), listopad (6, 13, 20, 27), grudzień (4, 11, 18, 27);
 • 2024 rok:
  styczeń (2, 8, 15, 22, 29), luty (5, 12, 19, 26);

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE (np. plastik):  

 • 2023 rok: 
  styczeń (5, 13, 20, 27), luty (3, 10, 17, 24), marzec (3, 10, 17, 24, 31),
  kwiecień (7, 14, 21, 28), maj (5, 12, 19, 26), czerwiec (2, 9, 16, 23, 30),
  lipiec (7, 14, 21 28), sierpień (4, 11, 18, 25), wrzesień (1, 8, 15, 22, 29),
  październik (6, 13, 20, 27), listopad (3, 10, 17, 24), grudzień (1, 8, 15, 22, 29);
 • 2024 rok:
  styczeń (5, 12, 19, 26), luty (2, 9, 16, 23);

Terminy odbioru odpadów segregowanych - PAPIER

 • 2023 rok: 
  styczeń (13, 27), luty (10, 24), marzec (10, 24),
  kwiecień (14, 28), maj (12, 26), czerwiec (16, 30),
  lipiec (14, 28), sierpień (11, 25), wrzesień (8, 22),
  październik (13, 27), listopad (10, 24), grudzień (8, 22);
 • 2024 rok:
  styczeń (12, 26), luty (9, 23);

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2023 rok:
  styczeń (11), luty (8), marzec (16), kwiecień (20), maj (18), czerwiec (15),
  lipiec (13), sierpień (10), wrzesień (14), październik (12), listopad (16), grudzień (14);
 • 2024 rok:
  styczeń (18), luty (15);

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2023 rok: 
  styczeń (5, 12, 19, 26), luty (2, 9, 16, 23), marzec (1, 8, 15, 22, 29),
  kwiecień (5, 12, 19, 26), maj (2, 10, 17, 24, 31), czerwiec (7, 14, 21, 28),
  lipiec (5, 12, 19, 26), sierpień (2, 9, 16, 23, 30), wrzesień (6, 13, 20, 27),
  październik (4, 11, 18, 25), listopad (2, 8, 15, 22, 29), grudzień (6, 13, 20, 27);
 • 2024 rok:
  styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21, 28);

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2023 rok: 16 marca*, 1 sierpnia*5 grudnia*  
   *w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym
REJON 4
Wykaz ulic: 
Aleksandrowska, Cezaka, Chełmska, Głowackiego, Grzybowa, Kolejowa, 
Krzywa, Kuropatwińskiej, Lipowa, Lisia, Łódzka, Malinowa, Popiełuszki, Pułaskiego, 
Sokołowska, Sosnowa, Struga, Śniechowskiego, Zakręt. 

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2023 rok: 
  styczeń (4, 11, 18, 25), luty (1, 8, 15, 22), marzec (1, 8, 15, 22, 29),
  kwiecień (5, 12, 19, 26), maj (5, 10, 17, 24, 31), czerwiec (7, 14, 21, 28),
  lipiec (5, 12, 19, 26), sierpień (2, 9, 16, 23, 30), wrzesień (6, 13, 20, 27),
  październik (4, 11, 18, 25), listopad (3, 8, 15, 22, 29), grudzień (6, 13, 20, 27); 

 • 2024 rok:
  styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21, 28);

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE (np. plastik):  

 • 2023 rok: 
  styczeń (7, 13, 20, 27), luty (3, 10, 17, 24), marzec (3, 10, 17, 24, 31),
  kwiecień (7, 14, 21, 28), maj (5, 12, 19, 26), czerwiec (2, 9, 16, 23, 30),
  lipiec (7, 14, 21, 28), sierpień (4, 11, 18, 25), wrzesień (1, 8, 15, 22, 29),
  październik (6, 13, 20, 27), listopad (3, 10, 17, 24), grudzień (1, 8, 15, 22, 29);

 • 2024 rok:
  styczeń (5, 12, 19, 26), luty (2, 9, 16, 23);

Terminy odbioru odpadów segregowanych - PAPIER

 • 2023 rok:
  styczeń (10, 24), luty (7, 21), marzec (7, 21),
  kwiecień (4, 18), maj (2, 16, 30), czerwiec (6, 20),
  lipiec (4, 18), sierpień (1, 16, 29), wrzesień (12, 26),
  październik (10, 24), listopad (7, 21), grudzień (5, 19); 

 • 2024 rok:
  styczeń (2, 16, 30), luty (13, 27); 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2023 rok:
  styczeń (18), luty (15), marzec (15), kwiecień (19), maj (17), czerwiec (21),
  lipiec (19), sierpień (16), wrzesień (20), październik (18), listopad (15), grudzień (20); 

 • 2024 rok:
  styczeń (17), luty (21);

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2023 rok:
  styczeń (5, 12, 19, 26), luty (2, 9, 16, 23), marzec (2, 9, 16, 23, 30),
  kwiecień (6, 13, 20, 27), maj (4, 11, 18, 25), czerwiec (1, 9, 15, 22, 29),
  lipiec (6, 13, 20, 27), sierpień (3, 10, 17, 24, 31), wrzesień (7, 14, 21, 28),
  październik (5, 12, 19, 26), listopad (2, 9, 16, 23, 30), grudzień (7, 14, 21, 28); 

 • 2024 rok:
  styczeń (4, 11, 18, 25), luty (1, 8, 15, 22, 29);

Terminy odbioru mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2023 rok: 29 marca*, 19 lipca*30 listopada*
  *w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym

Harmonogramy odbioru odpadów w aplikacji mobilnej - wygodny kalendarz wywozu odpadów


Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

27399
Usuń

Tymczasowe lokalizacje

Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza - ul. A. Musierowicza 2 w budynku Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. TrauguttaKontakt...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu w 2023 r.

Od 1 czerwca 2023 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o...
19931
Usuń

Komunikat ZUS

Od 1 czerwca 2023 r. obsługa klientów w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Zgierzu z ul. Długiej 43 zostanie przeniesiona na ul....
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS