Menu główne

Obowiązek sprzątania nieczystości po swoich pupilach

 

Sprzątanie odchodów po psie czy kocie to nie tylko obowiązek prawny, ale także świadectwo kultury i odpowiedzialności właściciela 

Każda osoba utrzymująca zwierzę domowe, a w szczególności psa, zobowiązana jest do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku wspólnego (klatek schodowych, wind, parków, chodników, ulic, placów, skwerów, zieleńców, alejek osiedlowych, obiektów rekreacyjno-sportowych). Z obowiązku tego zwolnieni są opiekunowie psów będących w służbie policji oraz osoby z niepełnosprawnościami. Odchody zwierząt domowych (w szczelnych jednorazowych opakowaniach np. woreczkach foliowych) powinny być wrzucane tylko do pojemników na zmieszane odpady komunalne.

Przypominamy paragraf 22 "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zgierza":

  1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych.
  2. Spowodowane przez zwierzęta domowe zanieczyszczenia, usunięte z terenów publicznych, należy zbierać do koszy lub pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz (Uchwała nr XL/521/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2021.5789

Niesprzątane odchody po czworonogach stanowią ogromne niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka i innych zwierząt

(źródło: Państwowa Inspekcja Sanitarna - problem psich odchodów - ukryte zagrożenie):

"w odchodach psów występuje wiele drobnoustrojów, które mogą być przyczyną groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych u ludzi. Stwierdzono, że w psich odchodach występują drobnoustroje wywołujące odzwierzęce choroby, takie jak toksokaroza czy bąblowiec (tasiemiec) oraz szereg bakteryjnych czynników chorobotwórczych m.in. Campylobacter, Salmonella i Yersinia. Na choroby te narażone są przede wszystkim dzieci bawiące się na trawnikach i w piaskownicach. Toksokarozę wywołuje glista psia lub kocia. Część cyklu rozwojowego pasożytów odbywa się w glebie. Jajo glisty przybiera postać inwazyjną dopiero po trzech tygodniach. Istotne jest uprzątnięcie zwierzęcych odchodów możliwie jak najszybciej. Kontakt z tą grupą pasożytów może mieć poważne konsekwencje zdrowotne dla organizmu ludzkiego.

Zachowanie podstawowych zasad higieny (dbanie o czystość rąk po kontakcie ze zwierzętami, unikanie lizania po twarzy przez zwierzęta, unikanie przytulania twarzy do sierści zwierząt, mycie owoców i warzyw, unikanie piaskownic i trawników zanieczyszczonych psimi lub kocimi odchodami, regularne odrobaczanie psów i kotów), a także dbałość o należyty stan sanitarny środowiska (m.in. usuwanie odchodów po psach), są podstawowymi i skutecznymi elementami w zapobieganiu zakażeniom tymi drobnoustrojami.

Mandat za niesprzątnięcie nieczystości po psie

Niestosowanie się do przepisów (Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zgierza oraz art. 4 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest wykroczeniem, za które może grozić 500 zł mandatu. 


Czytaj też artykuł archiwalny "Sprzątajmy po swoich psach! To nie jest kupa roboty!" 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniu 19 lipca 2024 roku w godzinach 08:00-14:00: ul. Polna numery 32-34.   Za wynikające z tego powodu utrudnienia przepraszamy. Spółka "Wodociągi...
25052
Usuń

Ostrzeżenia meteorologiczne

Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się:
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS