Menu główne

PSZOK

 

Ogólnodostępny Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

Zgierz, ul. Barlickiego 3a - tel. 42 716 67 57 

Godziny funkcjonowania PSZOK: 

 • W okresie od pierwszego kwietnia do końca października:   
  • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:00 do 15:00, 
  • we wtorki w godzinach od 7:00 do 18:00, 
  • oraz soboty w godzinach od 7:00 do 13:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 
 • W okresie od pierwszego listopada do końca marca: 
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00, 
  • w soboty w godzinach od 7:00 do 13:00. 

W zamian za ponoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK przyjmowane są odpady wyłącznie od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz, na które została złożona deklaracja na odbiór odpadów (nie zerowa), pochodzące z tych nieruchomości. W celu weryfikacji pochodzenia odpadów mieszkaniec objęty Gminnym Systemem Gospodarowania Odpadami może być poproszony o dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Zgierz lub ostatni dowód wpłaty dokonanej na konto Gminy Miasto Zgierz za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zgierzu można samodzielnie dostarczyć odpady zebrane selektywnie takie jak:

 • papier,
 • szkło,
 • metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odzieży i tekstylia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Wyżej wymienione odpady są przyjmowane w PSZOK w każdej ilości z wyłączeniem

 1. bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, które będą przyjmowane w PSZOK w ciągu roku kalendarzowego, w ilości: 
  1. do 200 kg na nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym oraz na budynek wielolokalowy, w którym usytuowanych jest do 20 lokali mieszkalnych objętych deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  2. do 400 kg na budynek wielolokalowy, w którym usytuowanych jest powyżej 20 lokali mieszkalnych objęty deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
 2. odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które będą przyjmowane w ciągu roku kalendarzowego, w ilości: 
  1. do 500 kg na nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym objętą deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  2. do 1000 kg na budynek wielolokalowy, w którym usytuowanych jest do 20 lokali mieszkalnych objęty deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  3. do 1500 kg na budynek wielolokalowy, w którym usytuowanych jest powyżej 20 lokali mieszkalnych objęty deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
 3. zużytych opon, które będą przyjmowane w ciągu roku kalendarzowego w ilości: 
  1. do 8 sztuk na nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym objętą deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  2. do 16 sztuk na budynek wielolokalowy, w którym usytuowanych jest do 20 lokali mieszkalnych objęty deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  3. do 24 sztuk na budynek wielolokalowy, w którym usytuowanych jest powyżej 20 lokali mieszkalnych objęty deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Odpady na, które obowiązują limity będą przyjęte w PSZOK od osoby innej niż właściciel nieruchomości składający deklarację jedynie za pisemną zgodą właściciela


Wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK wraz z kodami odpadów znajduje się w Regulaminie PSZOK

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 26.09.2023 r. w godz. 08:00-14:00: ...
21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu w 2023 r.

Od 1 czerwca 2023 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o...
19931
Usuń

Komunikat ZUS

Od 1 czerwca 2023 r. obsługa klientów w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Zgierzu z ul. Długiej 43 zostanie przeniesiona na ul....
26127
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu;  do przedszkoli i oddziałów...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2023 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS