Menu główne

Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w „zawodach przyszłości” (2016-2018)

 

Logotypy projektu

 

Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w "zawodach przyszłości" - projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest podnoszenie kompetencji kluczowych i cyfrowych u uczniów szkół podstawowych poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni szkolnych i podniesienie kompetencji nauczycieli. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wcześniej nauki elementarnej oraz kształcenia podstawowego. 

Projektem ma zostać objętych 1148 uczniów pięciu szkół podstawowych (Nr 1, 4, 5, 10, 11) z Gminy Miasto Zgierz oraz 101 nauczycieli z tych szkół. 

Zadanie 1 - zajęcia kształtujące u uczniów kompetencje kluczowe, kompetencje w zakresie przedmiotów: 

  • przedsiębiorczości, 
  • języka obcego, 
  • przyrody, 
  • kompetencji cyfrowych.  

Zadanie 2 - podnoszenie kompetencji nauczycieli z zakresu nauczania nauk przyrodniczych metodą: 

  • kodowania w szkole podstawowej, 
  • obsługi urządzeń mobilnych/informatycznych, 
  • wykorzystania narzędzi TIK w pracy z uczniem, 
  • rozwijania postaw przedsiębiorczych uczniów, 
  • kształtowania postaw społecznych uczniów, 
  • rozwijania umiejętności uczenia się uczniów. 

Zadanie 3 - wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych oraz w sprzęt TIK. 

Źródło: Fundacja "Uwolnienie"

Wartość projektu:  1 263 060,00 zł 

Wartość dofinansowania: 1 155 060,00 zł 

Okres realizacji projektu: 2016-2018 r.  

Projekt (nr wniosku PLD.11.01.02/2/16/040) został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-002/16 (lista projektów wybranych wybranych do dofinansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 
Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji 
Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne 

Informacje o projekcie na stronie mapa dotacji UE. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21652
Usuń

W lipcu 2021 r. żłobek nieczynny

Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu w okresie wakacyjnym – w miesiącu lipcu 2021 r. - będzie nieczynny. Źródło: Miejski Żłobek im. ...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS