Menu główne

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota"

 

Muzeum Miasta ZgierzaLogo klubu historycznego Grot

95-100 Zgierz, ul. J. H. Dąbrowskiego 21

tel. 42 716 37 95, 502 534 069

e-mail: klubgrota-zgierz@wp.pl
www: http://klub-generalagrota.pl/portal/kg/279/2015/o_klubie.html
Klub na Facebooku

ZARZĄD KLUBU:
Jacek Klimczak - Przewodniczący
Robert Starzyński - Wiceprzewodniczący
Kamil Klimczak - Sekretarz

dr Marian Kobos - przedstawiciel ŚZŻAK
Robert Urbaniak - nauczyciel historii w Gimnazjum nr 1 w Zgierzu

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu jest 25-tym w Polsce, a ósmym w okręgu łódzko-kaliskim Klubem działającym pod patronatem IPN i ŚZŻAK.

Celem Klubu jest popularyzowanie (zwłaszcza wśród młodzieży) wiedzy historycznej o okresie 1939-1989 poprzez organizowanie wykładów, prelekcji, projekcji filmów itp. Klub powstał w marcu 2011 r. (inauguracyjne spotkanie odbyło się 23 marca 2011 r.)

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota"
Logo klubu historycznego Grot
W dniu 23 marca 2011 r. (środa) o godz. 13.00 w Muzeum Miasta Zgierza (ul. J. H. Dąbrowskiego 21) odbędzie się spotkanie inauguracyjne zgierskiego – ósmego już w okręgu łódzko-kaliskim – Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota".

Klub powstał z inicjatywy regionalnych historyków, tak jak wszystkie Kluby "Grota" działać będzie pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Kluby są organizacjami non-profit przybliżającymi lokalnej społeczności wiedzę o okresie historycznym 1939-1989.

W ramach spotkania przewidziano wykład prof. dr. hab. Albina Głowackiego (UŁ) pt. "Sowiecka okupacja Kresów Wschodnich RP w latach 1939-1941".

Program:
 • otwarcie - Jacek Klimczak, p.o. przewodniczącego Zarządu Klubu
 • wystąpienie kpt. Zbysława Raczkiewicza, prezesa Okręgu w Łodzi Światowego Związku Żołnierzy AK
 • wystąpienie Marka Drużki, dyrektora Oddziału IPN w Łodzi
 • wystąpienie prof. dr hab. Marii Blomberg, przewodniczącej Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego "Grota" w okręgu łódzko-kaliskim
 • wykład "Sowiecka okupacja Kresów Wschodnich RP w latach 1939-1941" - prof. dr hab. Albin Głowacki, Instytut Historii UŁ
 • dyskusja
 • podsumowanie obrad - dr Sebastian Pilarski, członek Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego "Grota" w okręgu łódzko-kaliskim
Jacek Klimczak
p.o. Przewodniczącego Zarządu
Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego "Grota" w Zgierzu

Spotkania Klubu odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu (poza lipcem). Miejscem spotkań klubowych - dzięki życzliwości kierownictwa tej instytucji - jest obecnie Muzeum Miasta Zgierza. Mają one charakter otwarty i odbywają się z reguły w środę o godz. 14.00. Dodatkowo, w kwestiach formalnych, odbywają się posiedzenia Zarządu Klubu.

Zapowiedzi i relacje ze spotkań znaleźć można zawsze na stronie internetowej http://ipn.gov.pl/

Opieka nad Klubem
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - KŚZpNP w Łodzi
91-479 Łódź, ul. Elizy Orzeszkowej 31/35

Spotkania zgierskiego klubu historycznego:

09.01.2013

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" - 9.01.2013 r.

Zarząd Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu zaprasza na wykład Adama Sitarka z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi

"Niemiecki obóz dla dzieci i młodzieży w Łodzi przy ul. Przemysłowej"
Zdjęcie pomnika


9 stycznia 2013 r. (środa) godz. 14.00

Sala konferencyjna MUZEUM MIASTA ZGIERZA
ul. gen. J. H.Dąbrowskiego 21
06.02.2013

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" - 6.02.2013 r.


Zarząd Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu zaprasza na wykład Grzegorza Nawrota z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.

"Generał August Emil Fieldorf NIL"
Emil Fieldorf Nil

6 lutego 2013 r. (środa) godz. 14.00

MUZEUM MIASTA ZGIERZA
ul. gen. J. H.Dąbrowskiego 21
Sala konferencyjna

wstęp wolny

W tym miesiącu przypada okrągła - sześćdziesiąta – rocznica stracenia w więzieniu mokotowskim na podstawie bezprawnego wyroku sądu komunistycznego gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa "Nila", pierwszego komendanta Kedywu Komendy Głównej AK, zastępcy ostatniego dowódcy Armii Krajowej, szefa organizacji NIE, komendanta WiN.

Serdecznie zapraszamy


Funkcjonujące w całej Polsce Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego "Grota” działają w oparciu o Instytut Pamięci Narodowej i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

Do podstawowych zadań Klubów należy przekazywanie swoim członkom oraz społeczeństwu opartej na najnowszych badaniach wiedzy historycznej, obejmującej dzieje Polski i losy jej obywateli w okresie II wojny światowej, a także w okresie powojennego komunistycznego zniewolenia i oporu społecznego do 1989 r. Na obszarze działania łódzkiego Oddziału IPN funkcjonują obecnie Kluby im. gen. "Grota" w Kaliszu, Wieluniu, Sieradzu, Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach, Zgierzu, Tomaszowie Mazowieckim, Głownie i w Ostrowie Wielkopolskim.
06.03.2013

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" - 6.03.2013 r.


W związku z przypadającą osiemdziesiątą rocznicą utworzenia obozu KL Dachau, pierwszego niemieckiego obozu koncentracyjnego, Zarząd Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu zaprasza na wykład:

Anny Jagodzińskiej z warszawskiego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej "Konzentrationslager Dachau miejsce zagłady polskiej inteligencji"
Wyzwoleni więźniowie obozu koncentracyjnego

6 marca 2013 r. (środa) godz. 14.00

MUZEUM MIASTA ZGIERZA
ul. gen. J. H.Dąbrowskiego 21
Sala konferencyjna

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy
18.01.2012
 
Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" - 18.01.2012 r.

Zarząd Klubu Plakat z informacjami o wydarzeniuHistorycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu zaprasza na wykład dra Jerzego Bednarka zastępcę naczelnika Okręgowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Łodzi pt.:

"Zagadka Kapitana Z-24. Rozpracowywanie Konspiracyjnego Wojska Polskiego w 1946 r.  przez Informację Wojskową",

który odbędzie się 18 stycznia 2012 r. (środa) o godz. 14:00 w Muzeum Miasta Zgierza (ul. Dąbrowskiego 21).
15.02.2012 (relacja)

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" - 15.02.2012 r.


Zarząd Klubu HistorPlakat z informacjami o wydarzeniuycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu zaprasza na wykład dra Wojciecha Marciniaka z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego:

"Losy żołnierzy Armii Krajowej w sowieckich łagrach po 1944 r. Feliks Milan - katorżnik nr W-738"

15 lutego 2012 r. (środa) o godz. 14:00
Muzeum Miasta Zgierza - ul. Dąbrowskiego 21

Śp. Feliks Milan (ur. w 1927 r. w Drohobyczu, zm. w 2010 r. w Łodzi) był współzałożycielem i wieloletnim prezesem honorowym Związku Sybiraków, prezesem Wojewódzkiego Stowarzyszenia Budowy Pomnika Chwały Żołnierzy Armii "Łódź", przewodniczącym Stowarzyszenia Upamiętnienia Armii Łódź, wiceprezesem Stowarzyszenia Żołnierzy Kresowych Armii Krajowej "Wiano" współzałożycielem i wieloletnim wiceprzewodniczącym Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Łodzi, pierwszego Klubu "Grota" w okręgu łódzko-kaliskim.


Relacja ze spotkania Klubu Grota w Zgierzu z 15 lutego 2012 r.

15 lutego odbyło się kolejne spotkanie zgierskiego Klubu Historycznego im. gen. "Grota", poświęcone postaci Feliksa Milana. Wykład "Losy żołnierzy Armii Krajowej w sowieckich łagrach po 1944 r. Feliks Milan - katorżnik W-738" ilustrowany prezentacją multimedialną wygłosił dr Wojciech Marciniak z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób, w tym młodzież z SLO im. Romualda Traugutta.

Prelegent przedstawił zarys sytuacji na Kresach Wschodnich po 1944 r. oraz historię Feliksa Milana, urodzonego w 1927 r. w Drohobyczu pod Lwowem. W czasie wojny członek AK, w 1944 r. został aresztowany, a w 1945 r. skazany na 10 lat łagru. Trafił na Kołymę, do jednego z najgorszych łagrów w całym ZSRR, gdzie pracował w kopalni złota. Mimo trudnych warunków udało mu się przeżyć. W 1952 r. został zwolniony, a w 1955 r. pozwolono mu wyjechać do Polski. Osiadł w Łodzi, działał aktywnie w środowisku łódzkich Sybiraków. W 2002 r. był współzałożycielem trzeciego w Polsce Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota". Zmarł w maju 2010 r.

Na zakończenie prelegent przedstawił współczesne zdjęcia kołymskich łagrów, gdzie nadal stoją ruiny baraków, ogrodzenia z drutem kolczastym oraz niepochowane zwłoki więźniów. Przedstawił też zebranym historię sowieckich eksperymentów medycznych przeprowadzanych na więźniach, pracujących w kopalniach uranu, dotyczących wpływu promieniowania na człowieka.

Po wykładzie nastąpiła dyskusja, w której wzięli udział członkowie Klubu i obecni goście. Na zakończenie Przewodniczący Zarządu Klubu Jacek Klimczak przedstawił relację z uroczystego spotkania z okazji 10-lecia Klubów i zaprosił na kolejne spotkanie 14 marca, które będzie poświęcone pułkownikowi Władysławowi Dzierżyńskiemu, rozstrzelanemu 20 marca 1942 r. w Zgierzu. Galeria

(19.02.2012)
Na podst. www.wirtualnyzgierz.pl
14.03.2012
Plakat z informacjami o wydarzeniuSpotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" - 14.03.2012 r.

W dniu 14 marca 2012 r. (środa) o godz. 14:00 w Muzeum Miasta Zgierza (ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21) odbędzie się spotkanie zgierskiego Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota".

Z wykładem pt. "Pułkownik Władysław Dzierżyński - zapomniany brat krwawego Feliksa" wystąpi Wojciech Źródlak, kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Oddział Martyrologii Radogoszcz.

Wstęp na spotkanie jest wolny. Serdecznie zapraszamy.

Informacja prasowa.18.04.2012

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" - 18.04.2012 r.


Zdjęcie obrazu dwójki dzieciZarząd Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu zaprasza na wykład Krzysztofa Zielińskiego uciekiniera z PRL bohatera filmu "300 mil do nieba".

"Moje wspomnienia z ucieczki z PRL"

18 kwietnia 2012 r. (środa), godz. 14:00

MUZEUM MIASTA ZGIERZA (ul. Dąbrowskiego 21).

Informacja prasowa (plik .pdf)


16.05.2012 (relacja)

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" - 16.05.2012 r.

Zapraszamy na kolejne spotkanie zgierskiego Klubu Historycznego im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego, działającego pod patronem IPN i ŚZŻAK. Wykład "Gloria Victis - sylwetka rtm. Witolda Pileckiego" wygłosi Sebastian Wojtaś. Spotkanie odbędzie się 16 maja 2012 r. o godz. 14.00 w Muzeum Miasta Zgierza (ul. Dąbrowskiego 21).

rotmistrz Witold Pilecki - urodzony 13 maja 1901 r. w Ołońcu w Rosji. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, za swoje dokonania został odznaczony Krzyżem Walecznych. Jako dowódca plutonu kawalerii walczył w kampanii wrześniowej. Od 1939 r. działał w konspiracji. Współtworzył Tajną Armię Polską.

Pilecki chciał zorganizować ruch oporu w obozach koncentracyjnych, w tym celu dostał się do obozu w Oświęcimiu. W Auschwitz założył Związek Organizacji Wojskowej, którego członkowie zdobywali żywność, ubranie, pomagali w przekazywaniu wiadomości rodzinom więźniów. Witold Pilecki uciekł z obozu w 1943 r.

Brał udział w powstaniu warszawskim. Po 1945 r. prowadził działalność wywiadowczą na rzecz 2. Korpusu Polskiego we Włoszech. Pilecki zbierał też informacje o żołnierzach więzionych w obozach NKWD. Oskarżono go o działalność wywiadowczą na rzecz rządu polskiego na emigracji. Witolda Pileckiego skazano na karę śmierci, wyrok wykonano, strzelając w tył głowy 15 maja 1948 r. w Warszawie.

za Zarząd Klubu
Kamil Klimczak - Sekretarz

Relacja ze spotkania Klubu Historycznego

Prelegent przemawia przed uczestnikami spotkania16 maja 2012 r. w Muzeum Miasta Zgierza odbyło się kolejne spotkanie zgierskiego Klubu Historycznego im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego, działającego pod patronatem IPN i ŚZŻAK Spotkanie było poświęcone postaci rtm. Witolda Pileckiego.Uczestnicy spotkania słuchają wykładu

Po projekcji filmu dokumentalnego "Ucieczka z Oświęcimia" wykład "Gloria Victis - sylwetka rtm. Witolda Pileckiego" ilustrowany prezentacją multimedialną wygłosił Sebastian Wojtaś.

Prelegent w swym wykładzie przedstawił postać rotmistrza Witolda Pileckiego, który urodził się w 1901 w rodzinie polskiego leśnika w Karelii. W 1918 r. walczył w samoobronie wileńskiej, a następnie w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1939 r. zmobilizowany, walczył w szeregach 19. Dywizji Piechoty, rozbitej 6 września pod Wolborzem. 9 października Pilecki założył razem ze swoim dowódcą, majorem Janem Włodarkiewiczem i kilkoma innymi oficerami organizację Tajna Armia Polska. 19 września 1940 r. jako Tomasz Serafiński dał się złapać Niemcom i wywieźć do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie założył Związek Organizacji Wojskowych. W kwietniu 1943 r. wraz z dwoma współwięźniami uciekł z obozu.

Po ponownym włączeniu się w prUczestnicy spotkania słuchają wykładuacę konspiracyjną Pilecki trafił do organizacji NIE, która była kadrową "konspiracją w konspiracji". Członkowie NIE mieli zakaz walki w powstaniu warszawskim, Pilecki jednak ten zakaz złamał i walczył w zgrupowaniu "Chrobry II". Po pobycie w oflagu w Lamsdorf i Murnau, oswobodzony przez Amerykanów, wstąpił we Włoszech do 2. Korpusu Polskiego. Potem został wysłany do Polski, gdzie prowadził wywiad na rzecz 2. Korpusu. 8 maja 1947 r. został aresztowany. W marcu 1948 r. odbył się jego pokazowy proces. Na rotmistrza wydano wyrok śmierci, który wykonano przez strzał w tył głowy 15 marca 1948 r.

Nikt z osób winnych jego śmierci nie został ukarany. Wyrok unieważniono w 1989 r. Rodzina Pileckiego przez cały okres PRL była szykanowana. Witold Pilecki w lipcu 2006 r. został odznaczony Orderem Orła Białego.

W dyskusji pojawiło się wiele pytań, dotyczących upamiętnienia postaci Witolda Pileckiego w Polsce oraz szczegółów z życia rotmistrza. Na zakończenie przewodniczący Zarządu Klubu Jacek Klimczak zaprosił na kolejne spotkanie 14 czerwca, które będzie poświęcone poznańskiemu Czerwcowi 1956.

Kamil Klimczak
Sekretarz Zarządu
14.06.2012 (relacja)

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" - 14.06.2012 r.Pracownicy z transparentem Żądamy chleba


Plakat z informacjami o wydarzeniuNajbliższe spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" odbędzie się w czwartek 14 czerwca 2012 r. o godz. 14:00 w Muzeum Miasta Zgierza (ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21).

Z wykładem pt. "Poznański Czerwiec 1956" wystąpi Karolina Bittner z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

Na wykład zapraszają:
 • Jacek Klimczak, Przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego, im. gen. S. Roweckiego "Grota" w Zgierzu,
 • Robert Starzyński, Dyrektor Muzeum Miasta Zgierza
 • Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Oddział w Łodzi.
Wstęp wolny

Zapraszamy!

Kamil Klimczak
Sekretarz Zarządu
(04.06.2012 r.)
www.muzeumzgierz.pl

Poznański Czerwiec 1956 - relacja ze spotkanie klubu "Grota" 14 czerwca

14 czerwca odbyło się ostatnie przed przerwą wakacyjną spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego w Zgierzu. Z wykładem "Poznański Czerwiec 1956" wystąpiła Karolina Bittner z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Poznaniu.

Prelegentka w swoim wykładzie przedstawiła ogólną sytuację w Polsce i bloku sowieckim po śmierci Stalina w 1953 r. - protesty robotnicze wybuchały już w 1953 r. w NRD i Czechosłowacji. Sytuacja w PRL, zwłaszcza w Wielkopolsce, była napięta. Złe warunki pracy, niedoinwestowanie Wielkopolski kosztem Śląska i fatalne zaopatrzenie sklepów pogłębiały złe nastroje. Czarę goryczy przelało zawyżenie podatku od wynagrodzeń robotnikom dawnych zakładów im. Cegielskiego (ZISPO) oraz niedotrzymanie obietnic przez władze - minister przemysłu maszynowego Roman Fidelski, który 26 czerwca obiecał delegacji robotniczej zwrot nadpłaconego podatku, już następnego dnia przyjechał do Poznania i wycofał się z obietnicy. Ten fakt spowodował wybuch, a dodatkową okolicznością powodującą szybki wybuch protestów były odbywające się wtedy Międzynarodowe Targi Poznańskie, dzięki którym wiadomość o protestach w Poznaniu mogła przedostać się na Zachód.

27 czerwca rano robotnicy ZISPO i większości innych zakładów pracy nie podjęli pracy i wyszli na ulicę. Początkowo protesty miały spokojny przebieg. Jednak plotka o aresztowaniu jednego z robotników spowodowała zdemolowanie Komitetu Wojewódzkiego PZPR, uwolnienie więźniów z więzienia przy ul. Młyńskiej oraz zdobycie gmachu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie padły pierwsze strzały. O godz. 11 do miasta weszły pierwsze oddziały wojskowe, które jednak szybko zostały rozbrojone przez demonstrantów. Trzy godziny później na lotnisku Ławica wylądował gen. Stanisław Popławski (wł. Siergiej Grochow), który na czele oddziałów 2 Korpusu Pancernego przystąpił do tłumienia protestów. Następne parę dni starcia trwały głównie w okolicach poznańskiego zamku. Doszło do masowych aresztowań. Więźniów przewożono na lotnisko Ławica. 29 czerwca premier Józef Cyrankiewicz wygłosił słynne przemówienie, w którym stwierdził, że: "Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie!". W ciągu protestów zginęło prawdopodobnie 58 osób, ponad 500 osób zostało rannych. Symbolem stał się trzynastolatek Romek Strzałkowski, zabity pod gmachem WUBP. We wrześniu i październiku zorganizowano trzy procesy uczestników protestów. Ostatni nie zakończył się wyrokiem, ze względu na dojście do władzy Władysława Gomułki. W pozostałych zapadły wyroki kilkuletniego więzienia. Prelegentka przedstawiła również długoletnią walkę o pamięć o protestach, uwieńczoną w 1981 odsłonięciem pomnika Poznańskiego Czerwca.

Spotkanie zakończyła dyskusja, podczas której członkowie Klubu poruszali m.in. kwestię żołnierzy LWP, którzy mieli być rozstrzelani za odmowę strzelania do robotników. Na zakończenie Przewodniczący Zarządu Klubu Jacek Klimczak zaprosił na kolejne spotkanie 12 września, poświęcone zbrodniom Luftwaffe w regionie łódzkim.12.09.2012

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" - 12.09.2012 r.


Archiwalne zdjęcieNajbliższe spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" odbędzie się w środę 12 września 2012 r. o godz. 14:00 w Muzeum Miasta Zgierza (ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21).
Plakat z informacjami o wydarzeniu
Z wykładem pt. "Zbrodnie Luftwaffe w Regionie Łódzkim we wrześniu 1939 roku" wystąpi Artur Ossowski z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.

Na wykład zapraszają:
 • Jacek Klimczak, Przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego, im. gen. S. Roweckiego "Grota" w Zgierzu,
 • Robert Starzyński, Dyrektor Muzeum Miasta Zgierza
 • Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Oddział w Łodzi.
Wstęp wolny

Zapraszamy!

Robert Starzyński
Dyrektor Muzeum Miasta Zgierza
10.10.2012 (relacja)

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" - 10.10.2012 r.


Zarząd Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu zaprasza na wykład dra hab. Zbigniewa Romka z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk pt.: "CENZURA W PRL"

10 października 2012 (środa) godz. 14:00

MUZEUM MIASTA ZGIERZA (ul. Dąbrowskiego 21)

Informacja prasowa (plik .pdf)

Relacja ze spotkania "Cenzura w PRL"

10 października 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie zgierskiego Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota".

Wykład "Metody pracy cenzury w PRL" wygłosił dr hab. Zbigniew Romek z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. W spotkaniu wzięło udział ok. 45 osób, w tym młodzież ze Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

We wstępie prelegent przedstawił ogólne informacje o cenzurze w Polsce, w tym o cenzurze w okresie II RP. Następnie omówił genezę cenzury w PRL, powstałej w 1944 początkowo jako Centralne Biuro Kontroli Prasy, a potem Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. W początkowym okresie GUKPPiW znajdował się pod kuratelą pracowników Gławlitu - sowieckiej cenzury. Akty prawne dotyczące cenzury były celowo niejednoznacznie sformułowane, co dawało cenzurze możliwość dowolnej interpretacji. Dopiero w 1981 nowa ustawa o GUKPPiW dawała możliwość zamieszczania w druku ingerencji cenzorskich.

Dr hab. Romek zwrócił też uwagę na to, że cenzura działała w systemie tzw. "delegowania uprawnień" - tzn. cenzury dokonywali nie tylko cenzorzy, ale też twórcy, wydawnictwa itd. którzy nie dopuszczali treści, o których wiadomo było, że zostaną przez cenzurę zatrzymane. Dlatego cenzura w PRL nie była liczna - najwięcej cenzorów zatrudniała w 1946 - 383. Później liczba ta wynosiła ok. 350 osób. Cenzura ingerowała w okresie PRL w ok. 15% treści.

Wykładowca na zakończenie wykładu poruszył kwestię pracowników cenzury. GUKPPiW poszukiwał ludzi wykształconych i inteligentnych. Nie zawsze udawało się takich znaleźć. Cenzorzy na szkoleniach poznawali prawdę historyczną oraz realną sytuację polityczną. Pracownicy GUKPPiW mieli być czujni, ale nie nadgorliwi oraz rozróżniać krytykę twórczą oraz nihilistyczną. Wykładowca przeprowadził też dla uczestników spotkania ćwiczenie "Wyobraź sobie, że jesteś cenzorem".

Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja z udziałem członków Klubu i gości. Padały pytania o cenzurę korespondencji, Tomasza Strzyżewskiego (cenzora, który uciekł do Szwecji z instrukcjami dla cenzorów), cenzurę podręczników oraz inne tematy.

Przewodniczący Zarządu Klubu Jacek Klimczak podziękował za udział w spotkaniu oraz zaprosił na kolejne spotkanie 21 listopada, na którym prof. dr hab. Grzegorz Nowik wygłosi wykład "Jan Kowalewski - łodzianin, który zatrzymał bolszewicką Rosję".

Galeria zdjęć.

Kamil Klimczak
Sekretarz Zarządu
30.11.2012 (relacja)

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" - 30.11.2012 r.


Zarząd Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu zaprasza na wykład prof. dra hab. Grzegorza Nowika z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

"JAN KOWALEWSKI ŁODZIANIN, KTÓRY ZATRZYMAŁ BOLSZEWICKĄ ROSJĘ"

30 listopada 2012 (piątek) godz. 14:00

MUZEUM MIASTA ZGIERZA (ul. Dąbrowskiego 21)

Informacja prasowa (plik .pdf)

Robert Starzyński
Dyrektor Muzeum Miasta Zgierza

Jan Kowalewski - zapomniany bohater wojny 1920 roku

30 listopada 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie zgierskiego Klubu Historycznego im. gen. Stefana Grota-Roweckiego. Wykład "Jan Kowalewski - łodzianin, który zatrzymał bolszewicką Rosję" wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Nowik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W spotkaniu wzięło udział ok. 45 osób, w tym prof. Maria Blomberg, przewodnicząca Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. "Grota" w okręgu łódzko-kaliskim oraz grupa młodzieży z Gimnazjum nr 1.

We wstępie prelegent przedstawił historię odkrycia przez historyków postaci Jana Kowalewskiego oraz złamania przez niego sowieckich szyfrów. Odkrycia tego dokonał zespół historyków powołany w 1990 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej dla opracowania polskich dokumentów z wojny polsko-bolszewickiej. W czasie porządkowania i opracowywania tych dokumentów odnalezione zostały meldunki wywiadu dotyczące ugrupowania nacierającej na zachód Armii Czerwonej oraz wykaz prowadzenia nasłuchów przez polskie radiostacje. Doprowadziły one do tajnych meldunków radiowywiadu z rozszyfrowanymi telegramami sowieckimi.

Następnie prof. Nowik przedstawił samą historię złamania przez Jana Kowalewskiego szyfrów Armii Czerwonej. Polski wywiad, w tym i wywiad radiowy został zorganizowany jeszcze w 1918 r. przez ppłk. Józefa Rybaka, oficer armii austriackiej, którego zastępcą został Karol Bołdeskuł, w czasie I wojny światowej szef radiowywiadu państw centralnych na froncie wschodnim. Do Oddziału II Sztabu Generalnego trafił też porucznik Kowalewski. Pierwszy szyfr złamał na nocnym dyżurze, na którym zastępował kolegę, który miał tego dnia wesele siostry. A złamał ten szyfr używając... grzebienia, w którym wyłamał parę "zębów" i wyszukał powtarzające się słowo "dywizja". Później major Bołdeskuł ściągnął do współpracy z Kowalewskim również matematyków i radiotechników z Warszawy i Lwowa. W czasie wojny zostało złamanych ok. 100 kluczy oraz rozszyfrowano 3500 depesz. W przeciwieństwie do Polaków Armia Czerwona nie stworzyła radiowywiadu.

Po 1921 r. Jan Kowalewski był kolejno: szefem wywiadu III powstania śląskiego, następnie organizował radiowywiad japoński (przeciwko ZSRR), był Szefem Biura Szyfrów. W latach 30. był attache wojskowym w Moskwie i Bukareszcie. W czasie II wojny światowej był szefem Akcji Kontynentalnej - placówki polskiego wywiadu w Lizbonie, gdzie prowadził rozmowy ws. przejścia na stronę aliantów przez Włochy, Węgry, Rumunię i Bułgarię. Działalność ta była na tyle skuteczna, że Stalin zażądał usunięcia Kowalewskiego z Lizbony. Po wojnie Jan Kowalewski wydawał w Londynie pismo sowietologiczne. Zmarł w 1965.

Spotkanie uzupełniały liczne pytania członków i sympatyków zgierskiego Klubu Historycznego oraz prowadzony przez prelegenta dialog z grupą młodzieży. Na zakończenie zebrani przyjęli i podpisali petycję do władz Łodzi, w której Kluby "Grota" ze Zgierza (miasta, gdzie w zakładach "Boruta" Jan Kowalewski pracował przed I wojną światową) oraz Łodzi (miasta rodzinnego Kowalewskiego) wnoszą o ufundowanie tablicy pamiątkowej poświęconej człowiekowi, który "zatrzymał bolszewicką Rosję".

Galeria zdjęć

Kamil Klimczak
Sekretarz Zarządu
13.12.2012

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" - 13.12.2012 r.


Zarząd Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu zaprasza na wykład Pawła Spodenkiewicza z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.

Plakat z informacjami o wydarzeniu
Komunikat prasowy

Muzeum Miasta Zgierza
ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21
23.03.2011 (relacja)

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota"


W dniu 23 marca 2011 r. (środa) o godz. 13.00 w Muzeum Miasta Zgierza (ul. J. H. Dąbrowskiego 21) odbędzie się spotkanie inauguracyjne zgierskiego – ósmego już w okręgu łódzko-kaliskim – Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota".Logo klubu historycznego Grot

Klub powstał z inicjatywy regionalnych historyków, tak jak wszystkie Kluby "Grota" działać będzie pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Kluby są organizacjami non-profit przybliżającymi lokalnej społeczności wiedzę o okresie historycznym 1939-1989.

W ramach spotkania przewidziano wykład prof. dr. hab. Albina Głowackiego (UŁ) pt. "Sowiecka okupacja Kresów Wschodnich RP w latach 1939-1941".

Program:
 • otwarcie - Jacek Klimczak, p.o. przewodniczącego Zarządu Klubu
 • wystąpienie kpt. Zbysława Raczkiewicza, prezesa Okręgu w Łodzi Światowego Związku Żołnierzy AK
 • wystąpienie Marka Drużki, dyrektora Oddziału IPN w Łodzi
 • wystąpienie prof. dr hab. Marii Blomberg, przewodniczącej Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego "Grota" w okręgu łódzko-kaliskim
 • wykład "Sowiecka okupacja Kresów Wschodnich RP w latach 1939-1941" - prof. dr hab. Albin Głowacki, Instytut Historii UŁ
 • dyskusja
 • podsumowanie obrad - dr Sebastian Pilarski, członek Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego "Grota" w okręgu łódzko-kaliskim
Jacek Klimczak
p.o. Przewodniczącego Zarządu
Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego "Grota" w Zgierzu

Spotkanie inauguracyjne Klubu Historycznego - relacja

23 marca odbyło się spotkanie inauguracyjne Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego "Grota".

W Muzeum Miasta Zgierza został wygłoszony wykład nt. okupacji sowieckiej na polskich kresach w latach 1939-41. Wśród zgromadzonych była m. in. prezydent, dr Iwona Wieczorek, przedstawiciele Sybiraków, a także licznie przybyła młodzież szkolna.

Klub powstał z inicjatywy regionalnych historyków, tak jak wszystkie Kluby "Grota" działać będzie pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Klub w Zgierzu jest już ósmym takim klubem w okręgu łódzko-kaliskim.

Spotkanie rozpoczął p.o. przewodniczącego Zarządu Klubu, pan Jacek Klimczak. Następnie kilka słów powiedzieli także kpt Zbysław Raczkiewicz, prezes Okręgu w Łodzi Światowego Związku Żołnierzy AK; Marek Drużka, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi oraz prof. dr hab. Marii Blomberg, przewodnicząca Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego "Grota" w okręgu łódzko-kaliskim.

Głównym punktem był jednak wykład "Sowiecka okupacja Kresów Wschodnich RP w latach 1939-1941", wygłoszony przez pana prof. dr hab. Albina Głowackiego z Instytutu Historii UŁ. Pan profesor przedstawił pokrótce przyczyny i przebieg zajęcia przez Sowietów części polskich ziem w 1939 roku. Sporo czasu poświęcił także omówieniu kwestii zsyłek do ZSRR, zwracając uwagę na niezwykłą staranność w udokumentowaniu swoich czynności przez Sowietów. To, zdaniem pana profesora, znacznie ułatwia badania historyczne na ten temat i pozwala precyzyjnie ustalić liczbę ofiar sowieckiej okupacji. Zapytany o kwestię katyńską, prof. Głowacki przekonywał zgromadzonych, że albo dokumenty na ten temat w obecnie już rosyjskich archiwach istnieją, albo można znaleźć dokument poświadczający je zniszczenie w czasach wojny, jako że sowieci nawet przy niszczeniu wszelkich "papierów" stosowali się do procedury. W swym wystąpieniu pan profesor podkreślił, że do kwestii polsko-sowieckich z czasu II wojny światowej należy podchodzić rozsądnie i w oparciu o starannie prowadzone sowieckie dokumenty, bez "martyrologicznego wyolbrzymiania" czy tworzenia "fantastycznych pogłosek".

Obrady podsumował dr Sebastian Pilarski, członek Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego "Grota" w okręgu łódzko-kaliskim. Na koniec pan Klimczak zachęcił wszystkich uczniów do wstępowania w szeregi Klubu, za pomocą dostępnych w Muzeum deklaracji członkowskich. Zaprosił także na kolejne spotkanie, które odbędzie się w pod koniec kwietnia i będzie poświęcone sprawie katyńskiej.

Samą ideę Klubu, jak i spotkanie inauguracyjne należy uznać za udane. Wśród publiczności znalazły się bowiem zarówno osoby starsze, jak i młodzież. Dla tych drugich była to dość atrakcyjna forma uczenia się historii, można mieć nadzieję, że szkoły oraz historycy skorzystają z oferty Klubu im. gen. Roweckiego "Grota".

Adrian Skoczylas (27.03.2011)
Na podst. www.ezg.info.pl
27.04.2011

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" - 27.04.2011 r.


W dniu 27 kwietnia 2011 r. (środa) o godz. 13:00 w Muzeum Miasta Zgierza (ul. J. H. Dąbrowskiego 21) odbędzie się spotkanie nowopowstałego zgierskiego Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota".

Wykład: "Zbrodnia Katyńska w oczach współczesnych Rosjan" wygłosi dr Joanna Żelazko Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi.

Serdecznie zapraszam
Robert Starzyński
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Klubu


Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu jest jednym z ośmiu Klubów w okręgu łódzko-kaliskim działających pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.Logo klubu historycznego Grot

Celem Klubu jest popularyzowanie (zwłaszcza wśród młodzieży) wiedzy historycznej o okresie 1939-1989 poprzez organizowanie wykładów, prelekcji, projekcji filmów itp. Klub powstał w marcu 2011 r. (inauguracyjne spotkanie odbyło się 23 marca 2011 r.).

Jak zostać członkiem Klubu
Aby zostać członkiem Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota", należy wypełnić deklarację członkowską. Można ją otrzymać podczas spotkań Klubu. Członkowie Klubu otrzymują co miesiąc - za pośrednictwem poczty lub na poprzednim spotkaniu - zaproszenia na spotkania. Zaproszenia otrzymywać można również drogą elektroniczną.

Opieka nad Klubem
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - KŚZpNP w Łodzi
ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź
20.05.2011 (relacja)
 
Klub Historyczny im. Stefana "Grota" Roweckiego zaprasza


W dniu 20 maja 2011 r. godz. 11.00 w Muzeum Miasta Zgierza (ul. J. H. Dąbrowskiego 21) odbędzie się spotkanie Klubu Historycznego im. Stefana "Grota" Roweckiego w Zgierzu.

Z wykładem "Generał Sosnkowski - współtwórca niepodległości, Naczelny Wódz" wystąpi dr Jerzy Kirszak z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu.

Spotkanie poprzedzi projekcja krótkiego, ok. 20-minutowego filmu o generale K. Sosnkowskim.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Klubu

Jacek Klimczak
Przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego
im. gen. S. Roweckiego "Grota" w Zgierzu

Po spotkaniu Klubu "Grota" nt. gen. Sosnkowskiego

20 maja w Muzeum Miasta Zgierza odbyło się kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu. W spotkaniu poświęconym osobie gen. Kazimierza Sosnkowskiego wzięła udział młodzież zgierskich szkół oraz członkowie Klubu.

W pierwszej części zgromadzeni obejrzeli film "Dowódcy AK - «Godziemba» gen. broni Kazimierz Sosnkowski", który wprowadził obecnych w tematykę spotkania.

Po projekcji wykład pt. "Generał Sosnkowski - współtwórca niepodległości, Naczelny Wódz" wygłosił dr Jerzy Kirszak z IPN-u Wrocław. Przedstawił on postać gen. Sosnkowskiego, "ważnego, ale nieznanego" bohatera historii Polski. Ważnego, gdyż brał udział w najistotniejszych wydarzeniach XX wieku: I wojnie światowej, wojnie polsko-bolszewickiej, aktywnie działał w Polsce międzywojennej, walczył w II wojnie światowej. A nieznanego być może dlatego, że nie był postacią pierwszoplanową w tych wydarzeniach, wolał pracować w cieniu, a światła jupiterów pozostawiał dla innych. Był "postacią na miarę renesansu" - znał 7 języków, był prezesem klubu sportowego Polonia Warszawa, był artystą i zapalonym szachistą.

Dr Jerzy Kirszak zwrócił też uwagę na zaangażowanie w sprawy polskie generała Sosnkowskiego od najmłodszych lat - już w gimnazjum naraził się władzy, aktywnie biorąc udział w kółkach samokształceniowych, przez co maturę musiał zdawać w Petersburgu - i zdał ją ze złotym medalem, najważniejszym wyróżnieniem.

W Legionach Polskich był zastępcą Piłsudskiego (zyskał przydomek "Szef"). Po kryzysie przysięgowym został internowany w Magdeburgu. Później był wiceministrem i ministrem spraw wojskowych, organizował Wojsko Polskie. Po zakończeniu walk o granice podejmował różne istotne dla kraju przedsięwzięcia - to on zainicjował budowę Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Podczas zamachu majowego targnął się na swoje życie, jednak - wbrew obiegowej opinii - Piłsudski nie odsunął się od niego, nadal pozostali przyjaciółmi. To generał Sosnkowski był przewidywany na stanowisko Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, jednak decyzją prezydenta Mościckiego, tę funkcję otrzymał Edward Rydz-Śmigły.

Po układzie Sikorski-Majski gen. Sosnkowski odszedł z rządu. Po katastrofie gibraltarskiej został Naczelnym Wodzem. Niestety, współpraca z premierem Mikołajczykiem nie układała się dobrze i ten, często dyskredytował generała Sosnkowskiego. Po powrocie do Londynu generał zabiegał o pomoc dla powstania, któremu był przeciwny. Bezskutecznie. Po wydaniu 1 września 1944 r. rozkazu nr 19 do żołnierzy AK, w którym obwiniał aliantów o bierność wobec powstania, został zdymisjonowany ze stanowiska i wyjechał do Kanady. Zmarł tam 11 października 1969 r.

Spotkanie zakończyła dyskusja, w której wzięli udział członkowie Klubu. Zadawali oni pytania dotyczące szczegółów życia i działalności generała Sosnkowskiego.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Zarządu Klubu zaprosił na kolejne spotkanie, które odbędzie się 1 czerwca, podczas którego dr Leon Popek z Oddziału IPN w Lublinie wygłosi wykład "Zbrodnie OUN-UPA na ludności Wołynia w 1943 r.".

Kamil Klimczak,
Sekretarz Klubu "Grota"
Na podst. www.ezg.info.pl
01.06.2011

Klub Historyczny zaprasza


W dniu 1 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w Muzeum Miasta Zgierza (ul. J. H. Dąbrowskiego 21) odbędzie się spotkanie Klubu Historycznego im. Stefana "Grota" Roweckiego w Zgierzu.

Klub działa pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Z wykładem "Zbrodnie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów - Ukraińskiej Powstańczej Armii na ludności Wołynia w 1943 r."  wystąpi dr Leon Popek z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Klubu

Kamil Klimczak
Sekretarz Zarządu Klubu
16.06.2011

Spotkanie Klubu Historycznego im. Stefana "Grota" Roweckiego - 16.06.2011 r.


Spotkanie odbędzie się 16 czerwca 2011 r. o godz. 13.00 w Muzeum Miasta Zgierza (ul. J.H. Dąbrowskiego 21).

Po projekcji filmu "Oni szli Szarymi Szeregami" z wykładem "Harcerski Ruch Antykomunistyczny" wystąpi mgr Marcin Kapusta z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu. Klub działa pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Jacek Klimczak
Przewodniczący Zarządu Klubu
10.08.2011 (relacja)

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" - 10.08.2011 r.


W dniu 10 sierpnia 2011 r. (środa) o godz. 17:00 w Muzeum Miasta Zgierza (ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21) odbędzie się spotkanie zgierskiego Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota".

Wykład: "Powstanie Warszawskie po 67 latach" wygłosi dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Serdecznie zapraszam
Robert Starzyński
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Klubu


Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu jest jednym z ośmiu Klubów w okręgu łódzko-kaliskim działających pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.Logo klubu historycznego Grot

Celem Klubu jest popularyzowanie (zwłaszcza wśród młodzieży) wiedzy historycznej o okresie 1939-1989 poprzez organizowanie wykładów, prelekcji, projekcji filmów itp. Klub powstał w marcu 2011 r. (inauguracyjne spotkanie odbyło się 23 marca 2011 r.).

Jak zostać członkiem Klubu
Aby zostać członkiem Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota", należy wypełnić deklarację członkowską. Można ją otrzymać podczas spotkań Klubu. Członkowie Klubu otrzymują co miesiąc - za pośrednictwem poczty lub na poprzednim spotkaniu - zaproszenia na spotkania. Zaproszenia otrzymywać można również drogą elektroniczną.

Opieka nad Klubem
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - KŚZpNP w Łodzi
ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź


Relacja ze spotkania Klubu Historycznego im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego

Uczestnicy spotkaniaDr hab. Andrzej Kunert, Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa był gościem kolejnego spotkania Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu, które odbyło się 10 sierpnia br. Tematem wykładu było "Powstanie warszawskie po 67 latach".

W spotkaniu uczestniczył też dyrektor łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Marek Drużka, Joanna Żelazko z Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi, szef łódzkiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej kpt Zbysław Raczkiewicz, kombatanci, w tym uczestnik powstania warszawskiego Robert Skupiński, pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawiciele władz miasta i powiatu. Mimo wakacji na spotkanie przybyło ok. 100 osób, w tym licznie młodzież.

Prezes Klubu Jacek Klimczak przybliżył postać znakomitego gościa, przedstawiając jego drogę naukową i obecną działalność ROPWiM. (...)

W dyskusji uczestnicy spotkania poruszali różnorodne aspekty powstania, a także problem pamięci historycznej i wiedzy Polaków o własnej historii. Podkreślono też, że w powstaniu warszawskim brało udział ok. 60 zgierzan. Odpowiadając, dr Kunert zwrócił uwagę na aktywność polityków w obszarze historii, często niepopartą wiedzą, oraz nikłe zainteresowanie mediów merytoryczną dyskusją na tematy historyczne, czego dobrym przykładem jest powstanie warszawskie oraz tematyką upamiętniania historii. Jako przykład podał działalność Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, której dokonania: zakładanie i remontowanie wciąż nowych cmentarzy polskich żołnierzy, zarówno w Uczestnicy spotkaniaPolsce jak i zagranicą, nie spotyka się z żadnym zainteresowaniem mediów.

Na zakończenie spotkania prezes Klubu zaprosił na kolejny wykład, który odbędzie się 21 września. Jego tematem będą "Dowódcy Armii Łódź - gen. dyw. Juliusz Rómmel i gen. bryg. Wiktor Thommee", a wykład wygłosi prof. dr hab. Henryk Stańczyk.

Czytaj całość sprawozdania ze spotkania. (plik .pdf)

Przewodniczący Zarządu Klubu
Jacek Klimczak21.09.2011 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu. Klub działa pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Spotkanie odbędzie się 21 września 2011 r. o godz. 13.00 w Muzeum Miasta Zgierza (ul. J.H. Dąbrowskiego 21) .

Z wykładem "Dowódcy Armii Łódź - gen. dyw. Juliusz Rómmel i gen. bryg. Wiktor Thommee" wystąpi prof. dr hab. Henryk Stańczyk (Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie).

Kamil Klimczak
Sekretarz Zarządu Klubu Historycznego


Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu jest jednym z ośmiu Klubów w okręgu łódzko-kaliskim działających pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.Logo klubu historycznego Grot

Celem Klubu jest popularyzowanie (zwłaszcza wśród młodzieży) wiedzy historycznej o okresie 1939-1989 poprzez organizowanie wykładów, prelekcji, projekcji filmów itp. Klub powstał w marcu 2011 r. (inauguracyjne spotkanie odbyło się 23 marca 2011 r.).

Jak zostać członkiem Klubu
Aby zostać członkiem Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota", należy wypełnić deklarację członkowską. Można ją otrzymać podczas spotkań Klubu. Członkowie Klubu otrzymują co miesiąc - za pośrednictwem poczty lub na poprzednim spotkaniu - zaproszenia na spotkania. Zaproszenia otrzymywać można również drogą elektroniczną.

Opieka nad Klubem
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - KŚZpNP w Łodzi
ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź


12.10.2011 r.

Zarząd Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu zaprasza na wykład dra Sebastiana Pilarskiego z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi:

"NSZZ Solidarność w Regionie Łódzkim w Dokumentach SB 1980-81"

12 października 2011 r. (środa) o godz. 13:00 w Muzeum Miasta Zgierza. PLAKAT.

Informacja prasowa.
09.11.2011 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu. Klub działa pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2011 r. o godz. 14.00Muzeum Miasta Zgierza (ul. J.H. Dąbrowskiego 21) .
 • "Młodzieżowa opozycja antykomunistyczna w okresie poprzedzającym stan wojenny" - wykład Marcina Paszkowskiego - Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi
 • "Współpraca Niezależnego Zrzeszenia Uczniów Szkół Średnich w Łodzi z Ruchem Młodej Polski i z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów"  - wykład Dariusza Drewnicza - sygnatariusza powołania Niezależnego Zrzeszenia Uczniów Szkół Średnich

Kamil Klimczak
Sekretarz Zarządu Klubu Historycznego

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu jest jednym z ośmiu Klubów w okręgu łódzko-kaliskim działających pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.Logo klubu historycznego Grot

Celem Klubu jest popularyzowanie (zwłaszcza wśród młodzieży) wiedzy historycznej o okresie 1939-1989 poprzez organizowanie wykładów, prelekcji, projekcji filmów itp. Klub powstał w marcu 2011 r. (inauguracyjne spotkanie odbyło się 23 marca 2011 r.).

Jak zostać członkiem Klubu
Aby zostać członkiem Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota", należy wypełnić deklarację członkowską. Można ją otrzymać podczas spotkań Klubu. Członkowie Klubu otrzymują co miesiąc - za pośrednictwem poczty lub na poprzednim spotkaniu - zaproszenia na spotkania. Zaproszenia otrzymywać można również drogą elektroniczną.

Opieka nad Klubem
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - KŚZpNP w Łodzi
ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź


07.12.2011 r.

Plakat z informacjami o wydarzeniuSerdecznie zapraszam na kolejne - ostatnie już w roku 2011 - spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota", które odbędzie się 7 grudnia 2011 r. o godz. 14:00 w Muzeum Miasta Zgierza (ul. Dąbrowskiego 21).

Wykład "Kościół łódzki w stanie wojennym" wygłosi Przemysław Stępień, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego "Grota" w Pabianicach.

Kamil Klimczak
Sekretarz Zarządu Klubu Historycznego

Aby zostać członkiem Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota", należy wypełnić deklarację członkowską. Można ją otrzymać podczas spotkań Klubu. Członkowie Klubu otrzymują co miesiąc - za pośrednictwem poczty lub na poprzednim spotkaniu - zaproszenia na spotkania. Zaproszenia otrzymywać można również drogą elektroniczną.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 22 kwietnia 2024 roku w godz. 08:00-...
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS