Menu główne

Towarzystwo Przyjaciół Zgierza

 

Logo TPZ

95-100 Zgierz, ul. 1 Maja 5 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego) 

tel. 42 714 32 44 (w godz. 8-16 w dni powszednie) 

Facebook Towarzystaw Przyjaciół Zgierza (TPZ)

Przewodniczący Zarządu: Adam Zamojski - tel. 503 007 726 
Zastępcy Przewodniczącego: Krystyna Dobosz, Halina Naumo, Grażyna Pisarska

Comiesięczne posiedzenia - każdy drugi poniedziałek miesiąca o godz. 17:00 

Rok założenia 1966. 

Podstawowym zadaniem TPZ jest popularyzacja wiedzy o mieście wśród dzieci i młodzieży. 

Stałe formy działalności: 

  • prowadzenie trzech szkół społecznych: Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia TPZ, Zespołu Szkół Społecznych TPZ (Społeczne Liceum Ogólnokształcące i Społeczne Gimnazjum), I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ, 
  • działalność kulturalna: wydawanie biuletynu TPZ (zawiera informacje o pracy Towarzystwa, teksty źródłowe z zakresu wiedzy o Zgierzu, itp.), wydawanie zeszytów o tematyce dotyczącej miasta i regionu, wydawanie książek z zakresu wiedzy o Zgierzu i powiecie, organizowanie sesji popularnonaukowych, bierze czynny udział w organizacji obchodów świąt miejskich i państwowych oraz rocznic i uroczystości ogólnomiejskich, 
  • inicjowanie i współorganizowanie cyklicznych konkursów miejskich i regionalnych adresowanych do dzieci i młodzieży (Konkurs "Moje miasto, moja rodzina", Konkurs Wiedzy o Patronach Szkół Ponadgimnazjalnych). 

TPZ współpracuje w swojej działalności z administracją samorządową i rządową, organizacjami pozarządowymi, m.in. Oddziałem Zgierskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Muzeum Miasta Zgierza. 

TPZ zgodnie z założeniami statutowymi pielęgnuje, popularyzuje tradycje Zgierza, upowszechnia wiedzę o mieście. Zadaniem Towarzystwa jest budzenie zainteresowania Zgierzem, jako obiektem turystycznym oraz prowadzenie lokalnej działalności kulturalno-oświatowej. Jednym z najważniejszych założeń jest odnowienie wieloletniej tradycji współpracy TPZ z młodzieżą. Programy zreformowanego szkolnictwa stwarzają ku temu szczególnie sprzyjającą atmosferę - nacisk na regionalizm w nauczaniu, osadzanie zdobywanej wiedzy powszechnej w realiach najbliższego środowiska ucznia. 

Galeria zdjęć z obchodów 50-lecia TPZ (9.06.2017 r.) 

*** 

Tytuł "Zasłużony dla Miasta Zgierza" dla Towarzystwa Przyjaciół Zgierza został przyznany Uchwałą Nr XXXII/404/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r. (informacje o TPZ)

*** 

Artykuł pt. "Pół wieku Towarzystwa Przyjaciół Zgierza"
("Zgierz - moja przestrzeń" Nr 7/2017

Dbają o pomniki, organizują sesje popularnonaukowe i konkursy, publikują prace o historii Zgierza. Są organem prowadzącym czterech szkół społecznych. Towarzystwo Przyjaciół Zgierza od pięćdziesięciu lat troszczy się o przeszłość i przyszłość naszego miasta. 

Pomysł powołania TPZ pojawił się w listopadzie 1966 r. podczas trwania sesji naukowej "Zgierz w Tysiącleciu Państwa Polskiego". Pierwsze walne zgromadzenie członków towarzystwa zwołano w lutym 1967 r., wzięło w nim udział 75 osób. Na przewodniczącego wybrano Władysława Lisieckiego, ówczesnego dyrektora zakładów ZPB "Boruta".

- Od początku działalności, opartej wyłącznie na społecznej pracy działaczy, Towarzystwo Przyjaciół Zgierza postawiło przed sobą ambitne zadania związane zarówno z upowszechnianiem wiedzy o chlubnej przeszłości miasta, jak i poszukiwaniem najlepszych rozwiązań sprzyjających rozwojowi Zgierza - mówi Adam Zamojski obecny przewodniczący TPZ. - Towarzystwo wykorzystywało potencjał zgierzan z różnych środowisk, współpracowaliśmy też ze wszystkimi szczeblami samorządu. 

Upamiętnić historię 

Listę osiągnięć TPZ, opublikowaną na stronie zgierskiego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, otwiera "zainicjowanie i doprowadzenie do powstania Muzeum Miasta Zgierza". Najpierw działacze TPZ zorganizowali gabinet historyczny, w którym urządzano wystawy i gromadzono zbiory. Okazało się, że był to zaczątek powstania w 1979 r. muzeum z prawdziwego zdarzenia. 

- Wykazywaliśmy również stałą troskę o upamiętnienie placu Stu Straconych - podkreśla Adam Zamojski - Z naszej inicjatywy prze rowadzano renowacje pomnika upamiętniającego zamordowanych Polaków. Dzięki takim działaniom TPZ uzyskał nieformalny tytuł "Kustosza Pamięci o Stu Straconych w Zgierzu". 

Lata 80., wraz z upowszechnieniem się działalności poligraficznej, to początek aktywności wydawniczej TPZ. Największym osiągnięciem towarzystwa było doprowadzenie do publikacji (po wielu perturbacjach - jak dodają członkowie) monografii "Zgierz. Dzieje Miasta do 1988 r.". Do tej pory Towarzystwo Przyjaciół Zgierza wydało, samodzielnie lub we współpracy, blisko trzydzieści różnych opracowań. Mieszkańcy interesujący się historią chętnie uczestniczą w kolejnych premierach "Zgierskich Zeszytów Regionalnych", roczników opisujących dzieje Zgierza i okolic. Do tej pory opublikowano już jedenaście tomów. 

Edukować młodzież

Od lat TPZ organizuje konkursy przeznaczone dla młodzieży lokalnych szkół. "Moje Miasto. Moja rodzina" miało już szesnaście edycji, a "Konkurs Wiedzy o Patronach Szkół Ponadgimnazjalnych" jedenaście. 

W momencie jubileuszu 50-lecia TPZ był organem prowadzącym czterech placówek: 1. Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznego Gimnazjum (razem tworzących Zespół Szkół Społecznych TPZ) oraz Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia

Z kolei młodzież chętnie wspomaga członków towarzystwa podczas zbiórek przeprowadzanych na zgierskich cmentarzach. 

- Dzięki uzyskanych kwotom przeprowadziliśmy prace renowacyjne kilkunastu nagrobków, zarówno na cmentarzu katolickim, jak i ewangelickim - mówi Adam Zamojski - Opieką objęliśmy też grobowiec rodzinny dr Stefanii Kuropatwińskiej w Siedlcach. 

W maju 2017 r. członkowie TPZ odwiedzili na warszawskich Powązkach groby zasłużonych zgierzan: Adolfa Pawińskiego, Macieja Kozłowskiego, Arkadiusza Musierowicza, Tadeusza Hordliczki oraz Heleny Wiewiórskiej. W sierpniu, z okazji jubileuszu, członkowie TPZ wyjadą na wycieczkę do Supraśla. W tym momencie towarzystwo liczy 72. członków (w tym dwie osoby z 50-letnim stażem: Wandę Kruszyńską i Grzegorza Szkodę), siedzibą TPZ jest Urząd Stanu Cywilnego w Zgierzu. Osoby zainteresowane działalnością w towarzystwie prosimy o kontakt: adam1914@o2.pl. 

Prezesi TPZ: 

  • 1967-1982 Władysław Lisiecki
  • 1982-2002 Marian Pieruń
  • Od 2002 r. Adam Zamojski

autor artykułu: Jakub Niedziela

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

18710
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. A. Struga i ul. Kolorowej

W dniach od 15 do 31 października 2019 r. w ul. A. Struga (od ronda Sybiraków do ul. Kolorowej) oraz w ul. Kolorowej (od ul. A. Struga w kierunku...
18452
Usuń

Przebudowa ul. Łąkowej - wyłączenie z ruchu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej realizacji inwestycji - ul. Łąkowa w Zgierzu została wyłączona z ruchu do dnia 31.10 2019 r. ...
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS