Menu główne

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

 

Oddział Rejonowy w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. Długa 22

tel. 42 716 28 93

Prezes: Stefania Pruszczyk

Dyżury w siedzibie: 

  • poniedziałki w godz. 13:00-17:00 
  • wtorki, środy, czwartki w godz. 9:00-13:00 

Członkowie Związku spotykają się raz w miesiącu w czwartki po 15. dniu każdego miesiąca o godz. 12:00 (zmiana godziny zebrań obowiązuje od października 2022 r.). 

Składka członkowska 1,50 zł (miesięcznie). Związek wydaje zaświadczenia uprawniające do 37% zniżki na podróż koleją (zniżka przysługuje raz w roku).

Stowarzyszenie o nazwie "Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów" działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn, zm.) oraz Statutu i posiada osobowość prawną. Terenem działania Związku jest Rzeczypospolita Polska. Siedzibą władz naczelnych jest Warszawa. W strukturze organizacyjnej jest Oddział Okręgowy w Łodzi i Oddział Rejonowy w Zgierzu. Związek ma prawo używania sztandaru związkowego, odznak, znaku związkowego oraz pieczęci z nazwą Związku. Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego członków.

Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu poprawiania ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi.

Organizuje życie kulturalne emerytów, rencistów i inwalidów.

Reprezentuje ich interesy wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzuje ich problemy wśród społeczeństwa.

Prowadzi działalność charytatywną i udziela pomocy członkom Związku w sprawach socjalno-bytowych, tworzy fundusze na cele socjalno-bytowe, prowadzi związkową kasę pogrzebową.

Organizuje i prowadzi biblioteki, czytelnie i kluby oraz zespoły artystyczne oraz współdziała w ich prowadzeniu.

Informuje w prasie społeczeństwo o problemach emerytów, rencistów i inwalidów.

Współdziała z organami władzy publicznej i samorządowej.

Może prowadzić działalność gospodarczą. Może otrzymywać dotacje, darowizny, zapisy, subsydia i subwencje wg zasad określonych odrębnymi przepisami.

Oddział Rejonowy w Zgierzu skupia w swych szeregach ponad 800 członków, w tym ponad 300 inwalidów. Organizujemy spotkania i uroczystości z okazji "Światowego Dnia Inwalidy", "Dnia Emeryta". Docieramy do osób najbiedniejszych z paczkami czy zapomogami. Dostarczamy niezbędne witaminy wzmacniające dla osób starszych, organizujemy spotkania z różnych okazji: dzień babci i dziadka, dzień kobiet, dzień matki, dzień ojca oraz inne ważne rocznice.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 22 kwietnia 2024 roku w godz. 08:00-...
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS