Menu główne

Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Zgierzu

 

95-100 Zgierz, ul. Długa 79Sztandar Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Zgierzu

Prezes: płk mgr Bernard Zboiński - tel. kom. 506 714 903

Jest jedną z najstarszych organizacji społeczno-kombatanckich, która powstała 19 kwietnia 1919 roku. Skupiała żołnierzy z I wojny światowej, wojny bolszewickiej 1920-1921, Powstania Śląskiego i Powstania Wielkopolskiego. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność Związku. W 1940 r. podjęto próbę działalności w podziemiu, lecz bez większych rezultatów. Wielu działaczy spotkały represje. Ostatni Prezes Związku, poseł na Sejm, ociemniały żołnierz, mgr Edwin Wagner, podobnie jak i były Prezes Marian Kantor zostali rozstrzelani przez Niemców. Znaczna część członków Związku podejmowała walkę z okupantem. W grudniu 1944 r. w Lublinie na Zjeździe delegatów Związek powołał nowe władze Zarządu Głównego i podjął decyzję otoczenia opieką wszystkich inwalidów wojennych.

Oddział w Zgierzu powstał w 1925 r. Pierwszy wybrany Zarząd: Prezes Zarządu - Stefan Rogulski, Sekretarz - Leon Pijanowski, Skarbnik - Kazimierz Mikołajczyk. W uznaniu zasług inwalidów wojennych ówczesne społeczeństwo ze zbiórek pieniężnych ufundowało w 1931 r. sztandar dla Związku. Najbardziej ożywioną działalność zgierskiej organizacji przerwał wybuch II wojny światowej i okres okupacji hitlerowskiej. Sztandar, bezsporny relikt Związku, wywieziony do Poznania w obawie przed utratą, przechowywany w nieodpowiednich warunkach uległ zniszczeniu.

Po wyzwoleniu w 1945 r. Związek Inwalidów Wojennych w Zgierzu podjął swą statutową działalność. Niestety, na skutek zarządzenia odgórnych władz polityczno-administracyjnych w 1950 r. Związek rozwiązano. Październikowe przemiany 1956 r. umożliwiły reaktywowanie działalności. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym w 1956 r. wybrany został Zarząd Oddziału Związku: Prezes - Roman Syguła (zm. w 1984 r.), Skarbnik - Ryszard Kowalczyk, Sekretarz - Jan Sikorski. Od początku odrodzenia się zgierskiej organizacji jednym z jej głównych celów było uzyskanie nowego sztandaru. Na Walnym Zebraniu 6 lipca 1966 r. podjęto uchwałę związaną z fundacją sztandaru. 17 września 1967 r. odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru zgierskiemu Związkowi.

Kolejnym prezesem w 1981 r. został wybrany kol. Marian Wojtaszczyk, inwalida wojskowy ze służby zawodowej. W 1996 r. prezesem został wybrany kol. inż. Jan Ken, inwalida wojenny (zm. w 1997 r.). W dniu 12 marca 1997 r. na prezesa Oddziału został wybrany kol. Bolesław Szymański, uhonorowany medalem Pro Memoria. Zarząd Oddziału w marcu 2006 r. powołał na prezesa kol. Lecha Marczaka, inwalidę wojskowego służby zawodowej. W dniu 02.06.2008 r. podczas Walnego Zebrania Oddziału ZIW w Zgierzu wybrany został na prezesa mgr Bernard Zboiński, inwalida wojskowy służby zawodowej.

Zadaniem Związku zgodnie z jego Statutem jest obrona nabytych praw i uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, w tym wdów (wdowców) po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do świadczeń rentowych, lecznictwa, bezpłatnych leków, protez i rehabilitacji oraz ulg komunikacyjnych.
Bernard Zboiński
Ze względu na zaawansowany wiek inwalidów wojennych obecnie związek ukierunkowany jest na działalność leczniczo-rehabilitacyjną i socjalno-bytową swoich członków, a szczególności pomoc finansową i opikuńczą.

Zgierski Oddział związku wnioskuje o przyznanie zapomogi dla podopiecznych i członków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z funduszu kombatanckiego i ZIW (ok. 300-400 zł dwa razy w roku). Zapomogi przyznaje Prezydium Zarządu Okręgowego ZIW w Łodzi.

Oddział związku od 2012 r. ma swoją filię aktywnie działającą w gminie Szczerców.

Obecnie prezesem Oddziału ZIW w Zgierzu jest ppłk mgr Bernard Zboiński, emerytowany oficer WP, inwalida w związku ze służbą w WP. Studia magisterskie i podyplomowe ukończył na Uniwersytecie Łódzkim. Pełnił długoletnią służbę wojskową w garnizonie: Kwidzyń, Zgierz, Bydgoszcz. Uczestnik misji pokojowej UNIFIL Liban 1995.

Od początku swojej pracy aktywnie uczestniczył w życiu społeczno-kulturalnym Zgierza i garnizonu Zgierz.

Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć upamiętniających historię i tradycję Wojska Polskiego. W 2012 r. - tablicy pamiątkowej w Magdalenowie upamiętniającej walki Armii Łódź w 1939 r., renowacji umocnień i schronów bojowych Armii Łódź 1939 r. w okolicach Szczercowa. Współpracuje z wieloma szkołami w zakresie wychowania patriotycznego młodzieży.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 22.01.2020 r. w godz. 09:00-15:00:  ul...
19232
Usuń

Zmiana godzin pracy urzędu w Wigilię i Sylwestra

24 grudnia 2019 r. (wtorek) - Wigilia Bożego Narodzenia: 
19161
Usuń

Utrudnienia w ruchu w rejonie wiaduktu - ul. Łódzka

Trwa przebudowa wiaduktu kolejowego nad drogą krajową DK91 w Zgierzu (ul. Łódzka). W dniach od 11.12.2019 roku (godz. wprowadzenia 8:00) do dnia 31....
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS