Menu główne

Związek Sybiraków

 

95-100 Zgierz, ul. Fijałkowskiego 2 (Przychodnia Rejonowa)

Prezes Koła: Adam Szreder - tel. 42 717 50 95
Sekretarz: Edward Golański - tel. 42 716 11 07
Skarbnik: Piotr Szefner - tel. 42 716 19 65
Członkowie: Lila Kukulska, Franciszek Głowacz

Dyżury w pierwszy czwartek miesiąca od godz. 16.00

Koło Zgierz zostało powołane przez Zarząd Oddziału Łódzkiego Związku Sybiraków w dniu 23.05.1989 r. uchwałą Nr 2/89. Koło liczy obecnie 27 osób.

Skład pierwszego zarządu Koła: Tadeusz Stefankiewicz (Prezes),  Edward Golański (Sekretarz), Marian Siewruk (Skarbnik).

Działalność Koła:

1. Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w uzyskiwaniu zapomóg.

2. Obrona interesów swoich członkóww uzyskiwaniu dla nich praw takich jak: odszkodowania, uprawnienia zdrowotne, kombatanckie. Pomoc rodzinom po zmarłych Sybirakach w uzyskiwaniu uprawnień kombatanckich.

3. Upamiętnianie losów Sybiraków poprzez:

 • spotkania z młodzieżą szkolną:
 • na lekcjach historii. Na początku współpracowaliśmy ze wszystkimi szkołami, później z Liceum Samorządowym im. R. Traugutta, a od 2002 r. z Gimnazjum Nr 1 w Zgierzu.

Fotografia Nr 1 (Pierwsza od lewej E. Szpruch, nauczycielka historii, L. Kukulska prezes Koła, uczniowie kl. 3 Gimnazjum Nr 1.)

 • na uroczystościach Sybirackich, na których młodzież prezentuje program artystyczny lub uświetnia uroczystość.

Fotografia Nr 2 (Msza Św. w Rocznicę 1-wszej masowej deportacji ludności polskiej na Sybir. Wystąpił Chór Młodzieży Pielgrzymkowej.),

Fotografia Nr 3 (Obchody 11 listopada w Kole Zgierz. Wystąpiła młodzież Gimnazjum Nr 1 w programie o Józefie Piłsudskim przygotowanym przez p. Elżbietę Szpruch.)

Fotografia Nr 4 (Elżbieta Szpruch z młodzieżą Gimnazjum Nr 1 w programie "Poezja Sybiracka" nagranym w lesie przez Telewizję Centrum w Zgierzu.)

 • podczas wywiadów dla młodzieży biorącej udział w konkursach.

Fotografia Nr 5 (Lila Kukulska udzieliła wywiadu młodzieży XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Łodzi. Dorocie Chojnackiej, Aleksandrze Bojarskiej i Piotrowi Zawiera biorącej udział w konkursie "Spotkanie z Sybirakiem" organizowanym przez Oddział Łódzki Związku Sybiraków.)

Fotografia Nr 6 (Helena Pietrzycka udzieliła wywiadu Mateuszowi Pabichowi, uczniowi Liceum im. R. Traugutta biorącemu udział w Konkursie Internetowym "Ocalić od Zapomnienia".)

 • odsłonięcie w dn. 04.02.2001 r. tablicy "Zgierscy Sybiracy Bliskim Zmarłym Na Zesłaniu" wykonanej przez członka naszego Koła Ludwika Sawoniewskiego, zawieszonej w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu, poświęconej przez Bsp. Ireneusza Pękalskiego.

Fotografia Nr 7 (Odsłonięcie tablicy)

Fotografia Nr 8 (Poświęcił ks. biskup Ireneusz Pękalski w asyście ks. proboszcza Henryka Góry (widoczny z tyłu). W tle Prezes Koła Lila Kukulska i M. Pejka Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Sybiraków, którzy przecinali wstęgę.)

 • nadanie "Ronda Sybiraków" na wniosek Koła przez Radę Miasta Zgierza uchwałą Nr XXXIX/315/97 z dnia 4 grudnia 1997 r.

Fotografia Nr 9 (Rondo Sybiraków (uchwała z 1997 r.)

 • redagowanie "Kroniki Koła". Kronikę zaczęliśmy redagować w 2006 roku na podstawie materiałów gromadzonych od początku istnienia Koła. W redagowaniu Kroniki pomaga nam nauczycielka historii Gimnazjum Nr 1 Elżbieta Szpruch ze swoimi uczniami klas 3. Uczniowie przepisują teksty na komputerze i ozdabiają Kronikę. Grupy młodzieży zmieniają się wraz z nastaniem końca roku szkolnego. W podziękowaniu za swą pracę otrzymują dyplomy uznania.

Fotografia Nr 10, Fotografia Nr 11 (Kronika Związku Sybiraków)

Młodzież Gimnazjum Nr 1, która pomagała w redagowaniu Kroniki:

Lata Kroniki 1989-2001 Lata współpracy 2006-2007 - Katarzyna Syncerek, Izabela Tomczuk, Artur Kowalski, Maciej Wojtczuk, Piotr Skonieczny, Mateusz Pabich, Weronika Kowalska, Klaudia Czekalska - uczennica Katolickiego Gimnazjum Jana Pawła II w Łodzi.

Fotografia Nr 12 (Sybiracy z Koła Lila Kukulska, Piotr Szefner i Edward Golański przybyli na lekcję historii prowadzoną przez p. Elżbietę Szpruch aby opowiedzieć przeżycia na Syberii i podziękować młodzieży za redagowanie Kroniki.)

Fotografia Nr 12A (Pierwsze spotkanie młodzieży w mieszkaniu Lilii Kukulskiej. Na zdjęciu: Katarzyna Syncerek, Izabella Tomczak, Artur Kowalski.)

Fotografia Nr 13 (Lila Kukulska wręcza Dyplom uznania Weronice Czekalskiej.)

Lata Kroniki 2002-2007. Lata współpracy 2007-2008 - Patryk Pietrzak, Mateusz Zalewski, Damian Sobolewski, Marta Koperek, Aleksandra Urbańska.

Fotografia Nr 14 (Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Sybiracy L. Kukulska i P. Szefner dziękują p. dyr. B. Dybrowskiemu, p. E. Szpruch i młodzieży za pomoc w redagowaniu kroniki.)

Lata Kroniki 2008. Lata współpracy 2009 - Marta Konopińska, Izabella Owczarek, Monika Opawska, Filip Szpruch.

Fotografia Nr 15 (Spotkanie u Lili Kukulskiej z nową grupą uczennic i p. E. Szpruch w celu zapoznania ich z redagowaniem kroniki.)

Lata Kroniki 2009. Lata współpracy 2011 - Katarzyna Bielińska i Magdalena Łęcka.

4. Udział w uroczystościach patriotycznych.

 • Sybiracy z Koła Zgierz organizują uroczystość 10 lutego w rocznicę I Masowej deportacji Polaków na Sybir lub 17 września w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Dzień 17 września uznano jako "Dzień Sybiraka" uchwałą Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

Fotografia Nr 16 (Uroczystość "Dnia Sybiraka". Msza Św. w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. Poczty sztandarowe i Stowarzyszenia "Sokół", Związku Sybiraków, Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Żołnierzy AK.)

 • Bierzemy udział w uroczystościach organizowanych przez Oddział Łódzki Związku Sybiraków. Edward Golański, sekretarz naszego Koła jest członkiem Honorowego Pocztu W.P.

Fotografia Nr 17 (Modlitwa przy "Symbolicznym Grobie Sybiraków" Cmentarz Św. Anny Łódź-Zarzew. Edward Golański obok sztandaru Związku Sybiraków.)

 • Bierzemy udział w Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru przed Grobem Nieznanego Sybiraka w Białymstoku. (Grób Nieznanego Sybiraka w Białymstoku, plik .pdf)
 • Bierzemy udział w Pielgrzymce Sybiraków na Jasną Górę organizowaną każdego roku przez Oddział Łódzki Związku Sybiraków.

Fotografia Nr 19 (Sybiracy z Oddziału łódzkiego , 3-cia od lewej L. Kukulska z naszego Koła.)

Fotografia Nr 29 (Częstochowa - 22 Pielgrzymka na Jasną Górę. Pani Pajor, L. Kukulska, W. Neuman, P. Michałowski, Pan Major, E. Golański.)

 • Bierzemy udział w uroczystościach organizowanych przez Starostwo, Władze Miasta Zgierza, Gminę, organizacje Kombatanckie i inne Stowarzyszenia.

Fotografia Nr 20 (Święto Niepodległości Zgierz. Delegacja Koła, od lewej Anna Domżał, Piotr Szefner, Lila Kukulska.)

5. Współpraca z innymi organizacjami kombatanckimi.

 • Zapraszamy kombatantów na nasze uroczystości i bierzemy udział w uroczystościach organizowanych przez te organizacje.

Fotografia Nr 21 (Opłatek w roku 2007. Przedstawiciele Organizacji Kombatanckich M. Kobos, Cz. Leduchowski, M. Złotnicki, P. Domurdt.)

6. Spotkania opłatkowe i okolicznościowe.

 • Spotkania opłatkowe organizujemy co roku w ścisłym gronie Sybiraków i osób zaprzyjaźnionych. Spotkanie opłatkowe w 2011 r. uświetniła młodzież Gimnazjum Nr 1 przedstawiając "Jasełka" w opracowaniu katechety Artura Jurmę.

Fotografia Nr 22
Fotografia Nr 23

 • 31 maja 2009 roku obchodziliśmy jubileusz 20-lecie powołania Koła Związku Sybiraków w Zgierzu

Ksero obchodów (plik .pdf)

Fotografia Nr 25 (W kościele MBDR, od lewej Prezydent Miasta Jerzy Sokół, prezes Oddziału Łódzkiego Związku Sybiraków Stanisław Jurkin, prezes Koła Zw. Syb. Lila Kukulska, członek Koła Ludwik Sawoniewski.)

Fotografia Nr 26 (Spotkanie po mszy w sali katechetycznej, od lewej Lila Kukulska, ks. Proboszcz Andrzej Blewiński, O. Albert Szczesiul, Mirosław Pejka przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związku Sybiraków, prezydent Jerzy Sokół i prezes Oddziału Łódzkiego Zw. Sybiraków Stanisław Jurkin.)

7. Odznaczenia

 • Członkom Koła aktywnie działającym, osobom i stowarzyszeniom działającym na rzecz Związku Sybiraków nadawane są: dyplomy uznania lub „Odznaka Honorowa Sybiraka", która jest zatwierdzona przez Zarząd Główny Związku Sybiraków.
 • Ustawą z dnia 17 października 2003 r. ustanowiono Krzyż Zesłańców Sybiru

Z naszego Koła 30 osób otrzymało Krzyż Zesłańców Sybiru.

Historia Związku Sybiraków

W wyniku prześladowań ze strony władców imperium rosyjskiego Polaków zsyłano na Syberię-uczestników konfederacji barskiej po 1768 r., powstańców kościuszkowskich po 1794 r., powstańców listopadowych po 1830 r., powstańców styczniowych po 1863 r.

W roku 1928 w odrodzonej Polsce żołnierze V Dywizji Syberyjskiej założyli Związek Sybiraków, który przetrwał do 1939 r. do wybuchu II wojny światowej. Nowe masowe wywózki Polaków na Sybir z terenów ziem wschodnich nastąpiły w wyniku agresji Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 r. Objęły głównie inteligencję polską, osadników, leśników, posiadaczy majątków. Wywózki na Sybir odbywały się także po 1945 r.

Powrót Sybiraków z masowych wywózek nastąpił po wojnie w 1946 r. a dopiero 17 września 1988 r. po wielkich staraniach warszawskiej grupy inicjatywnej Urząd Miasta Warszawy reaktywował Związek Sybiraków.

Prezesem został Ryszard Reiff. Łódzki Oddział powołano 31 marca 1989 r. z prezesem Feliksem Milanem. Zgierskie Koło powołano 23.05.1989 r. z prezesem Tadeuszem Stefankowiczem.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

20191
Usuń

Od 25 maja osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Zgierz na wniosek

Z dniem 25 maja 2020 r. wchodzi w życie zarządzenie Prezydent Miasta Zgierza Nr 143/VIII/2020 w sprawie: wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych...
20192
Usuń

Techniczna organizacja posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza

Mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza, powinni...
20178
Usuń

Modernizacja sieci ciepłowniczej

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt pn. "Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: Remont...
20013
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. Narutowicza

Od dnia 20.04.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na ul. Narutowicza na odcinku od ul. Długiej do ul. 3. Maja (więcej o inwestycji). Pierwsza...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS