Menu główne

VI sesja Rady Miasta Zgierza

VI sesja Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zaprasza na VI sesję Rady Miasta Zgierza w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 10:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II nr 16. 

  • streaming z obrad rady (na żywo w trakcie trwania posiedzenia), 
  • archiwum (późniejsza publikacja nagrań obrad rady).  
Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114)
Data wydarzenia: 
28.02.2019

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji (po zmianach)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji. 
 4. Interpelacje i zapytania radnych. 
 5. Wnioski jednostek pomocniczych. 
 6. Zapytania mieszkańców. 
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania. 
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu, 
  2. rozpatrzenia skargi, 
  3. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Zgierz do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019, obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i złożenie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Miejsca integracji społecznej - Otwarte Strefy Aktywności na terenie Zgierza", 
  4. zmiany uchwały Nr III/31/2018 Rady Miasta Zgierza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Zgierza na lata 2019-2020, 
  5. wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz. 
  6. uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr ewid. 202/2, 248/4, 271/4 w obr. Z-122 stanowiących część ul. Łęczyckiej, 
  7. uchwałę w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych, 
  8. uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034. 
 9. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na obszarze województwa. 
 10. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu w 2018 roku. 
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2018. 
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
 13. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 
 14. Zapytania i wolne wnioski. 
 15. Zamknięcie obrad sesji. 

Zmiana porządku obrad 25.02.2019 r.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS