Menu główne

XIX sesja Rady Miasta Zgierza

XIX sesja Rady Miasta Zgierza

W dniu 8 kwietnia 2020 r. o godz. 13:30 odbędzie się wznowienie obrad XIX sesji Rady Miasta Zgierza VIII kadencji (przy drzwiach zamkniętych) po przerwie ogłoszonej w dniu 26 marca 2020 r.  

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114)
Data wydarzenia: 
08.04.2020

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji (26.03.2020 r.)

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Postanowienie Rady Miasta Zgierza w sprawie odbycia XVIII sesji RMZ przy drzwiach zamkniętych.
 3. Uwagi do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski jednostek pomocniczych.
 7. Zapytania mieszkańców.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, za rok 2019.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 i realizacji Programu Wspierania Rodziny za rok 2019.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
 12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za 2019 r.

 13. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. zmiany uchwały nr XIV/170/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2020 r., 
  2. udzielenia odpowiedzi na wniosek, 
  3. zmiany uchwały Nr XIV/175/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miastu Łódź realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy, 
  4. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania projektu pn. "Rozwój potencjału turystycznego Gminy Miasto Zgierz" w ramach Poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
  5. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej" w ramach Programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020, obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
  6. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2020 w zakresie zadań własnych, 
  7. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.
 14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 15. Zapytania i wolne wnioski. 
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21105
Usuń

Zmiana w organizacji ruchu ul. Sosnowa /Łódzka

W dniach 21-29.10.2020 r. wprowadzona będzie zmiana w organizacji ruchu związana z czasowym zamknięciem wyjazdu z ulicy Sosnowej na skrzyżowaniu z...
21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską. Przejazd będzie tam niemożliwy do czerwca 2021...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS